دبیران

دبیران

سخنی با شما؛ ویژۀ ریاضی و آمار

حرف‌های تیم تالیف ریاضی و آمار

از همۀ شما دانش‌آموزان می‌خواهم این حرفم را دقیق رعایت کنید: ریاضی را با حل کردن یاد می‌گیرید و نه با خواندن. پس تست بزنید. نه چند تست، بلکه . . 

دبیران گرامی، ریاضی و آمار علوم انسانی، متفاوت از ریاضیات مهندسی است.

بیشتر بخوانید

قرار ملاقات جلویِ دربِ پشتی

فلسفه و منطق؛ درب پشتی ذهن‌ها

عموما عادت ذهن است،اگر کسی ،مفاهیم ناآشنا را یکجا کنار هم ببیند و نتواند ارتباط بگیرد ، معمولا از در جلویی همان خانه جیم می شود!

یا قرار ملاقات را به زمان دیگر موکول می کند ، و یا اصلا دیدار نمی کند.

بیشتر بخوانید

جامعه‌شناسی پشت دیوارهای مدرسه

بررسی جامعه‌شناختی کتاب جامعه‌شناسی پایۀ دهم

هانری ژیرو در کتاب سیاست و فرهنگ زامبی در توصیف وضعیت معاصر جامعۀ آمریکا و در تبیین چگونگی ظهور قسمی اقتدارگرایی جدید به مسئله‌ای تحت‌عنوان بی‌سوادی مدنی اشاره می‌کند. . . . .

معلم جامعه‌شناسی نه هم‌چون دانای کل؛ بلکه به‌عنوان راهنما با مسأله‌سازی مداوم تلاش می‌کند یاری‌گر یادگیرنده در فرایند شفاف‌سازی واقعیت غیرشفاف درک‌شده براساس عقل سلیم باشد. . . . 

بررسی و نقد جامعه‌شناختیِ کتاب جامعه‌شناسی دهم را به قلم توانای آقای طیب احمدی از اعضای دبیرخانۀ راهبردی جامعه‌شناسی کشور بخوانید.

بیشتر بخوانید

چرا علوم انسانی و افتخار به آن

پدرم بهم گفت «برای چی؟ برو مهندسی بخون!» و جالبی داستان این بود كه خودش علوم انسانی خوانده بود و البته خودش نمی‌توانست در آن زمان برود دانشكدۀ فنی، چون مجبور بود هم كار كند و هم درس بخواند و باید می‌رفت، شبانه درس می‌خواند و شبانه، رشته‌های فنی نداشت.

بیشتر بخوانید

چاقوی ذهنت را تیز کن

عبارت «تیزشیم» چند اندیشۀ کلیدی را به همراه دارد.

تیزشیم یعنی تیز بشویم؛ تیزشیم یعنی حتماً بدو ؛ تیزشیم یعنی چاقوی ذهنت را تیز کن؛ تیزشیم یعنی کوتاه نیا؛ تیزشیم یعنی تا آخرین لحظه؛ تیزشیم یعنی همراه شما هستیم تا . . . 

بیشتر بخوانید

چهار خطای تاریخی در درس تاریخ

تاریخ حفظ کردنی نیست، تاریخ حفظ کردنی نیست، تاریخ حفظ کردنی نیست. سه خطای دیگر را در متن کامل مطلب بخوانید.

بیشتر بخوانید

چرا باید کسی رشتۀ «تاریخ» را انتخاب بکند

چرا باید آدم رشتۀ اول انتخاب خود را در دانشگاه، «تاریخ» انتخاب بکند و بعد نیز، دو رشتۀ مرتبط در کارشناسی ارشد بگیرد و نرود دکتری بخواند و هر دو رشته نیز تاریخ باشد؟

لابد علاقه داشته است. لابد علاقۀ زیاد داشته است. لابد تاریخ را با درونیاتش پیوند زده است و دنیا را از پنجرۀ تاریخ دیده است، بی‌آنکه حتی خودش بداند. 

بیشتر بخوانید

منطق و فلسفه؛ یک روح در دو جسم

چگونه با درس منطق.فلسفه برخورد کنید

تعریف فلسفه و تجربۀ اولین کتاب کمک آموزشی برای درس فلسفه منطق، چگونه برخورد کردن با دشواری‌های جدید کتاب درسی جدید، توصیه‌های وحید تمنا و احمد خداداد برای فلسفه منطق را بخوانید!

 

بیشتر بخوانید

زمزمه‌های یک روانشناس

روایت یک روز به درازای یک عمر

سال آخر دبیرستان بود. برای کنکور آماده می‌شد. یک روز در حین قدردانی از حسن‌نیت یکی از بستگان نزدیکش که برای او آرزوی موفقیت ‌می‌کرد، متوجه گفتگویی شد که در درونش جریان داشت. او از فرد مقابل تشکر می‌کرد، اما محتوای آنچه در ذهنش می‌گذشت، متفاوت با آن چیزی بود که بر زبان می‌آورد.

 

بیشتر بخوانید