برنامۀ مطالعاتی تابستان ویژۀ کنکور99 انسانی

برنامۀ مطالعاتی تابستان ویژۀ کنکور99 انسانی

ویژگی‌های برنامه مطالعاتی تابستان98

این برنامه که به تازگی منتشر شده است، براساس منابع درسی کنکور 99 و از تاریخ 15تیرماه شروع و تا 22شهریورماه ادامه خواهد داشت.

تنظیم کنندگان برنامه

مرکز مشاورۀ علوم انسانی «انسانی یار» که افتخار و تخصص خدمات تخصصی مشاوره و برنامه ریزی صرفا برای رشتۀ علوم انسانی را دارد. 

این برنامه ریزی ادامه دارد؟

براساس آنچه تاکنون بوده، برنامه مطالعاتی در فازهای زمانی زیر تنظیم و منتشر می شود:

تابستان. مهرماه. آبان و آذر، امتحانات دیماه، بهمن و اسفند، جمع بندی عید، اردیبهشت و خردادماه، جمع بندی نهایی، 

کتاب های برنامۀ مطالعاتی تابستان

از 22 کتاب پایه، شما با این برنامه 13کتاب را یکبار می خوانید و چندبار مرور خواهید کرد:

فارسی1، دینی1، عربی 1و2، زبان 1و2، ریاضی و آمار (مبحثی)، اقتصاد، فنون1، جامعه1، منطق، فلسفه یازدهم، روانشناسی.

چرا کتابی از پایۀ دوازدهم در برنامه نیست

به دو دلیل: 1) همۀ کتاب های دوازدهم به طور رسمی منتشر و توزیع نشده است و داوطلبان امکان دسترسی به نسخۀ پیشنویس کتاب های تایید شده را ندارند.

2) اصل آموزش از پایه ایجاب می کند که شما کتاب های پایۀ و پیش نیاز را بخوانید تا بتوانید به سراغ پایۀ بعدی بروید.

چند ساعت مطالعۀ روزانه

پیش فرض ما بر مطالعۀ روزانه حدودا 7ساعت برای داوطلبان است و توصیه هم می کنیم بیشتر از این اگر می خواهید مطالعه داشته باشید حتما و حتما با مشورت مشاور متخصص علوم انسانی باشد، نه کسانی دیگر یا به تشخیص خودتان.

روش تنظیم ساعتهای مطالعه

براساس حجم مطالب، کارهایی که برای هر درس انجام خواهید داد و نیاز هست، ساعت های مطالعه در 90دقیقه، 75 دقیقه، 60 و 30 دقیقه تنظیم شدند. 

برنامه مطالعاتی هفتگی

این کار را کردیم تا شما محبور به ساعت های مطالعه طولانی و یکنواخت نباشید. تا بازدهی مطالعه شما دچار افت نشود. مهم تر از همه اینکه به تناسب ویژگی های هر درس، نوبت مطالعه تنظیم شده است.

تنظیم درس به درس

مثلا: منطق را می بایست در دو نویت مطالعه خواند چون حجم مطالب کتاب درسی، درسنامه کتاب مشاوران آموزش (که ویژه کنکور 99 و متناسب با تغییرات کتاب درسی است) به همراه تست های آموزشی و شناختی که خواهید داشت، می طلبد در نوبت مطالعه 90 دقیقه ای باشد. این اتفاق برای کتاب های دیگر در نوبت های مطالعه 75 دقیقه ای تنظیم شده است اما همیشه چنین نبوده است. 

مثال برای این موضوع (به تناسب درس به درس نه کتاب به کتاب): کتاب فنون ادبی دهم چند درس مهم با موضوع عروض دارد که می بایست جدی و کامل خواده شود. یا درس های کتاب فارسی که تقریبا در هر فصل از کتاب، یک درس با حجم کم و درس دیگر با مطالب بیشتر است. برای همین منظور هم درس های طولانی را در دو نوبت مطالعه (با زمانی برای استراحت) تنظیم کردیم. 

شخصی سازی کنید

این که ساعت های مطالعه را تنها برای درس ها تنظیم کردیم و زمانی مشخص از شبانه روز را پیشنهاد یا توصیه نکردیم به این دلیل مهم بوده که بتوانید با ویژگی ها و شرایط شخصی خودتان آن را انتخاب و تنظیم کنید.

اگر کلاس تابستانی می روید

هستند کسانی از شما کنکوری های انسانی عزیز و دوست داشتنی که قصد دارند در ایام تابستان یک یا چند درس را در کلاس های تقویتی-کنکوری شرکت کنند.

برای همین منظور

1) از همان درس هایی که شما نیاز به کلاس بیشتری دارید (فنون ادبی. منطق. ریاضی. عربی) حتما در برنامه باشد. 

2) به تعداد ساعت ها و زمان هایی که کلاس تابستانی دارید، از این برنامه کم کنید.

چرا؟

تا خودتان را موظف بدانید کلاس های تابستان برای مقدمه چینی و یادگرفتن برای بعد از تابستان نیست؛ چون این ها همان اشتباهات و تصورات اغلب دانش آموزان و کنکوری هاست. یعنی شما هم مثل ما مشاوران انسانی یار روی یادگیری در این زمان های کلاس تابستان حساب کنید و جدی بگیرید.

مرور، مرور و مرور

برنامه مطالعاتی هفتگی

قطعا یکی از ویژگی های خاص دروس رشتۀ علوم انسانی نیازمندی آن ها به مرورهای منظم است. در این برنامه هیچ درسی برای پیش روی  بودجه بندی درس ها تنظیم نشده است تا شما به مرور مطاللب 6روز قبل بپردازید. 

هم چنین برای هر کتاب، هر چند درس یا فصل یک یا چند نوبت مطالعۀ جبران و مرور تنظیم کردیم. 

اصطلاحات برنامۀ مطالعاتی تابستان

استراحت

اول استراحت را می گوییم چون مهم است؛ چون باید استراحت مشخص یک روز در هفته، یا حداقل یک روز مشخص با ساعت های مشخص داشته باشید. 

چون:

کنکور یک روند یکساله و فر سایشی است و برندۀ آن کسی نیست که سریع بدود؛ بنده کسی است که به خط پایان برسد نه کسی که بخشی از مسافت را سریع بدود و . . . 

آموزش

یعنی با همان روش مطالعه ای که در همین سایت گفته ایم، ابتدا نیاز است مطلب یا درس مورد مطالعه را بشناسید. شناختی که به شما دیدگاه بدهد. دیدگاهی که متفاوت از دانش آموز بودنتان و هم سو با کنکور باشد. 

چگونه این کار را انجام بدهید

با نگاه به سوالات هر درس و ارزیابی آنها؛ لطفا دقت کنید که «نگاه و ارزیابی» نه پاسخ دادن و حل کردن تست ها. چون هدف این است که درس را از منظر و نگاه طراح سوالات بشناسید تا بدانید چگونه سوال طرح می شود که متناسب آن سبک طرح سوال، روش مطالعه خودتان را پیش ببرید.

سنجش

یعنی وقتی مطالعه و مرحله یادگیری را پشت سر گذاشتید (قبل تر از این یادگیری و مطالعه مرحله شناخت و ارزیابی را داشته اید) یک سنجش از خودتان خواهید داشت. اهدافی که در این سنجش خواهید داشت، محدود به درصد پاسخ دادن به سوالات نیست.

در این چند مطلب کاملا توضیح دادیم چطور و با چه روش و جزییاتی مرحله ارزیابی، آموزش و سنجش را طی کنید:

روش مطالعۀ دروس متنی-بخش اول

روش مطالعۀ دروس متنی-بخش دوم

روش مطالعه کنکور علوم انسانی

یک توصیۀ جدی

برنامه مطالعاتی هفتگی

متن خوانی

دو درس زبانی شما (عربی و زبان انگلیسی) دو کار ویژه در این برنامه مطالعاتی دارند. به این صورت که برای عربی هر بار یک متن از متن های درک مطلب داده شده در کتاب عربی پایه کنکور مشاوران آموزش را می خوانید و سوالات آن را پاسخ بدهید. این کار را برای زبان انگلیسی نیز انجام دهید که می توانید با متن های کوتاه «کلوز تست» شروع کنید که در کتاب زبان پایه کنکور مشاوران آموزش تنظیم شده است.

توصیه می کنم اگر زیان انگلیسی را کنار گذاشته اید یا به درصدهای کم برای این درس رتبه ساز فکر می کنید، این مطالب را از سایت انسانی ها بخوانید:

زبان کنکور از صفر تا دَه و یا مطلب «چگونه زبان کنکور را 40درصد بزنید» 

کار ویژۀ ریاضی

قطعا ریاضی علوم انسانی نیاز به کارهای ویژه از سمت شما انسانی ها و ما مشاورهای علوم انسانی دارد. از همین جهت در برنامه مطالعاتی چند نوبت مطالعه در هفته اول را ویژۀ مرور مطالب پیش نیاز و پایه برای شروع مبحث اول در برنامه مطالعاتی داری. این مطالب برای هر دانش آموز می تواند متفاوت باشد. 

البته کارهای ما مشاوران انسانی یار برای ریاضی علوم انسانی، تازه شروع شده و به همین زودی یک جلد ترمینولوژی ویژۀ درس ریاضی را به شما تقدیم خواهیم کرد.

آیا با این برنامه موفق میشم؟

قطعا اگر اصول، روش این برنامه مطالعاتی را دقیقا اجرا کنید در پایان تابستان شما 13کتاب کلیدی و رتبه ساز پایه کنکور را یکبار خوانده و بارها مرور کردید.

داوطلبی که به این موفقیت 100% امکانپذیر با هر سطح تحصیلی برسد، توانسته قدم اول برای موفقیت کنکور را کاملا درست و محکم بردارد.

منبع مطالعه

این برنامۀ مطالعاتی براساس کتاب‌های انتشارات مشاوران آموزش تنظیم شده است؛ چرا که تنها ناشر تخصصی رشتۀ انسانی است. و به شما انسانیها توصیه می‌کنیم با کتاب‌های ناشر تخصصی رشتۀ خودتان پیش بروید.

لینک مشاهدۀ منابع مطالعاتی: انتشارات مشاوران آموزش

حرف آخر

ما مشاورهای علوم انسانی  «انسانی یار»برای شما انسانی ها بی وقفه در اندیشه و کار هستیم.

از شما انسانیها می خواهیم صدای ما را به گوش هر «انسانی» برسانید !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل های ضمیمه

برنامه مطالعاتی هدفدار تابستان ویژۀ کنکور99 علوم انسانی

25 نظر
Saba melody

جمعه 7 تیر 1398

این قسمت که نوشته کار متناسب طبق روش یعنی چی؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 12 تیر 1398

خانم صبا مولودی

دوست عزیز در برنامه مطلعاتی تابستان که برای کنکور99 تنظیم شده، ساعت هایی به نام «کار متناسب» نوشته شده است. در این زنگها درسی را میخوانیدکه متناسب با درسها قبل از ان زنگ است. مثلا اگر فنون ادبی خواندید، کمی شعرخوانی تمرین کنید یا تمرین سبک شناسی و تشخیص سبک ادبی از روی متن کار کنید. یا اگر اقتصاد خواندید، از تیپ مسئله های اقتصاد کار کنید یا هر تمرین تکمیلی دیگر متناسب و هماهنگ با درسهای قبلی.لطفا اگر سوال دیگری داشتید، به مطلب مربوط به برنامه مطالعاتی بروید که اعضای دیگر هم از سوال و جواب استفاده کنند.مرکز مشاوره انسانی یار

فاطمه رضایی

شنبه 8 تیر 1398

سلام خسته نباشید طبق برنامه ریزی که توی کانال انسانی ها هست فقط دهم رو برنامه ریزی کرده من امسال میرم دوازدهم و نمدوینم اگه دهم رو ۲۲شهریور تموم کنم یازدهم رو چیکار کنم؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 12 تیر 1398

خانم رضایی سلام به شما

 ابتدا از همه شما انتظار داریم این مطلب که توضیح برنامه را با دقت مطالعه کنید. چون از کتاب های یازدهم (فلسفه. روانشناسی. زبان. عربی و ریاضی) هم در برنام مطالعاتی گنجانده شدند.

اما درمود دلیل نبود دیگر کتابها: قطعا می توانستیم همه کتاب های دهم و یازدهم را در برنامه بگنجانیم اما بخاطر چند دلیل، این کار را انجام ندادیم.

1) برنامه ریزی باید براساس منطق باشد نه آرزوها؛ یعنی همه ما و شما دوست داریم تمام کتاب های 10.11 را در همین تابستان تمام کنید. اما نادرست است . چون زمان مطالعه روزانه 7 ساعت (که نزدیک به حداکثر زمان مطالعه استاندارد در تابستان است) این اجازه را به ما نمی دهد و هم اینکه در آن صورت اگر و اگر هم می شد، کیفیتی در کار انجام شده وجود نخواهد داشت و تنها رفع تکلیف بوده و بس!

2) کنکور یک روند فرسایشی است. با هدفگذاری همه کتابها، ناچار به ساعت مطالعه بالا می شدیم که بدون شک بسیار برای شما سنگین و زیاد می شد؛نه در تابستان، بلکه در ادامه راه و عملا بخش بسیار زیادی از انرژی شما را می گرفتیم.

3) شما با همین برنامه 60%منابع پایۀ کنکور را یکبار می خوانید و بارها مرور می کنید؛ این کار بهتر از خواندن 100% منابع (بدون کیفیت) و نداشتن هیچ مرور است. ...............

برای شما وهمه انسانیها آرزوی موفقیت داریم. مرکز مشاوره انسانی یار

مهدی مهدیزاده

یکشنبه 9 تیر 1398

سلام خدمت همه مشاورانیهای عزیز یه سوال خیلی مهم ذهنمو درگیر کرده که اگه قراره با برنامه مشاوران جلو بریم باید چطور از خودمون ازمون بگیریم؟منطق پیشرفت درسها د برنامه مشاوران چی هست؟کدوم ازمون رو میتونیم شرکت کنیم ؟بر اساس پیشرفت درسها دقیقا چه زمانی میتونیم به صددرصد بودجه بندی ازمونهامون برسیم ؟از مهر که فشار درسها و مدرسه و به احتمال خیلی زیاد کلاس کنکور شروع میشه ایا این حجم سبک و کم کاری پر تابستون منطقیه؟؟؟؟پیشاپیش تشکر از جوابگوییتون

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 12 تیر 1398

جناب مهدی زاده عزیز

سلام.

مرکز مشاوره علوم انسانی که برنامه مطالعاتی تابستان ویژه کنکور 99 را تنظیم کرده است، این موارد را در نظر داشته است:

 روش آزمون گرفتن: در برنامه هیچ جمعه ای تنظیم نشده تا داوطلبان یا آزمون بروند یا آزمون از خودشان بگیرند یا در غیر اینصورت مرور هفتگی داشته باشند. درباره آزمون و موسسه آزمون، در یکی از پرسش و پاسخ ها در مطلب مشاوره و برنامه ریزی ویژه کنکور99 در این باره توضیح دادیم. در مورد کم کاری و ساعت مطالعه : دلایل ما برای این ساعت مطالعه:

1) برنامه قابل اجرا برای اکثر داوطلبان باشد؛ برای همین ساعت مطالعه متوسط و منطقی و قابل اجرا را در نظر گرفتیم. با همین نگاه هم ساعت ها را شخصی سازی و به انتخاب گذاشتیم.

2) اساس را بر 13کتاب کلیدی و رتبه ساز گذاشتیم.

3) نمی توانستیم از پایه 11شروع کنیم، وقتی پایه 10 فارسی و فنون و دینی خوانده نشدند. حجم مطالب این سه کتاب هم اجازه پیشروی سریع در برنامه را نمی داد که سال یازدهم هم وارد برنامه شوند

. 4) چهار کتاب تاریخ و جغرافیای پایه هم در برنامه گنجانده نشدند.

چنانچه مشاور تحصیلی هستید می توانید برای داوطلبانی که سطح مطالعه و آمادگی بالایی دارند براساس شرایط و ویژگی های داوطلب خود و با تجربه و تشخیص خود ساعت مطالعه را زیاد کنید (اما زیر 10 ساعت) و اگر دانش آموز با همان ویژگی ها هستید با مشورت یک مشاور متخصص اینکار را انجام دهید؛

 

موفق باشید وبمانید

مرکز مشاوره انسانی یار

zahra mph

دوشنبه 10 تیر 1398

سلام خسته نباشید میخواستم ببینم این برنامه مطالعاتی که میگین برای داشتن این برنامه باید مبلغی بپدازیم یا در سایت قرار داده میشه تا دانلود کنیم؟ کلا چه طوری میتونیم این برنامرو داشته باشیم؟؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 12 تیر 1398

سلام به شما.

 این برنامه رایگان نیست؛ یک «هدیه» از طرف مرکز مشاوره انسانی یار به شما انسانیهای عزیز که به تخصصی بودن هر کاری باور دارید.

به امید خداوند این برنامه مطالعاتی را همانطور که در سالهای قبل داشته ایم، امسال هم به رسم هر سال، همواره به شما انسانیها هدیه خواهیم کرد

روش تهیه:

لینک دانلود برنامه مطالعاتی در همین مطلب قرار دارد (به چند سطر آخر ،؛ فایل پیوست مراجعه کنید که با رنگ متمایز از بقیه متن مشخص شده) . حتما و حتما توضیحات مشاوره این برنامه مطالعاتی را هم کامل بخوانید.

موفق باشید. مرکز مشاوره انسانی یار

مهدی مهدیزاده

ﺳﻪشنبه 11 تیر 1398

سلام در قسمت مراحل روش مطالعه روش رایج مطالعه رو توضیح دادین و گفتین که این روش اشتباهینی روزنامه خوانی _عمیق خوانی_خلاصه نویسی_تست بعد از چند روز روشی که پیشنهاد دادین شامل ۶ مرحله میشد ولی ۳ مرحله اخر رو توضیح ندادین که به چه شکل باید انجام بشه ینی پرکاری تستی مرور و تثبیت میشه این سه مرحله رو با زمانی که باید انجام بشه توضیح بدین پرکاری تستی دقیقا چه زمانی باید انجام بشه ؟مرورها تووی چه بازه زمانی و با چه الگویی و تووی مرور چه شکلی باید عمل کنیم؟تثبیت رو چه شکلی میشه ایجاد کرد؟ممنون و سپاسگذارم 🌹

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 12 تیر 1398

جناب مهدی زاده عزیز. مطلب روش مطالعه در دو بخش منتشر شده است. لطفا بخش دوم را هم مطالعه بفرمایید:

بخش دوم مطلب: روش مطالعۀ دروس متنی-بخش دوم

نازنین ابهری

ﺳﻪشنبه 11 تیر 1398

سلام.خسته نباشید.میخواستم بپرسم که بعضی درس ها توی برنامه تابستون نیست کِی بخونیم؟باز برای مهرماه برنامه میدین اونجا باید بخونیم؟بعد میتونیم خودمون توی همین تابستون یه روزایی درس های دیگه رو بخونیم؟و اصلا درسته اینکار یا نه؟برنامه شما از پانزدهم شروع میشه ولی مثلا من توی این مدت درحد یکی دو درس تاریخ و فلسفه و اقتصاد و روانشناسی و جامعه رو خوندم تست های کتاباتونم زدم.بنظرتون توی برنامه شما اون روزایی که زمانش مربوط به اون درس هستش که خوندم یه مرور کوتاه بکنم بقیشو اختصاص بدم به اون درس ها که تو برنامه نیست؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 12 تیر 1398

سلام نازنین خانم.

خوب این برنامه ای هست که انسانی یار براتون تدوین کرده و من اینطور برداشت کردم که شما تصمیم دارید پایه کارتون رو همین برنامه بگیرید ولی یک سری موارد رو کم وکسر و یا اضافه کنید بهش.

از نظر ما برنامه درست، خوندن همین دروس با همین زمان های مشخص شده است ولی اگر جایی احساس کردید لازمه تغیییراتی اعمال کنید،قطعا باید به شناختی که از خودتون دارید رجوع کنید وتجارب قبلیتون در خصوص تواییتون برای بیشترخواندن وغیره رو بررسی کنید.

ما با برنامه انسانی یار همراه شما خواهیم بود و دروسی که الان براتون مطالعشونو در نظر نگرفتیم در برنامه های بعدی خواهیم گنجوند

..نازنین خانم بنظرم مطلب رو یک بار دیگه با دقت بیشتر بخونید:)

نسرین دشتبان،انسانی یار"

امیررضا آمری

جمعه 14 تیر 1398

نوشتین‌ خوندن‌ منطق طبق‌ روش‌ یعنی‌ چی

پاسخ انسانی ها

جمعه 14 تیر 1398

سلام آقای امیررضا که سوالتون را با تاکید ارسال کردین.

در مطلب موفقیت در تابستان با برنامه‌ریزی هدفدار  درباره برنامه مطالعاتی کامل توضیح داده شده

برای رفتن به این مطالب هم کافیه روی عنوانی که اینجا نوشته شده، بزنید که سریعتر مطلب را پیدا کنید

علی ناصری

جمعه 21 تیر 1398

سلام.. من میرم این سال دوازدهم سوالم اینه الان این برنامه ای که دادین فقط سال دهم و چند درس از یازدهم رو تموم میشه.. ما چطور میتونیم بعد از شروع سال تحصیلی هم بقیه درسای یازدهم و دوازدهم رو با هم بخونیم؟؟!! ایا برنامه ای واسه این موضوع دارین؟؟اگه دارین لطفا در دسترس بزارین تا بتونیم ببینیم و استفاده کنیم

پاسخ انسانی ها

جمعه 21 تیر 1398

سلام . لطفا هم متن توضیحات برنامه مطالعاتی را کامل و با دقت بخونین که نحوه اجرای درستش را بدونین. هم اونجا توضیح دادیم مراحل بعدی برنامه و دلیل انتخاب این کتاب ها.
مطالب مربوط به برنامه مطالعاتی: 
موفقیت در تابستان با برنامه‌ریزی هدفدار

 

موفق باشید و بمانید

رستم جو

Zahra Shaghaghi

دوشنبه 24 تیر 1398

سلام وقتتون بخیر توی برنامه فقط چندتا از درسا سنجش دارن یعنی برای بقیه درسا نیاز نیست که تستی زده بشه؟!

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 24 تیر 1398

سلام. چرا حتما باید این کار بشه. 

 

توی دو تا مطلب براتون کامل روش مطالعه و استفاده از برنامه مطالعاتی توضیح دادیم:

روش مطالعه کنکور علوم انسانی

موفقیت در تابستان با برنامه‌ریزی هدفدار

سپيده هاديان

شنبه 29 تیر 1398

سلاممن تازه الان کتاب هاي ک سفارش داده بودم ب دستم رسيده و با کانال شما اشنا شدمميخاسم بدونم الان از کجا شروع کنم بخونم؟ از اول برنامه ک ميشه 4/15 يا از همين تاريخ امروز شروع کنم؟ميشه لطفا راهنمايم کنيد ممنون ميشم

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 30 تیر 1398

سپیده جان سلام.

به جمع انسانیها خوش اومدین.

اولا دقت کنین شما فقط 2هفته از برنامه عقب هستین، نه یکماه یا بیشتر. دوم اینکه اون برنامه برای کل تابستون نیست و هفته آخر  هم خالیه. 

برای این دو هفته هم چندتا کار باید انجام بدین. 

1) بعضی درسها را که امکانش هست، دو درس  دو درس  پیش برین. مثل درسهای فنون  که هنوز توی فصل اول هست و حجم زیادی نداره درسهاش. 

2) توی درسهای کم حجم  و  نسبتا آسون کتاب منطق، تستها را گزینشی کار کن ولی بدونی کدوم درسها اینکارو کردی و علامتشون بزنی که بعدا بیای تکیملش کنی. تستهای  بخش (دست گرمی) را ولی حتما کار کن. 

3) پیشنهادی که باید با احتیاط اجراش کنین اینه که یکساعت مطالعه به برنامه اضافه کنین تا زمانی که برسین. بعد به همون ساعت برنامه کمش کنین. البته این بستگی داره به توانایی و شرایط شخصی.

4) ساعت هایی از روز جمعه را هم میتونین برای مطالعه اختصاص بدین. ولی هرگز نباید اولویت مرور را کنار بذارین.

5) به برنامه روانشناسی، جامعه و اقتصاد و ریاضی دست نزنین. 

6) هیچ درسی را حذف نکنین.

 

منتظرم همینجا  کامنت بفرستی و بگی که به برنامه رسیدی و اجراش کردی کاملا.heart

 

زینب سلیمی

علی ناصری

پنجشنبه 10 مرداد 1398

ببخشید تربیت معلم زیر گروه چند هس؟؟ چه درسایی مهم ان واسه قبول شدن تو تربیت معلم ؟!

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 10 مرداد 1398

سلام علی آقای گل.

توی مطلب شرایط و رتبه قبولی برای دانشگاه فرهنگیان، کامل در این باره توضیح دادیم .

لینک مطلب:شرایط و رتبۀ قبولی دانشگاه فرهنگیان

برای شما و همه انسانیهای هدفدار آرزوی موفقیت دارم.

 

رستم جو

Ayesh D

پنجشنبه 10 مرداد 1398

ببخشید برنامه برای نظام قدیم ندارین؟!

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 10 مرداد 1398

سلام دوست خوب انسانیها

حتما بزودی درباره برنامه ریزی برای شما مطالب اختصاصی خواهیم نوشت.

بهترین مطلب ویژۀ برنامه ریزی و اصول آن را در سایت انسانیها بخوانید:

اصول برنامه‌ریزی موفق

موفق باشید و بمانید

رستم جو

ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398

سلام شقایق هستم امسال میرم دوازدهم . این برنامه برای کسانی هست ک میرن یازدهم برنامه ای برای ما ندارین

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398

سلام شقایق خانم.

برای شما کنکوری های انسانی 99 البته که برنامه مطالعاتی جداگانه تنظیم کردیم. همین مطلبی که زیرش کامنت گذاشتین، برای کنکور 99 هست.

لینک مطلب توضیحات بیشتر و روش اجرا:

موفقیت در تابستان با برنامه‌ریزی هدفدار

احتمالا با دیدن برنامه سوالتون این باشه که حالا من از این برنامه  فاصله دارم و دیر شروع کردم. توی این مطلب براتون توضیح دادم چطور برنامه را متناسب با زمان باقیمانده تا کنکور تغییر بدین و اجرا کنین:

برنامۀ مطالعاتی هفتگی ویژۀ کنکور 1400 انسانی فاز دوم هفته اول (چون سوال را در زیر مطلب  غیرمرتبط ارسال کرده بودن. اما جوابش متناسب با برنامه کنکور 99 هست)

 

موفق باشید و بمانید

رستم جو

چهارشنبه 16 مرداد 1398

سلام وقتتون بخیر خسته نباشید اگه فردی بخواد از الان مطالعه دروس دهم و یازدهم انسانی رو شروع کنه دیر نیست ؟؟باتوجه به اینکه یه سری کلاس های تقویتی -کنکوری هم رفته و دنبال میکنه این کلاس ها رو بهتره دروس عمومی و تخصصی رو تو چه ساعاتی مطالعه کنیم !؟ مرور باید به چه شکل پیش بره !؟ و اینکه بهترین زمان مطالعه دروس چه وقته!؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 16 مرداد 1398

سلام به شما انسانی عزیز.

در مورد زمان شروع

قطعا با شروع کردن از امروز جلوتر از این هستید که فردا یا هفته آینده شروع کنید و درحالتی  هم از مهرماه شروع کنین. پس هروقت که شروع می کنید مهم اینه که زمان شروع را دیر ندونید و نگین که هنوز هم زمان دارم.

کلاس تقویتی-کنکوری

برنامه مطالعاتی کنکور 99 طوری تنظیم شده که شما خودتون ساعتهاش را با ویژگی و شرایط خودتون تنظیم کنین. همونطور که توی توضیحاتنش گفتیم اگر کلاس میرین چکار کنید: لینک مطلب توضیحات موفقیت در تابستان با برنامه‌ریزی هدفدار

مرور و زمان مطالعه

درباره مرور در مطلب های مختلفی توضیح دادیم. مثل: روش مطالعه کنکور علوم انسانی

لطفا در کامنتهای بعدی اسم و جزئیات لازم بیشتری از وضعیتتون بگین برای سوالتون.

 

موفق باشید و بمانید

 

یکشنبه 20 مرداد 1398

سلام وقتتون بخیر من تازه با این مطلب و برنامه ریزی که انجام دادین آشنا شدم الان بخوام شروع کنم چیکار کنم به برنامه برسم؟؟ ممنونم از شما و تیم مشاوران🌹🌹

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 21 مرداد 1398

سلام. خوشحالیم که به جمع انسانیها اضافه شدین. خوش اومدین.

در مورد برنامه: حتما برنامه را از همین امروز شزوع کنین چون در اونصورت یک روز زودتر شروع کردید.

درباره تغییراتی که در برنامه بخواین بدین و نحوه اجرای اون:

1. در پاسخ کامنت های 16مرداد همین بخش، توضیح دادیم که چطور ساعت مطالعه و کتابها را تغییر بدین.

2. مطالب مربوط به روش اجرای برنامه را بخونین: برنامه مطالعاتی هدفدار تابستان ویژه کنکور 99 و مطلب موفقیت در تابستان با برنامه مطالعاتی هدفدار.

رستم جو 

نازنین ..

دوشنبه 21 مرداد 1398

سلام وقت بخیر من تازه با این مطلب و سایتتون آشنا شدم و اگ بخوام این برنامه رو اجرا کنم از کجا شروع کنم چطوری شروع کنم که به برنامه برسم؟؟ ممنونم از شما و تیم مشاوران

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 21 مرداد 1398

سلام خانم نازنین.

به جمع انسانیها خوش اومدین.

البته که میتونین این برنامه را با یک یدی تغییرات شروع و اجرا کنین. توصیه ها و راهکارهای لازم برای تغییرات و شروع از الان را در کامنتهای صفحه مشاوره و برنامه ریزی کنکور 99 براتون توضیح دادیم. به کامنتهای 16 مرداد مراجعه کنین و کامنت مربوط به تغییرات را مطالعه کنید.

میتونین از بخش جستجوی سایت، به صفحه مشاوره و برنامه ریز کنکور 99 برید. (با عرش پوزش که لینک را نتونستم براتون بذارم الان. چون با گوشی کامنتهای امروز را جواب میدم که تعطیل هست و دسترسی به سیستم ندارم. در اولین دسترسی لینک مستقیم را خواهم گذاشت.)

موفق باشید و بمانید.

ﺳﻪشنبه 22 مرداد 1398

سلام برای برنامه امروز نوشته سوالت ازمون 2 و 3 دینی منتخب کانون من کتاب دینی مشاورانو نگرفتم بجاش چی بخونم کتاب خودمم خیلی سبزه برای دینی

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 22 مرداد 1398

سلام. مبنای برنامه براساس کتاب ناشر تخصصی دروس عمومی-علوم انسانی بوده و متاسفانه نمیتونیم کتاب ناشران غیرتخصصی را به شما توصیه کنیم یا مشاوره نادرستی داشته باشیم.

دین و زندگی جزو دروس کلیدی است که با ضریب 3 قابل ریسک نیست. لطفا در انتخاب منبع: 1) تخصصی بودن را در نظر بگیرید. 2) کتاب خوب را با مقایسه بشناسد نه با  نام و تبلیغات !

 

موفق باشید

انسانی یار

چهارشنبه 23 مرداد 1398

چجوری باید زبان بخونم که درصد بالایی بزنم؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 23 مرداد 1398

سلام. مطالب مربوط به زبان انگلیسی در سایت انسانیها:

زبان انگلیسی کنکور؛ از صفر تا دَه

چگونه زبان کنکور را 40درصد بزنید

چگونه زبان کنکور را 100 بزنید

بستگی به سطح فعلی خودتون مطالب را انتخاب و مطالعه کنید.

 

انسانی یار

ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398

سلام خسته نباشید...من از کتابای مشاوران استفاده میکنم واقعا سطح بالاست..توی کتاب منطق اقای تمنا گفته بودن درمورد ریاضی میتونن راهنمایی کنن من میخوام برم دوازدهم میخوام رشته روانشناسی بخونم و ریاضی ام مهمه براش ولی اونجور ک باید نمیتونم واقعا دوسش ندارم اگ میشه یکم راهنماییم کنید ممنون..

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398

سلام به شما.البته که در ساست انسانیها میتونین از طریق مندی سایت،اتاقهای علمی، اتاق علمی ریاضی و آمار را  که برید  مطالب اختصاصی ریاضی را بخونین. 

ضمنا ترمینولوژی ریاضی و آمار (روش مطالعه و مشاوره) بزودی چاپ خواهد شد.

موفق باشید و بمانید. رستم جو

ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398

حدیثه : وای بخدا نمیدونم چجوری تشکر کنم ازتون..واقعا نیاز داشتم به برنامه یکماهه.مچکررررررم❤❤❤❤❤❤❤❤

پنجشنبه 7 شهریور 1398

با سلامببخشید این برنامه برا کسایی که آزمون قلمچی میدن و طبق برنامه راهبردی باید پیش برن تداخل نداره؟یعنی میشه برنامه شما و راهبردی قلمچی باهم برن جلو؟

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 7 شهریور 1398

سلام. این برنامه اگر منظورتون همین برنامه کل تابستون هست که باید عرض کنم مهلت استفاده از این برنامه تموم شده. 

برنامه ریزی پیشنهادی انسانی ویژه شهریور ماه را در سایت دانلود کنین. 

برنامه پیشنهادی انسانی یار هماهنگ با آزمون کانون از مهرماه تنظبم و منتشر خواهدشد. نظرسنجی و ثبت موارد درخواستی درباره اون برنامه را هم در سایت قرار دادیم. به صفحه اصلی سایت که برگردین، مطالب را مشاهده خواهید کرد.

به دوستان انسانی دیگر خود هم بگویید.

موفق باشید و بمانید. رستم جو

چهارشنبه 27 شهریور 1398

سلام ببخشید من فارغ التحصیل نظام جدید هستم و می‌خوام از اول مهر ماه شروع کنم میشه راهنمایی کنید و اینکه آیا کتاب تست که پارسال مشاوران خریدم باید چکار کنیم تغییر بدیم

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 27 شهریور 1398

سلام. تغییرات کتابهای کنکور 98 برای کنکور 99 انسانی را در این مطلب بخوانید: تغییرات کتاب درسی برای کنکور 99 انسانی

برای برنامه ریزی هم از برنامه ویژه فارغ التحصیلان استفاده کنید: برنامه‌ریزی هفتگی برای پشت‌کنکوی‌های 99

موفق باشید و بمانید. رستم جو

پنجشنبه 3 بهمن 1398

سلام خسته نباشید🌷ببخشید دیگه برنامه طبق آزمون قلم چی نمیذارید؟

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 6 بهمن 1398

سلام. برنامه گذاشته شده میتونین دانلود کنید

جمعه 9 اسفند 1398

سلام برنامهعیدرا چه زمانی میگذارید

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 13 اسفند 1398

برنامه گذاشتهشده. مبتونین دانلود کنید از صفحه اصلی

شنبه 3 خرداد 1399

سلام خسته نباشیدآیا مطالب بخوانیم و بدانیم جامعه شناسی هم در کنکور می آیند؟🤔

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 5 خرداد 1399

سلام. حذفیات کنکور در سازمان سنجش اعلام شده است.

نظر شما چیست؟