کلید سوالات و تحلیل عربی کنکور98 انسانی

کلید سوالات و تحلیل عربی کنکور98 انسانی

بررسی پای بندی طراحان سوالات عربی عمومی کنکور 98 انسانی

تحلیل جزئی سوالات

طبق روند چند سال اخیر، همچنان سوال اول از آیۀ قرآن است و تا سوال 34 همچنان با همان روند سوالات کنکور همیشگی مواجهیم. 

تحلیل سوالات ترجمه

 از 2000واژۀ کاربردی کتاب درسی عربی نظام جدید، در این بخش از سوالات کمتر از 15-20 واژۀ استفاده شده و سایر واژگان همچنان در سطح کتاب درسی قدیم و بسیار ساده اند. البته تعداد جملاتی که مستقیما و عینا از کتاب درسی انتخاب شدند، جای تامل دارد. گویا می خواستند محوریت کتاب را تاکید کنند.

جمله سازی با واژگان ساده و طرح گزینه های دشوار و شبیه هم، استراتژی طراحان بوده است.

باید گفت این استراتژی در کنکور قدیم قابل درک بود چون کتاب دارای محدودیت های واژه ای بود اما این موضوع در کتاب جدید تفاوت پیدا کرده است که ظاهرا نتوانستند در این کنکور از آن استفاده کنند.

دیگر اینکه با همان تکنیک های پیش پا افتاده و ساده می توان به سوالات پاسخ داد (فایل ضمیمه کلید و تحلیل گزینه ها).

به سوال 35 که برسیم. تعریب سوالی که دقیقا مخالف اهداف آموزشی کتاب درسی و حتی امتحان نهایی عربی برگزار شده در خردادماه همین امسال است.

البته ذکر این نکته لازم است که جاهایی را هم رعایت کردند؛ مانند تشکیل و اعراب گذاری! 

به ادامه سوالات که برسیم، توقع سوال درک و قرابت جمله داریم مثل سال های قبل اما خبری نیست؛ surprise آن هم با وجود آن همه جملات و اصطلاحات و ضرب المثل ها و جملات مفهومی که در کتاب درسی است!

به درک متن می رسیم. بسیار بسیار جای تعجب دارد که چرا باید از آن همه واژگان در کتاب درسی، متنی آورده شود که ناچار به ترجمۀ فارسی در داخل پرانتز شوند! در کنکورهای قبل، این اتفاق طبیعی بود چون کتاب درسی این اجازه را نمی داد تا متن حرفه ای با قوت متن زبان انگلیسی تدوین شود. در نتیجه طراحان، دشواری را به بخش سوالات درک متن منتقل می کردند؛ یعنی همان استراتژی سوالات ترجمه (جمله سازی با واژگان ساده و طرح سوالات دشوار)

تقلید ادامه دارد

سه سوال بعدی هم همچنان به تقلید از قبل: دو فعل و یک اسم. البته خوب توانستند با وجود محدودیت های قواعدی کتاب درسی، سوالات جذابی طرح کنند.

ضبط حروف کلمات  یک ورژن پایین تر از سوالات تشکیل است که می توان اختصاص یک سوال را از آن پذیرفت.

از این جا به بعد گویا خواسته اند سوالات قواعد محور را جدا و بودجه بندی 6 سوال را اختصاص بدهند.

سوال اول این بخش سوالی است که رنگ و بوی سوالات کتاب درسی را دارد، همین طور سوال 46.

سوالات دیگر اگرچه محوریت قواعد دارند اما چند جوابی یا حتی  بی جوابی که در سوالات امسال بود، بسیار بیشتر و شدیدتر از قبل بود؛ مثل سوال 49 و 45 و 34

جمع بندی

کنکور 98 به عنوان اولین کنکور برگزار شده از کتاب درسی جدید، از چند جهت رنگ و بوی کتاب جدید را نداشت:

واژگان زیادی که در کتاب درسی بود ولی حداقل استفاده از آن در سوالات دیده شد.

جملات مفهومی، اصطلاحات و ضرب المثل های کتاب درسی که گویا اصلا دیده نشده بود.

اما دو تیپ سوال جدید را برگرفته از کتاب جدید را شاهد بودیم، همچنان که سوالات خارج از اهداف کتاب را هم دیدیم.

سطح سوالات متوسط به نظر می رسد اما پاسخ های بسیار بسیار نزدیک به هم و چالشی، آن قدر زمان برهستند که داوطلب را دچار استرس کرده و گمان دشواری می رود. البته سوالات دو جوابی و بی جواب در این کنکور شدت بیشتری به خود گرفت.

 

اگر دبیر عربی هستید یا داوطلبی که این سوالات را تجربه کرد، نظر خود را ارسال کنید.

فایل های ضمیمه

دفترچه سوالات عربی عمومی کنکور 98 انسانی

کلید سوالات به همراه تحلیل گزینه های عربی عمومی کنکور98 انسانی

0 نظر

نظر شما چیست؟