چگونه زبان کنکور را 40درصد بزنید

چگونه زبان کنکور را 40درصد بزنید

مهم ترین مطالبی که در این مشاوره می‌خوانید:

- چهل درصد چقدر می‌ارزد؟

- با کدام تیپ سوالات به 40% می‌رسید؟

- جدول اعداد دروس عمومی

- روش مطالعه، زمان مطالعه 

- چگونه و کِی مرور کنید؟

- جمع بندی 

این مطلب، ادامۀ مقاله‌ای است که دربارۀ روش مطالعه و استراتژی زبان انگلیسی کنکور برای رسیدن از صفر به ده است.

مخاطب‌های این مشاوره، هرکدام از این دو تیپ دانش آموز یا داوطلب کنکوری هستند:

1) گروهی که مرحلۀ اول را پشت سر گذاشتند و می‌خواهند به درصد بیشتری برسند.

2) گروهی که با دانش و تسلط زبانی بر کتاب درسی مدرسه، می‌خواهند درصدی قابل قبول در کنکور این درس داشته باشند.

 40% چقدر می‌ارزد

ابتدا اهمیت و ارزش واقعی 40% را در رتبۀ کنکور بدانید. برای این منظور هم به مقایسۀ درصد 40 در هر سه رشتۀ انسانی، ریاضی و تجربی خواهم پرداخت.

زبان چند بزنم خوبه

به درصدهای درس زبان انگلیسی نگاه که بیاندازید، می‌بینید که داوطلب رشتۀ علوم انسانی با درصد 40 به رتبۀ زیر هزار در این درس خواهد رسید و این درصد در مقابل سایر رشته‌ها و حتی سه درس دیگر عمومی رشتۀ انسانی، کمتر است.

به طور مشخص اگر بخواهم ارزش این درصد را برایتان بگویم، به سراغ نتایج کنکور 97 می‌روم. 40% در این کنکور مساوی بود با:

رتبۀ 960 در بین 187 هزار داوطلب رشتۀ انسانی

رتبۀ 4700 در بین 134 هزار داوطلب رشتۀ ریاضی

رتبۀ  7900 در بین 120 هزار داوطلب رشتۀ منحصرا زبان

رتبه 1100 در بین  62 هزار داوطلب رشتۀ هنر

رتبۀ 20هزار در بین 570 هزار داوطلب رشتۀ تجربی

40% یعنی کدام سوالات

لازم است بدانید با پاسخ دادن به کدام سوالات می‌توانید به 40% برسید.

برای این کار تیپ‌بندی سوالات این درس را بشناسید:

زبان انگلیسی با 25 سوال و 20 دقیقه، درس آخر دفترچۀ سوالات عمومی است.

غالبا 3سوال اول در زمینۀ گرامر است که گاها به سوال 4 هم کشیده می‌شود. پس از آن سوالات واژگان در جمله آورده می‌شود؛ جملاتی یک سطری که یک واژه از آن جا انداخته شده که به تعداد حدود 7-8 سوال است:

روش مطالعه زبان

بعد از این‌ها، سوالات کلوز تست است. یعنی یک متن (اغلب یک پاراگراف در 4-5 سطر) که کلماتی از آن جا انداخته شده و 5 سوال است. گاها یک سوال از این 5 سوال در زمینۀ گرامر است. 

روش مطالعه زبان

از این جا به بعد دیگر سوالات درک متن و ریدینگ است. دو متن که از هر کدام 4 سوال طرح شده است که شما نیازی به آن نخواهید داشت!

جواب سوال‌مان این می‌شود:

اگر طبق سوالات کنکور پیش بروید، به همان سوالات گرامر و واژگان پاسخ بدهید، می‌توانید به این درصد برسید.

اگر یک یا چند سوال را غلط بزنم، چکار کنم؟

نگران نباشید! در روش مطالعه‌ای که برای این درس گفته‌ام، شما می‌توانید به 5 سوال کلوز تست هم حمله کنید و خیلی بیشتر به درصد قطعی 40 نزدیک شوید.

روش مطالعه

«روش مطالعه» در یک نگاه

1) مطالعه و ادامۀ مطالعه تا زمان تسلط بر کتاب درسی، برای آن دسته از داوطلبانی که از صفر شروع کردند. و اطمینان از تسلط کنکوری بر کتاب درسی برای آن دسته از داوطلبانی که در وضعیت بهتری در این درس هستند.

2) سنجش‌های اصولی و سطح‌بندی‌شده از هر بخش و تیپ سوالات.

3) مرورهای منظم برای تثبیت واژگان و نگاه داری آن‌ها در حافظه.

اصل بر این است که هر دو گروه، کتاب درسی را منبع یادگیری و اندوختۀ زبانی خود برای رسیدن به 40% بدانند. یعنی تا زمانی که بر آن مسلط نشوند، کتاب‌های درسی را رها نکنند.

درست‌ترین روش مطالعه برای این تسلط

از تکنیک متن‌خوانی استفاده کنید.

متن‌خوانی زبان انگلیسی

در کتاب زبان دهم، یازدهم و دوازدهم مجموعه 10 درس آورده شده که هر دو گروه تا زمانی که این 10 درس را به معنای واقعی شخم نزده‌اند، به سراغ متن‌های معرفی شده که گفته‌ام، نروند.

برای متن‌خوانی می‌خواهیم ابتدا به همۀ مطالب و واژگان کتاب درسی مسلط شوید. برای همین، حتما متن‌های بخش ریدینگ کتاب درسی دهم و یازدهم را بخوانید، سوالات آن را حل کنید. پس از آنکه همۀ متن‌های کتاب دهم و یازدهم را خواندید(7متن درس)، از کتاب زبان کنکور مشاوران آموزش شروع کنید و هر بار یک متن را بخوانید و به سوالات آن پاسخ بدهید. 

اگر می‌خواهید از کلوز تست شروع کرده و سرمایه‌گذاری را روی سوالات آن آغاز کنید، از کلوز تست‌های زبان مشاوران غافل نشوید. و اگر در سطحی هستید که می‌خواهید درک مطلب و متن کار کنید، بعد از متن 7 درس، متن‌های کتاب زبان مشاوران را شروع کنید.

زبان انگلیسی مشاوران آموزشزبان انگلیسی مشاوران آموزش

شخم زدن کتاب به چه معناست

یعنی به دنبال این باشید که در کتاب درسی واژه‌ای نمانده باشد که شما نخوانده باشید!

این کار را باید کتاب به کتاب، درس به درس، صفحه به صفحه و سطر به سطر انجام بدهید.

سوالی تکراری اما به جا

این همه زمان از کجا بیارم؟

شما این همه زمان را همانطور خواهید داشت که در مرحلۀ اول به تثبیت رساندید. مسئله‌ای که در این مرحله مطرح می‌شود، تاخیر در ادامه یا دیر شروع کردن این روش است. در این صورت لازم است به جای 30-45 دقیقه در روز به مدت زمانی بیشتر از این فکر و اجرا کنید. منظور این است در حالت عادی به جای آنکه در هفته دو زنگ برای این درس وقت بگذارید که هر نوبت 70 دقیقه‌ای باشد، 140دقیقه را در 4 زنگِ 35 دقیقه‌ای تقسیم کنید.

زمین شخم زده را رها نکنید

وقتی کتاب درسی را شخم می‌زنید، قطعا اندوختۀ زبانی شما رو به رشد و پیشرفت خواهد رفت. این اندوخته را باید در درجۀ اول حفظ کنید، سپس به فکر بزرگ‌تر و بیشتر کردن آن باشید. یعنی وقتی کتاب پایۀ دهم را تمام می‌کنید، همزمان با شروع مطالعۀ کتاب یازدهم از کتاب تمام شدۀ دهم غافل نشوید.

چگونه هم بخوانید و هم مرور کنید

هر زنگ 35دقیقه ای در این شرایط به دو بخش تقسیم می شود. حدود 20-30درصد آن زنگ را به مرور و بقیۀ زمان را به کار قبلی و همیشگی یادگیری و مطالعۀ کتاب بدهید: 20-25دقیقه بخوانید و 10-15دقیقه مرور کنید.

چند کار می‌توانید انجام دهید:

1) واژگانی که در فرهنگ واژگان شخصی نوشته اید را مرور کنید.

2) تست‌های سطح‌بندی‌شده و درس به درس از واژگان و گرامر را کار کنید که در کتاب زبان کنکور مشاوران آموزش گنجانده شده است.

3) به سراغ 21 متن داده شده در کتاب زبان انگلیسی پایۀ کنکور مشاوران آموزش بروید و هر بار بخشی از آن را کار کنید یا اگر وضعیت رضایت بخشی دارید، هر بار یک متن را بخوانید.

دقت کنید که زمان شروع مطالعۀ این متن‌ها هرچقدر به اواخر کتاب یازدهم نزدیک‌تر باشد، بازدهی بیشتری خواهید داشت. اما حتما تست‌زنی درس به درس  / سطح به سطح را توصیه و پیشنهاد می‌کنم.

تثبیت 40%

پس از آنکه کتاب درسی یازدهم را با همان روش شخم زدن، به پایان رساندید، مهم‌ترین بخش کارتان شروع می‌شود؛ یعنی مراقبت و برداشت محصول از درخت‌های کاشته‌شده!

چگونه؟

با تست‌زنی و متن‌خوانی جدی.

برای این تثبیت می‌توانید مرور 21 متن reading و 21 متن کلوزتست کتاب زبان انگلیسی کنکور مشاوران آموزش را در برنامه داشته باشید.

تسلط بر کتاب درسی یعنی:

به این سطح برسید که در نوبت های مطالعۀ مرور کتاب درسی (نه حل تست) تعداد واژگانی که هر بار در واژه نامۀ شخصی خودتان وارد می کنید، بسیار کم خواهد شد. هر جقدر این واژگان کم تر باشد، بهتر است.

البته باید سطح یادآوری واژگان و توانایی ترجمه و درک مفهوم جملات را هم مورد نظرتان داشته باشید.

جمع‌بندی

زبان انگلیسی درسی است که پیشرفت پله‌ای می‌خواهد.

روشی که برای این پیشرفت توصیه کردم، براساس زمان‌های کوتاه مطالعه، مرور منظم و سنجش به موقع است.

در این روش با کتاب درسی پیش می‌روید و قادر خواهید بود به 17 سوال از 25 سوال به صورت جدی پاسخ بدهید. 

17سوال از 25 سوال را می‌شود به 40% نزدیک دانست که برابر با رتبه زیر هزار در زبان است.

سعی کردم همۀ آن چه که لازم است را در مطلب بیاورم. 

 

موفق باشید و بمانید.

5 نظر
zeinab salimi

چهارشنبه 26 تیر 1398

مطالبتون حرف نداره توصیه میکنم داوطلبان حتما بخوانند ، ضرر نمکنید .

پریا بهامین

جمعه 10 آبان 1398

سللام من زبانم زیر 0 هست و هر چه کلمات را هم خواندم نتنستم تستی بزنم شما نکته تست زنی بیان نمیکنید مثلا اگر ed بیاد کلمه بعد به اصطلاح s میگیرد. ممنون پریا

پاسخ انسانی ها

شنبه 11 آبان 1398

پریا خانم سلام.

بهتون توصیه میکنم 1) ترمینولوژی زبان را از کتابخانه سایت انسانیها دانلود کن. 

2) به سایت تخصصی دروس عمومی سر بزن. اتاق علمی زبان. اینم لینکش: دروس عمومی. 

ﺳﻪشنبه 14 بهمن 1399

سلام من از طریق کنکور انسانی میتونم رشته زبان قبول شم یا حتما باید کنکور زبان شرکت کنم؟؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 21 بهمن 1399

سلام به شما 
حتما باید کنکور زبان بدید 
نگار رفیقی

یکشنبه 3 اسفند 1399

من اصلا زبانم خوب نیست نمی دونم چطور پاس کنم یعنی مشکلم اینکه نمی تونم سوال بخونم تا جواب بدم چیکار کنم خواهشاً راهنمایی کنید.

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 30 فروردین 1400

سلام 
نمونه سوال ها رو یا دانلود کنید یا کتاب فاز امتحان زبان رو تهیه کنید و برای خودتون سوال ها رو هم ترجمه کنید بعد یک مدت براتون عادی میشه و متوجه میشید و میتونید به سوال ها جواب بدید (فقط لازمه خیلی مطالعه و تمرین داشته باشید)
نگار رفیقی

ﺳﻪشنبه 19 اسفند 1399

سلام خسته نباشید یه سوال داشتم خواستم بپرسم اگه من بخوام فقط ترجمه بزنم میشه رو کلمات فقط تسلط داشته باشم و گرامر نخونم ینی میخوام بدونم گرامر و کلمات تو ترجمه بهم مربوطن؟ یا میشه بدون گرامر خوندن و فقط با معنی کلمه ها تست ترجمه زد، اخه عربی با قواعد میشه معنی کرد حالا میخوام بدونم زبانم اینجوره اخه من زبانم خیلی ضعیفه و علاقه ای ب گرامرش ندارم ولی میتونم کلماتشو حفظ کنم

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 20 اسفند 1399

سلام به شما 
زبان به صورت مشخص تست ترجمه مثل عربی نداره تست هاش شامل گرامر و واژگان و کلوز تست و درک مطلب میشه 
شما برای اینکه هر کدوم از این دسته هارو بخواین جواب بدین باید لغت و گرامر خونده باشین پ بلد باشین چون بعضی وقتا سوالات واژگان از نکات گرامری برای شما آورده میشه 
نگار رفیقی

نظر شما چیست؟