فایل‌های درسی- مشاوره‌ای

فایل‌های درسی- مشاوره‌ای

دانلود آسان فایل‌های آموزشی-مشاوره‌ای

تمام فایل‌های ضمیمۀ مطالب در سایت انسانی‌ها را اینجا مستقیما و آسان دانلود کنید. 

اگر فایل مورنظرتان را پیدا نکردید، به ما اطلاع بدهید.

 

یادتان باشد

این بخش از سایت همیشه در حال بروزرسانی است و فایل‌های جدید به صورت لحظه‌ای در آن بارگذاری می‌شوند.

فایل های ضمیمه

برنامه مطالعاتی هدفدار تابستان ویژۀ کنکور99 علوم انسانی

برنامه مطالعاتی هدفدار تابستان ویژۀ کنکور 1400علوم انسانی؛ هفته اول

برنامه مطالعاتی هدفدار تابستان ویژۀ کنکور 1400علوم انسانی؛ هفته دوم

برنامه مطالعاتی هدفدار تابستان ویژۀ کنکور 1400علوم انسانی؛ داوطلبانی که با تاخیر روبرو شدند

روش مطالعه فارسی؛ نظام جدید.فایل کامل از صفر تا صد

روش مطالعه دین و زندگی؛ فایل کامل از صفر تا صد

روش مطالعه عربی؛ نظام جدید.فایل کامل از صفر تا صد

روش مطالعه زبان انگلیسی؛ نظام جدید.فایل کامل از صفر تا صد

طرح درس جامعه شناسی دوازدهم. درس1 . خانم رضایی

طرح درس جامعه شناسی دوازدهم. درس2. خانم رضایی

دفترچه سوالات عمومی انسانی کنکور 98 نظام جدید

دفترچه سوالات اختصاصی انسانی کنکور 98 نظام جدید

فایل صوتی تدریس جامعه شناسی10. درس1؛ خانم تیموریان. دبیر و مولف جامعه شناسی

فایل صوتی تدریس جامعه شناسی10. درس2؛ خانم تیموریان. دبیر و مولف جامعه شناسی

فایل صوتی تدریس جامعه شناسی10. درس3؛ خانم تیموریان. دبیر و مولف جامعه شناسی

فایل صوتی تدریس جامعه شناسی10. درس4؛ خانم تیموریان

فایل صوتی تدریس جامعه شناسی10. درس5؛ خانم تیموریان

فایل صوتی تدریس جامعه شناسی10. درس6؛ خانم تیموریان

فایل صوتی تدریس جامعه شناسی10. درس7؛ خانم تیموریان

متن خوانی. آموزش توسط وحید تمنا. بخش 1: متن چیست

متن خوانی. آموزش توسط وحید تمنا. بخش 2: کاربرد متن خوانی

متن خوانی. آموزش توسط وحید تمنا. بخش 3: روش متن خوانی

روش مطالعه فنون ادبی. نظام جدید. وحید تمنا. مدت زمان: 43 دقیقه

منبع پیشنهادی مرکز مشاوره انسانی یار برای فارسی کنکور 99

منبع پیشنهادی مرکز مشاوره انسانی یار برای دین و زندگی کنکور 99

برنامه مطالعاتی هدفدار تابستان ویژۀ کنکور 1400علوم انسانی؛ هفته سوم

کلیات علوم انسانی. دروس و ویژگی های رشته انسانی؛ انسانیها در یک نگاه

متن خوانی. آموزش توسط وحید تمنا. متن خوانی با روش چلیپا

متن خوانی. آموزش توسط وحید تمنا. چگونه متن تصویری را بخوانید

متن خوانی. آموزش توسط وحید تمنا. متن خوانی با روش تصویر سازی

راهنمای معلم- فایل تصویری راهنمای معلم کتاب هویت اجتماعی دوازدهم-دکتر عیوضی. مولف کتاب درسی.بخش اول

راهنمای معلم- فایل تصویری راهنمای معلم کتاب هویت اجتماعی دوازدهم-دکتر عیوضی. مولف کتاب درسی.بخش دوم

راهنمای معلم- فایل تصویری راهنمای معلم کتاب هویت اجتماعی دوازدهم-دکتر عیوضی. مولف کتاب درسی.بخش سوم

راهنمای معلم- فایل تصویری راهنمای معلم کتاب هویت اجتماعی دوازدهم-دکتر عیوضی. مولف کتاب درسی.بخش چهارم

راهنمای معلم- فایل تصویری راهنمای معلم کتاب هویت اجتماعی دوازدهم-دکتر عیوضی. مولف کتاب درسی.بخش پنجم

راهنمای معلم- فایل تصویری راهنمای معلم کتاب هویت اجتماعی دوازدهم-دکتر عیوضی. مولف کتاب درسی.بخش ششم

نقد و بررسی جامعه شناختی کتاب جامعه دهم؛ طیب احمدی.عضو دبیرخانه جامعه شناسی کشور

جدول اعداد انسانیها؛ ویژۀ نظام قدیم رشته علوم انسانی

فایل pdf کلید نهایی سوالات کنکور 98 نظام جدید. طبق دفترچه A

فایل عکس کلید نهایی سوالات کنکور 98 نظام جدید. صفحه اول. طبق دفترچه A.

فایل تصویری کلید نهایی سوالات کنکور 98 نظام جدید. صفحه دوم. طبق دفترچه A.

یک تست یک روش؛ آقای تمنا. منطق. تکنیک تست زنی منطق

یک تست یک روش. آقای تمنا. دینی. روش حل

یک تست یک روش. آقای تمنا. دینی. یک مقال دیگر برای روش حل

یک تست یک روش. فارسی. ساختمان واژه. خانم سهیلی

یک تست یک روش.آقای تمنا. منطق.تست آموزشی.

یک تست یک روش.خانم سراجیان. زبان.

جدول اعداد انسانیها؛ ضرایب. زیرگروه ها و رتبه های رشتۀ انسانی. نظام جدید

تکنیک تست زنی برای سوالات ترجمه عربی.تدریس: حسین حسین زاده (فایل فشرده)

تکنیک تست زنی برای سوالات ترجمه عربی.تدریس: حسین حسین زاده (فایل باکیفیت بالا)

فصل صفر ریاضی و آمار انسانی؛ پیش نیازهای ضروری برای پایه ریاضی (حجم کم)

فصل صفر ریاضی و آمار انسانی؛ پیش نیازهای ضروری برای پایه ریاضی (کیفیت بالا)

فصل صفر ریاضی و آمار انسانی؛ پیش نیازهای ضروری برای پایه ریاضی؛ کیفیت بالا و حجم کم

تکنیک تست زنی برای سوالات ترجمه عربی.تدریس: حسین حسین زاده.بخش دوم (فایل کم حجم)

تکنیک تست زنی برای سوالات ترجمه عربی.تدریس: حسین حسین زاده.بخش دوم (فایل باکیفیت بالا)

حذفیات کنکور 98, دروس عمومی و رشته انسانی

کتاب درسی جامعه شناسی دوازدهم که منبع کنکور99 است

کتاب درسی جامعه شناسی یازدهم که منبع کنکور 1400 است

کتاب درسی جامعه شناسی دهم که منبع کنکور 1401 است

سوالات و پاسخنامه عمومی و اختصاصی گزینه دو. پایه دوازدهم. مرحله 7 مرداد 98

سوالات و پاسخنامه عمومی و اختصاصی آزمون سنجش. پایه دوازدهم.مرحله 18مرداد98

سوالات و پاسخنامه عمومی و اختصاصی گزینه دو. پایه دوازدهم. مرحله 22 مرداد 98

فقط پاسخنامه عمومی و اختصاصی آزمون سنجش. پایه دوازدهم.مرحله 8شهریور 98

فقط سوالات عمومی و اختصاصی آزمون سنجش. پایه دوازدهم.مرحله 8شهریور 98

بودجه بندی آزمونهای سازمان سنجش در تابستان. که فایلهای آن را در کتابخانه دانلود کردید.

سوالات و پاسخنامه عمومی و اختصاصی آزمون سنجش. پایه دوازدهم.مرحله28 تیرماه 98

بخشی از کتاب فارسی جامع مشاوران؛ تنها کتاب قلمرومحور بعد از کتاب درسی و موردتایید مرکز مشاوره انسانی یار

پاسخبرگ سفید برای برگزاری آزمون در شرایط شبیه سازی

منبع مطالعاتی منطق 10. برای پایه دهم سال 98

منبع مطالعاتی برای تست‌های سطح بالا در اقتصاد. تیزشیم اقتصاد

منبع مطالعاتی فنون 10. برای پایه دهم سال 98

منبع مطالعاتی برای تسلط در اقتصاد کنکور . اقتصاد جامع کنکور

منبع مطالعاتی برای تاریخ پایه 10.11 کنکور

منبع مطالعاتی برای جمعبندی مبحثی ریاضی. تیزشیم ریاضی و آمار

منبع مطالعاتی برای عربی پایه 10.11 کنکور

منبع مطالعاتی برای جامعه شناسی پایه 10.11 کنکور

منبع مطالعاتی برای زبان کنکور. زبان جامع 10.11.12 کنکور

منبع مطالعاتی برای تست‌های سطح بالا در روانشناسی. تیزشیم روانشناسی

منبع مطالعاتی برای فارسی کنکور. فارسی جامع 10.11.12

منبع مطالعاتی برای جغرافیا پایه 10.11 کنکور

منبع مطالعاتی برای فنون پایه 10.11 کنکور

منبع مطالعاتی برای تسلط در روانشناسی کنکور . روانشناسی جامع کنکور

منبع مطالعاتی برای تسلط در منطق و فلسفه 11 کنکور. ویژه کنکور 99

منبع مطالعاتی برای دینی پایه 10.11 کنکور

منبع مطالعاتی برای فارسی پایه 10.11 کنکور

منبع مطالعاتی برای زبان پایه 10.11 کنکور

راهنمای ویژه روش مطالعه برای آزمون های آزمایشی؛ توصیه شده سایت انسانیها

فایل کامل درس7 کتاب جامعه شناسی هدفدار دوازدهم.وحید تمنا

روش مطالعه ریاضی و آمار انسانی؛ نظام جدید. از صفر تا درصد مورد نیازتان

ریاضی و آمار جامع کنکور. مشاوران اموزش

ریاضی و آمار هدفدار دوازدهم. مشاوران اموزش

تشابه سوالات کنکور 98 ریاضی و آمار داخل کشور با منبع معرفی شده مرکز مشاوره انسانی یار

تشابه سوالات کنکور 98 ریاضی و آمار خارج کشور با منبع معرفی شده مرکز مشاوره انسانی یار

دفترچه انتخاب رشته کنکور 98 انسانی

دفترچه پیوست انتخاب رشته کنکور 98 (شرایط رشته های فرهنگیان و دارای شرایط خاص)

بخشنامه فارغ التحصیلی و تغییر رشته دوره دوم دبیرستان

منبع پیشنهادی مرکز مشاوره انسانی یار برای تسلط بر 7 سوال مسئله اقتصاد کنکور

نمونه سوالات خردادماه اقتصاد

روش مطالعه تاریخ؛ نظام جدید.

روش مطالعه علوم و فنون ادبی نظام جدید. ادبیات اختصاصی انسانی نظام جدید

برنامه ریزی هفتگی ویژه دهمی های علوم انسانی کنکور 1401

فایل اصلی 30 سوال ادبیات اختصاصی کنکور 98 نظام جدید انسانی

جدول اعداد انسانیها؛ نظام قدیم

فایل با کیفیت و کم حجم شده برنامه ریزی دهم انسانی

توضیحات مربوط به روش اجرا و هدفگذاری برنامه ریزی هفتگی گروه خودخوان کنکور 99

فایل کامل کتاب مشاوره و روش مطالعه زبان انگلیسی (ترمینولوژی) براساس کنکور98

آزمون کامل 5مهر98 قلمچی. دهم انسانی

آزمون کامل 5مهر98 قلمچی. یازدهم انسانی

آزمون کامل 5مهر98 قلمچی. دوازدهم انسانی

آزمون کامل 19 مهر98 قلمچی. دهم انسانی

آزمون کامل 19 مهر98 قلمچی. یازدهم انسانی

آزمون کامل 19 مهر98 قلمچی. دوازدهم انسانی

آزمون کامل گاج. 5مهر. دوازدهم انسانی

آزمون کامل گاج. 19مهر. دوازدهم انسانی

ترمینولوژی ادبیات فارسی عمومی (مشاوره تخصصی روش مطالعه). ویرایش آبان 98. فایل کم حجم

ترمینولوژی ادبیات فارسی عمومی (مشاوره تخصصی روش مطالعه). ویرایش آبان 98. فایل با کیفیت و حجم بالا

آزمون کامل گاج. 3آبان 98. دوازدهم انسانی

فایل کامل آزمون غیرحضوری سوم آبان قلمچی. دوازدهم انسانی

جدول کامل زیرگروه ها و رشته های هر زیرگروه در رشته انسانی (فایل کم حجم)

جدول کامل زیرگروه ها و رشته های هر زیرگروه در رشته انسانی (فایل با کیفیت و حجم بالا)

بخشنامه رسمی ترمیم معدل همراه با فرم های مربوط

فایل کامل آزمون سازمان سنجش. دهم آبان 98. پایه دوازدهم انسانی

فایل کامل آزمون سازمان سنجش. دهم آبان 98. پایه یازدهم انسانی

فایل کامل آزمون سازمان سنجش. دهم آبان 98. پایه دهم انسانی

آزمون کامل 3 آبان 98 قلمچی. دوازدهم انسانی

آزمون کامل 3 آبان 98 قلمچی. یازدهم انسانی

نظام قدیم.آزمون کامل 21 تیر 98 قلمچی

نظام قدیم. آزمون کامل 22 شهریور 98 قلمچی

نظام قدیم. آزمون کامل 5 مهر 98 قلمچی

نظام قدیم. آزمون کامل1 شهریور 98 قلمچی

نظام قدیم. آزمون کامل 18 مرداد 98 سازمان سنجش.

نظام قدیم. آزمون کامل 1 شهریور 98 سازمان سنجش.

نظام قدیم. آزمون کامل 28 تیر98 سازمان سنجش.

فهرست منابع تستی کنکور نظام قدیم علوم انسانی؛ مورد تایید مرکز مشاوره انسانی یار

آزمون کامل 17 آبان 98 قلمچی. دوازدهم انسانی

آزمون کامل 17 آبان 98 قلمچی. یازدهم انسانی

آزمون کامل 17 آبان 98 قلمچی. دهم انسانی

نظام قدیم. آزمون کامل 17 آبان قلمچی. فایل با حجم و کیفیت بالا

نظام قدیم. آزمون کامل 17 آبان قلمچی. فایل با حجم کم

ترمینولوژی اقتصاد؛ فایل با کیفیت

ترمینولوژی اقتصاد؛ فایل کم حجم

فایل کامل آزمون غیرحضوری 1 آذر 98. قلمچی. دوازدهم انسانی

آزمون کامل 1 آذر 98 قلمچی. دوازدهم انسانی

آزمون کامل 1 آذر 98 قلمچی. یازدهم انسانی

آزمون کامل 1 آذر 98 قلمچی. دهم انسانی

نظام قدیم. آزمون غیرحضوری. قلمچی. 1آذر 98

نظام قدیم. فایل کامل آزمون قلمچی. 1آذر 98

آزمون کامل 1 آذر 98 گاج . دوازدهم انسانی

ترمینولوژی روان شناسی؛ مشاوره و روش مطالعه روان شناسی در سال یازدهم و کنکور

آزمون کامل 15 آذر 98 قلمچی. دهم انسانی

آزمون کامل 15 آذر 98 قلمچی. یازدهم انسانی

آزمون کامل 15 آذر 98 قلمچی. دوازدهم انسانی

پاسخ به سوال شما: پیشرفت در آزمون

پاسخ به سوال شما: پیشرفت در ریاضی و آمار

پاسخ به سوالات رایج. کلاس کنکوری

25 نظر

ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398

سلام. این کار زیبای یک تست یک روش ادامه پیدا خواهد کرد؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398

سلام. البته که فاز جدید طرح «یک تست یک روش» ویژه نظام جدید در دست تولید هستند.

 

مهدی مومنی

دوشنبه 21 مرداد 1398

سلامببخشید منظورتون از کنکور شناسی اقتصاد یا هر درس دیگه ای در برنامه تون چیه؟

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 21 مرداد 1398

سلام اقا مهدی. لطفا سوالتون را در مطلب مرتبط ارسال کنید.

اگر کنکوری 99 هستید به صفحه مشاوره و برنامه ریزی کنکور 99 بروید و اگر کنکوری 1400 هستید به صفحه مشاوره کنکور 1400. 

آدرس هرکدام از این صفحات مشاوره در کانال انسانیها قرار داده شده. 

هدف از این کار استفاده دیگران از سوالات شما و استفاده شما از سوالات دیگران است.

با عرض پوزش و تشکر از همراهی صپیمانه شما.

رستم جو

شنبه 26 مرداد 1398

سلام ببخشید الان برای برنامه ریزی کنکور که ۱۴۰۰داریم کدوم کتابا بهتر از سایت تهیه کنیم که هم مطالعه کنیم هم طبق برنامه مطالعاتی ک از اول مهر شروع میشه باشه و واسه کنکورم خوب باشه.

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 27 مرداد 1398

سلام. کتابهای متناسب برنامه را در این مطلب معرفی کردیم براتون:آماده‌باش برای کنکور1400 انسانی

 

موفق باشید و بمانید؛ رستم جو

چهارشنبه 6 شهریور 1398

سلام میشه آزمون آزمایشی های بیشتری بذارین؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 6 شهریور 1398

سلام. حتما این کار را ادامه خواهیم داد. 

پیدا کردن فایل آزمونها با کیفیت مناسب کمی زمان بر  هست. ضمن اینکه نیاز به ویرایش دارند. اما حتما از هیچ چیز که نیاز آموزشی.مشاوره ای  شما باشه، دریغ نخواهیم کرد.blush

مرکز مشاوره انسانی یارheart

یکشنبه 10 شهریور 1398

سلام ببخشید کتاب های یازدهم چاپ 98 چه زمانی آماده میشه ؟

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 11 شهریور 1398

سلام. برای اطلاع از کتابهای چاپ شده انتشارات مشاوران ، حتما عضو کانا انسانیها باشید. ضمنا از فروشگاه اینترنتی نیز میتونین اطلاعات بروز و دقیق داشته باشید.

موفق باشیدو بمانید.

ﺳﻪشنبه 12 شهریور 1398

چرا نمونه همه کتابها را نمیذارین؟

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 14 شهریور 1398

سلامممwink

نمونه های گذاشته شده برای مقایسه هست. هر کدام از کتابها را میتونین قبل از تهیه کتاب از ببینید یا دانلود کنید از فروشگاههای اینترنتی.

چهارشنبه 27 شهریور 1398

سلام.لطفا سوالات و پاسخبرگ قلم چی و گاج رو هم قرار بدید.

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 27 شهریور 1398

سلام به شما دوست عزیز انسانی

حتما کتابخانه را به زودی به روز رسانی میکنیم و سعی میکنیم فایل های بهتری را بریتان در کتابخانه قرار دهیم.

موفق باشید. انسانی یار

جمعه 29 شهریور 1398

فصل ریاضی صفر که تو برنامه است در کتابخانه نیست

پاسخ انسانی ها

جمعه 29 شهریور 1398

اول سلام دارم خدمت شما. و اینکه حتما هست.چون قبل از انتشار برنامه، در همین بخش بارگذاری شده. لطفا با دقت بیشتری اسم فایلها را بخونین. حتی در دو کیفیت مختلف و حجم متفاوت گذاشتیم.

موفق باشید و بمانید.رستم جو

چهارشنبه 10 مهر 1398

سلام.لطفا دفترچه سوالات گاج و قلم چی و سنجش رو هم زودتر قرار بدید.خیلی خیلی ممنون :)

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 11 مهر 1398

سلام. حتما سعی میکنیم آرشیو کتابخانه را  غنی تر   کنیم. ممنون که نیازهای آموزشی خودتون را از انسانیها میخواین.

پنجشنبه 25 مهر 1398

سلام خسته نباشید توی کانال ی پست بود ک آزمون های آزمایشی قلمچی رو تو این بخش گذاشتین کجاس؟؟

پاسخ انسانی ها

جمعه 26 مهر 1398

سلام. فایلها بارگذاری شدند. خوشحالیم که فایلهای آموزشی مورنیازتون را از انسانیها میخواین. 

موفق باشید. 

یکشنبه 5 آبان 1398

سلامپایه یازده آزمون گاج نمیزارید؟گزینه۲چی؟

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 6 آبان 1398

سلام عزیز حان. گذاشنیم قبلا. و به محض آماده شدن مراحل بعدی هم براتون خواهیم گذاشت. فایل های قبلی را مشاهده و دانلود کنید. 

موفق باشید و بمانید. رستم جو

دوشنبه 13 آبان 1398

سلام برا ادبیات فارسی چی خوبه؟بالا اصلا گفته نشده بود

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 14 آبان 1398

سلام دوست عزیز. اگر دنبال نمونه فایل از منبع مورد تایید فارسی هستید، این فایل را دانلود کنید: منبع تخصصی فارسی کنکور 99 مورد تایید مرکز مشاوره انسانی یار

موفق باشید و بمانید. 

دوشنبه 13 آبان 1398

سلام وقتتون بخیر...قبل از هرچیزی تشکر میکنم ازتون برای مطالب مفید سایت...تویه سایتتون آزمون های نظام قدیم رو قرار نمیدین؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 14 آبان 1398

سلام و ممنون از شما.

حتما سعی خواهیم کرد تا پایان امروز در سایت قرار داده بشه. خوشحالیم که فایل های درسی خودتون را از ما میخواین. 

موفق باشید  و بمانید. رستم جو

یکشنبه 19 آبان 1398

واقعا سایتتون فوق العادست . ممنونم برای فایل ها و مطالب مفیدتون .

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 20 آبان 1398

سلام. شما انسانیها فوق العاده هستید و در شان بالاتر از این ها. این سایت برای کمک به شما برای رسیدن به شایستگی هاتون هست.

موفق باشید و بمانید. رستم جو

یکشنبه 19 آبان 1398

سلام ببخشید یعنی ماپشت کنکوری های نظام جدید دیگه نمیتونیم از کتابهای کنکور ۹۸که تغییر کرده استفاده کنیم؟؟؟

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 20 آبان 1398

سلام. داوطلبان فارغ التخصیل کنکور 99 حتما در سه کتاب منطق و فلسفه 11 و 12 باید تغییر منبع داشته باشند. درسهای دیگر هم تا حدودی تغییرات داشتند. فهرست تغییرات جزئی و کلی را در این مطلب بخوانید: تغییرات کتاب درسی برای کنکور 99 انسانی

موفق باشید و بمانید. رستم جو

پنجشنبه 23 آبان 1398

برنامه برای داوطلبانی که در آزمون قلم چی شرکت میکنند رو هم ميذاريد؟

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 23 آبان 1398

ما هم سلام گرم داریم خدمت شما .

اگر در سایت انسانیها صفه اصلی بروید مطلب برنامه ریزی را خواهید دید. و این هم لینکش برنامه‌ریزی هفتگی مطابق با آزمون قلم چی

جمعه 24 آبان 1398

سلام خسته نباشید.برنامه ریزی نظام قدیم انسانی رو هم بزارید.تغیر رشته ای هستم نیاز به کمک دارم

پاسخ انسانی ها

شنبه 25 آبان 1398

سلام. برنامه در این مطلب قرار دارد: برنامه ریزی کنکور 99 نظام قدیم انسانی

موفق باشید. 

جمعه 8 آذر 1398

سلام فایل ازمون های گزینه دو اگه ممکنه میشه بذارین

پاسخ انسانی ها

شنبه 9 آذر 1398

سلام دوست عزیز. آزمونهای گزینه دو از سال گذشته موجود هست که به دلیل تغییرات کتابها، قابل استفاده نیست. وگرنه کامل بودن آرشیو کتابخانه برای شما انسانیهای عزیز مهم هست برامون. 

موفق باشید

چهارشنبه 13 آذر 1398

سلام خسته نباشید امیدوارم حالتون خوب باشه سوالات سنجش برای یکم اذر رو نذاشتید دوازدهم انسانی هستم میشه لطفا بزارید😉 ممنونم از زحمات همیشگی تون ❤دنیز علوی از زنجان

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 14 آذر 1398

دنیز خانم سلام. آزمونی که گفتین با سرچ تیم محتوای کتابخانه منتشر نشده. اما حتما هر زمان هر آزمون معتبری منتشر بشه براتون توی کتابخونه میذاریم. 

از آزمون های موسسات دیگه که کاملتر بارگذاری شدند، حتما میتونی استفاده ببری.

امیدواریم از ادامه تلاش در این روزهای جدّی کنکور، انرژی خوبی داشته باشی همچنان. موفق باشید

یکشنبه 17 آذر 1398

سلام خدایی قیمت بعضی کتاب ها تون بالاستمثلا علوم فنون ۱۰و۱۱ خانم معصومه سلیمی ۱۰۰۰تست بیشتر نداره که فقط بعضی درساش ۱۵ تست داره این یعنی چی واقعا؟بعد خیلی سبز مثلا برا هر درس ۶۰ الی ۷۰ تست داره...باقیمت کمترمن خودم از کتاب های مشاوران دارم و منکر این که خوب نیستن نیستم بل که خوب هستن ولی شما ناشر تخصصی هستین باید هوای بچه های انسانی رو داشته باشین از نظر قیمت های کتابا.........؟؟

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 17 آذر 1398

سلام دوست عزیز

کیفیت یک کتاب رو تعداد تست های اون کتاب مشخص نمی کنه

امکان طرح تست بیشتر از این هم قطعا بوده اما اون چه برای مولف اهمیت داره ویژگی هدفدار بودن تست هاست تا تعدادشون

علاوه براون انتشارات مشاوران اموزش همواره تخیفیف های بسیار خوبی رو اعمال میکنه تا انسانیها بتونه بدون دغدغه قیمت از کتاب های ناشر تخصصی خودشون بهره ببرن

می تونید با سفارش از شماره تماس 02166975727از این تخفیف ها استفاده کنید.

موفق باشید

دشتبان

یکشنبه 17 آذر 1398

خانم یا آقای دشتبان ممنون از پاسخ شمااما همه کتاب ها هدف دارنمثلا تو بخش تشبه فنون ۱۱ کتاب خانم سلیمی فقط ۱۵ تست وجود داره باقیمت ۵۹ هزار تمن ۱۰ و۱۱ ولی کتاب های دیگه این قسمتو ۵۰ الی ۶۰ تست دارن باکیفیت خوب مشاوران عالیه ولی مولف یک کتاب ۱ نفره واین هم طبیعیه که تست ها کم باشهاز همراهیتون خوش حالم این فقد یه انتقاده)ابوالفضل نظامی)......‌.!

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 18 آذر 1398

جناب آقای نظامی؛ خوشحال میشیم شما و همکاران دیگر که نظرات و انتقاداتی درباره کتاب داشته اند، در ارتقاء و بهبود کتاب های انتشارات همراه مشاوران باشید. 

چهارشنبه 20 آذر 1398

خواهش میکنم شما استاد ماییدفقط از نظر من که خودم دبیر ادبیات هستم اون کتاب فنون۱۰و۱۱ استاد سلیمی ضعیف هست وظیفه خودم بود که برای ویرایش این کتاب مطلبی گفته باشم......

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 21 آذر 1398

ممنون از شما که نظراتتون را به اشتراک می گذارید. 

یکشنبه 15 دی 1398

من از اکثر مطالبتون استفاده میکنم و عالین.تبریک به ناشران تخصصی علوم انسانی.ما واقعا خوشحالیم که شمارو در کنار خودمون داریم.من تغییر رشته ایم و مطالب و کتاب هاتون و ...خیلی به من کمک میکنه.

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 15 دی 1398

سلام به شما همراه خوب انسانیها.

جالبه دو سال  پیش خود من هم دقیقا همین شرایط رو داشتم و همین نظر رو راجع به کتاب ها و مطالب انسانی ها و مشاوران ...

ممنونیم از همراهیتون

باآرزوی موفقیت

دشتبان

یکشنبه 6 بهمن 1398

سلام . خسته نباشید .برای رتبه خوب چند ساعت باید مطالعه کنیم

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 7 بهمن 1398

سلام.

حتما بیشتر از اینکه ساعت مطالعه براتون مهم باشه، کیفیت مطالعه، کتاب هایی که می خونین و نوع اجرای برنامه براتون مهم باشه 

جمعه 9 اسفند 1398

سلام خسته نباشید،ببخشید من پارسال دوازدهم بودم کتابای شمارو خرید کرده بودم اشتباه از خودم بود وبدلیل شرایط محیطم نتونستم بخونم وامسالم ازالان شروع کردم بدلیل مشکلات خانوادگی از لحاظ روحی و روانی بهم خوردم اگه میشه یه برنامه هدفدار برا کل کتابا میخواستم تا بتونم خودمو برسونم اگه میشه خواهشا هرچقدر میتونید کمکم کنید بخدا قول میدم اگه قبول شدم زحمتتونو یه جوری جبرانش کنم

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 13 اسفند 1398

سلام. برنامه ریزی در مقطع های مختلف زمانی در سایت گذاشته شده. کافیه کلمه برنامه ریزی را جستجو کنید.

براتون ارزوی موفقیت داریم

نظر شما چیست؟