به علوم انسانی خوش آمدید

به علوم انسانی خوش آمدید

«به علوم انسانی خوش آمدید.» این را كسی به شما میگوید كه خودش از زمانی كه وارد دانشگاه تهران در رشتۀ علوم اجتماعی شد، تا به امروز، همۀ فعالیتهای نوشتاری و نشری و آموزشیاش بیش از همه، برای رشتۀ علوم انسانی بوده است.

و شما گام در رشتهای گذاشتهاید كه در تمام جهان، به عنوان رشتهای شناخته میشود كه «توسعه» در همۀ ابعاد آن، مدیون این رشته است. و نمیشود یك كشور توسعهیافته و پیشرفته به وجود آورد بدون وجود دانشآموزان و دانشجویان پویایی كه مبانی تفكر توسعهای را شكل داده باشند.

برای قدم گذاشتن در مسیر پیدایش دانشآموزان و دانشجویان پویا چند مقدمه «به نظر من» وجود دارد كه دوست دارم شما را با آن آشنا كنم.

مقدمۀ اول

حس افتخار را در خود پرورش دهیم

درست است كه این حس افتخار وابسته به رفتارها و گفتارهای اطرافیانمان از جمله خانواده، دوستان، معلمهایمان و ... است و شاید با توجه به عدم شناختی كه از رشتۀ ما دارند، نتوانند این حس افتخار را به ما منتقل كنند اما، شما كه میتوانید. شما میتوانید با خواندن و دیدن بزرگان علوم انسانی دنیا، متوجه شوید كه ارزش رشتهتان چقدر است.

مقدمۀ دوم

با درسهای علوم انسانی به عنوان درس حفظی برخورد نكنید

شاید خودتان هم به اشتباه گفته باشید كه «درسهای علوم انسانی حفظی هستند و من هم حفظیاتم خوب است» و آمدهاید به این رشته. من معتقدم هیچ درسی در مدرسه و دانشگاه درس حفظی نیست بلكه متأسفانه ما حفظی میخوانیم و حتی به ما حفظی درس میدهند. مگر میشود درس «اقتصاد» حفظی باشد؟ درسی كه اساس هر جامعه مبتنی بر آن است. یا درس علوم و فنون ادبی یا جغرافیا. اینها حفظی نیستند بلكه قابلیت «یادگیری» دارند.

مقدمۀ سوم

به درس ریاضی حمله كنید

شاید برخی از شما، با درس ریاضی راحت نبوده باشید، اما به شما قول میدهم كه اگر نگذارید كه ترس از ریاضی به شما غلبه كند، همراهیتان میكنیم تا ریاضی را خوب یاد بگیرید. شاید الان به خودتان گفته باشید: اصلاً چرا باید ریاضی را خوب یاد بگیرم؟ پاسخ من این است كه دو درس در رشتۀ علوم انسانی وجود دارد كه به ذهن شما توانایی اندیشیدن منظم و ساختمند میدهد. یكی ریاضی است و دومی منطق.

علوم انسانی پر است از مفاهیم متنوع و گاهاً متضاد و پر است از پیچیدگیها و به همین دلیل، دانشآموز و دانشجوی رشتۀ انسانی نیاز دارد كه به حوزۀ نظریه ساختن وارد شود. نیاز به این دارد كه مدلهای مختلف را بسازد و برای همین هم نیاز به تفكر ریاضی و منطقی دارد.

و در نهایت این كه آرزو میكنم كه علوم انسانی توسط شما در این كشور، ببالد و قدرتمند گردد.  

 

وحید تمنا

مقدمۀ کتاب‌های هدفدار پایه دهم

انتشارات مشاوران آموزش

1 نظر

ﺳﻪشنبه 1 مهر 1399

سلام خسته نباشید بارتبه 56000منطقه دو وسهمیه 5درصدذی رشته انسانی چه رشته و شهری دانشگاه دولتی میشه قبول شد؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 2 مهر 1399

سلام.

با مشاور متخصص مشورت کنید. 

نظر شما چیست؟