معرفی

«انسانی‌ها» به عنوان وبگاه تخصصی رشتۀ علوم انسانی در مقطع تحصیلی دورۀ دوم متوسطه فعالیت دارد. اين سايت از حمايت مالي «انتشارات مشاوران آموزش» برخوردار است.
«مشاوران آموزش» اولين فعاليت رسمي خود را از سال 1376 در حوزۀ‌ «مشاوره» و «آموزش» براي دانش‌آموزان دبيرستاني و كنكوري آغاز كرد. برخلاف آنچه تا امروز در حوزۀ نشر حاکم است، بيش‌ترين سهم فعالیت‌های ما در اين ميان براي دانش‌آموزان علوم انساني است.
در بخش «اهداف» دلیل این کار را گفته‌ایم.