برنامه‌ریزی هفتگی برای پشت‌ کنکوری‌های 99

برنامه‌ریزی هفتگی برای پشت‌ کنکوری‌های 99

مبنای این برنامه هفتگی، برنامه ریزی دانش آموزان است که متناسب با ویژگی های شخصی خود، آن را تغییر بدهید.

پس حتما بعد از مطالعه این توضیحات برای شخصی سازی، مطلب ویژگی ها، توضیحات و نحوه اجرای آن این مطلب را بخوانید: برنامه ریزی هفتگی برای کنکور 99 انسانی.

فایل های برنامه مطالعاتی را هم در همین مطلب دانلود کنید. 

شخصی سازی برنامه مطالعاتی

درس های برنامه مطالعاتی به دو بخش تقسیم شده: درس های پایه10.11 و درس های دوازدهم. برای هر کدام از این دو گروه درس ها، تغییراتی را در برنامه خواهید داد. به این صورت:

برای درس‌های پایه

دقیقا همان کاری را انجام می‌دهید که داوطلبان دانش آموز در برنامه مطالعاتی انجام می دهند. یعنی طبق همان برنامه پیش خواهید رفت.

اضافه کاری نکنید

یعنی سعی نکنید تا پایان مهرماه در هیچ کدام از ساعت های برنامه مطالعاتی، تغییری ایجاد کنید. پایان مهرماه در همین مطلب، با ذکر جزئیات ساعت مطالعه و میزان اجرای برنامه که برایمان ارسال کنید، به شما خواهیم گفت چه مقدار در برنامه تغییر ایجاد کنید. 

برای  درس‌های دوازدهم

همان برنامه مدرسه که سال گذشته داشتید، یا اگر برنامه پارسال را ندارید، برنامه یکی از مدارس را تهیه کنید.

کاری که با آن برنامه اجرا می کنید:

انگار یک دانش آموز هستید و همان درس های پایه دوازدهم را تا بعد از ظهر به برنامه مطالعاتی اضافه کنید. با این اضافه کاری و امتیاز ویژه برای خودتان که هر درس دوازدهم را همان زنگ تمام کنید. چون شما خستگی دانش آموز را ندارید. اما این به معنای زیاد خواندن یا وقت اضافی داشتن نیست! 

تذکر جدی

سعی نکنید تا پایان مهرماه به ساعت های برنامه مطالعاتی اضافه یا کم کنید. پایان مهرماه همان کاری را انجام دهید که برایتان گفتم. 

یک مثال ببینید:
روز شنبه در برنامه مدرسه دارید: فنون. ریاضی. هویت اجتماعی. عربی

در  برنامه ریزی هفته صفر مهرماه که درس های پایه زیاد است، شما نیز هماهنگ با مدرسه، در درس های دوازدهم پیشروی کندتری داشته باشید. به معنای واقعی فرض کنید دانش آموز هستید. اگر بخواهم این 4درس را در هفته صفر برنامه مطالعاتی تنظیم کنم، برای هر کدام بیشتر از 50 وقت نخواهم گذاشت. اما در هفته اول این 50 دقیقه به 60 دقیقه خواهید رسید و در هفته دوم و سوم یک زنگ جدی 75دقیقه ای خواهم داشت. 
این نه به معنای بد خواندن یا کیفیت پایین مطالعه دوازدهم است. بلکه یعنی شما برای یک درس از هر کتاب، چند زنگ وقت دارید. 
اگر سال گذشته را بخاطر داشته باشید، برای تدریس هر درس عربی در مدرسه بیشتر از 2 زنگ زمان تدریس صرف می شد. چون دبیر عربی شما برای 3 درس نیمسال اول عربی 12-16 جلسه یکساعته در کلاس درس حاضر می شد. 
پس حواستان باشد شما این 16 ساعت را مدیریت کنید. نه در 16 ساعت کتاب عربی دوازدهم را تمام کنید و نه 16 ساعت را به نیمسال اول اختصاص بدهید. بلکه همان 16 ساعت را داشته باشید برای چندین کار جدی و مهم در عربی: 1) خواندن و تسلط کامل بر عربی دوازدهم. 2) تمام تست های عربی دوازدهم مشاوران را شخم  بزنید؛ یعنی حتی پاسخنامه تشریحی جواب های درستتان را هم بخوانید. 3) پوشش نقاط ضعف احتمالی عربی پایه و یا تقویت عربی پایه برای رسیدن به درصد 100.

در کار سوم و چهارم است که شما باید از امتیازات و ویژگی های فارغ التحصیل بودنتان استفاده کنید.

حرفهایی برای پشت کنکوریها

یک حرف درِگوشی

خیلی از فارغ التحصیل ها در سال دوم کنکور خود نتیجه فوق العاده و خوب گرفته اند. اما این به معنای تضمین نتیجه نباشد. 
بلکه از فرصتی که در اختیار دارید، درست استفاده کنید. درست استفاده کردن یعنی: مداوم بخوانید به جای آنکه بُریده بُریده بخوانید. یعنی منطقی بخوانید به جای اینکه زیاده روی کنید. در ادامه همین مقاله بیشتر برایتان توضیح داده ام. 

منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی که شما در کنکور 98 استفاده کردید، به نسبت کنکور 99 تغییر کرده اند. در این مطلب توضیح داده ایم: بهترین منابع کنکور99 انسانی نظام جدید که چه کتاب هایی را بخوانید و در این مطلب هم مقدار تغییرات کتاب های درسی کنکور 99 به نسبت کنکور 98 را بخوانید: تغییرات کتاب درسی برای کنکور 99 انسانی

به توصیه هایی که برایتان گذاشتم، به خوبی توجه کنید و با دقت اجرا کنید. یادتان باشد شما فرصتی در اختیار دارید که می شود به بهترین نحو از آن استفاده کنید. اما بهترین نحو ممکن به معنای مطالعه تا حد خودکشی نیست! مدیریت انرژی و استراتژی درست، راز موفقیت امسال شماست. 

فایده این مدل برنامه ریزی

با این مدل برنامه ریزی، شما خودتان را با همان داوطلبان جدی کنکور در رقابت می دانید. رقابت! نه مقایسه. چطور به این رقابت پی ببرید؟ این طور که اگر آبان ماه به پایان رسید و شما درس های دوازدهم را به نسبت 70% نیمسال اول نخوانده بودید، یعنی از شرایط و وضعیت مطلوب سایر داوطلبان فاصله دارید. و مهم تر اینکه به نوعی در همان فضای مدرسه و دانش آموزی می مانید که بسیار برای شما انرژی بخش خواهد بود.

حرف آخر 

در مسابقه کنکور، رسیدن به خط پایان به معنای بَرنده شدن نیست؛ بلکه باید از خط پایان عبور کنید. اغلب داوطلبان کنکور، تا پشت خط پایان می رسند اما قدم آخر را بر نمی دارند. نه که نخواهند این کار را انجام بدهند. بلکه توانش را ندارند. 

موفق باشید؛ دوست دار شما انسانیهاheart مرکز مشاوره انسانی یارblush

فایل های ضمیمه

هفته صفر برنامه مطالعاتی. مهرماه. داوطلبان فارغ التحصیل

هفته اول برنامه مطالعاتی. مهرماه. داوطلبان فارغ التحصیل

هفته دوم برنامه مطالعاتی. مهرماه. داوطلبان فارغ التحصیل

هفته سوم برنامه مطالعاتی. مهرماه. داوطلبان فارغ التحصیل

هفته چهارم برنامه مطالعاتی. مهرماه. داوطلبان فارغ التحصیل

هفته پنجم برنامه مطالعاتی. داوطلبان فارغ التحصیل

هفته ششم برنامه مطالعاتی. داوطلبان فارغ التحصیل

هفته هفتم برنامه مطالعاتی. داوطلبان فارغ التحصیل

هفته هشتم برنامه مطالعاتی. داوطلبان فارغ التحصیل

راهنمای صوتی اجرای برنامه ریزی. ویژه گروه خودخوان و فارغ التحصیل

هفته دهم برنامه مطالعاتی. داوطلبان فارغ التحصیل

هفته یازدهم برنامه مطالعاتی. داوطلبان فارغ التحصیل

هفته نهم برنامه مطالعاتی. داوطلبان فارغ التحصیل

کلیات برنامه ریزی برای دی ماه؛ داوطلبان فارغ التحصیلان

کلیات برنامه ریزی برای دی ماه؛ داوطلبان فارغ التحصیلان. فایل mp3

برنامه ریزی هفتگی نیمسال دوم. هفته اول

برنامه ریزی هفتگی نیمسال دوم. هفته دوم

برنامه ریزی هفتگی نیمسال دوم. هفته سوم

برنامه ریزی هفتگی نیمسال دوم. هفته چهارم

برنامه ریزی هفتگی نیمسال دوم. هفته پنجم

برنامه ریزی هفتگی نیمسال دوم. هفته ششم

برنامه ریزی هفتگی نیمسال دوم. هفته هفتم

برنامه ایام عید. جمعبندی و مرور ویژه داوطلبان کنکور که می توانند آزمون هم بروند

برنامه مطالعاتی هفته سوم ترم دوم کنکور1400

برنامه مطالعاتی هفته سوم ترم دوم کنکور1400

71 نظر

پنجشنبه 21 شهریور 1398

چجوری باید دانلود کنیم!?

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 21 شهریور 1398

سلامممممم

لینک دانلود داخل متن در ابتدای توضیحات داده شده. حتما قبل از اجرای برنامه،توضیحات را بخونین. بدون اطلاع از راهنمای برنامه و توصیه هایی که گفته شده، پیشرفتی را نخواهید داشت!

 

پنجشنبه 21 شهریور 1398

واسه چی فایل برنامه ریزی هفتگی فارغ التحصیلا نیست؟؟؟؟؟

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 21 شهریور 1398

اول سلاممممheart

بعد اینکه کاملا اشتباست که برنامه را بدون خوندن راهنمای اون میخواین اجرا کنید. 

سوال شما قبلتر هم پرسیده شده و جواب داده شده. 

لطفا با دقت بیشتری مطالب را مطالعه کنید. زمان کمی برای تنظیم و نوشتنشون صرف نمیشه!

جمعه 22 شهریور 1398

سلام خسته نباشید. ممنونم از تمام کمک هایی که به ما می‌کنین 🌷🌷

پاسخ انسانی ها

جمعه 22 شهریور 1398

سلام. ممنون از دلگرمیتونheartblush

جمعه 22 شهریور 1398

سلام خسته نباشید من تابستان ۹۸چندتا درس از دهم و یازدهم رو خوندمه و بعضی از کتاب های مونده ک‌نخوندم ینی میشه توی سال دوازدهم مطالعه کنم؟!

پاسخ انسانی ها

جمعه 22 شهریور 1398

سلام. این برنامه مطالعاتی برای تموم کردن و مرور تمام درسهای پایه و دوازدهم شما تنظیم و منتشر شده.

برنامه را دانلود کنید. لینکش در انتهای مطلب هست.بخش فایل های ضمیمه.

جمعه 22 شهریور 1398

سلام . از کدوم قسمت دانلود کنم برنامه پشت کنکوری هارو ؟! گفتین اول توضیحات ولی میزنم رو لینک میره صفحه ی برنامه ریزی هفتگی !

پاسخ انسانی ها

جمعه 22 شهریور 1398

سلام. پایین مطلب  بخش  فایل های  ضمیمه . راهنمای تصویری: 

فاطمه محمدی

جمعه 22 شهریور 1398

سلام کتاب مشاوران آموزش فلسفه ومنطق خیلی اشکال داره چیکارش کنم ؟؟؟؟؟؟؟گیجم کرده

پاسخ انسانی ها

جمعه 22 شهریور 1398

سلام فاطمه خانم. 

در کامنت هایی دیگه از انسانیها این مورد را ارسال کردند. وقتی موارد را ارسال کردند، متوجه شدیم که کتاب را اشتباهی تهیه کردند. منطق ویژه دهمی یا فلسفه ویژه یازدهم یا حتی کتاب جامع کنکور 98 را داشتند. 

اگر مطمئن هستید که کتاب متناسب با پایه خودتون یا کنکور خودتون را دارید، با انتشارات تماس بگیرید. یا به آی دی  تلگرامی برید که در این کانال هست: https://t.me/moshaveraneirann

موفق باشید. انسانی یار. 

یکشنبه 24 شهریور 1398

سلام برنامه های نظام قدیم چی پس برای ما نظام قدیما برنامه ندارین؟؟؟؟؟

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 25 شهریور 1398

سلام. حتما از مطالبی که درباره اصول برنامه ریزی هست میتونین استفاده کنین. اما چون داوطلبان نظام قدیم در شرایط یکسانی نیستند و نمیشه یک ساعت مطالعه یکسانی را برای همه توصیه کرد، برنامه ریزی براشون ممکنه مفید و کاربردی نباشه. 

داوطلبان نظام قدیم این توضیحات را با دقت مطالعه بفرمایید:

هر حداقل مطالعه ای برای داوطلبان نظام قدیم ممکنه کم یا زیاد برای تعداد زیادی از اونها. ممکنه کسانی زیاد نتونن اون حداقل یا حداکثر را اجرا کنن و در اونضورت به نظرشون توانایی رسیدن به حداقل مورد نیاز یا دستیابی به حداکثر ممکن را ندارند. در حالیکه ایراد از طرف برنامه پیشنهادی بوده. چون وضعیت یکسانی را نمیشه فرض کردو حالتهای مختلفی را در این گروه داوطلبان میشه فرض کرد: شاغل. خانه دار. متاهل. مجرد. فارغ التحصیل سال 97 و . . . 

دو پیشنهاد داریم براتون:

1) از مطلب زیر درباره اصول برنامه ریزی شخصی راهنمایی بگیرین و خودتون با یک برنامه متناسب با ویژگی های شخصی و موققیت خودتون شروع کنین.اصول برنامه‌ریزی موفق  برای این مقطع شروع البته که اگر جزئیات کامل و دقیق خودتون را بفرستین میشه راهنماییتون کرد از طریق سایت. 

2) حتما برنامه خودتون را با یک مشاور باتجربه  به مشورت بگذارید یا از مشاور باتجربه  نظر و برنامه بخواین.

موفق باشید و بمانید . رستم جو

چهارشنبه 27 شهریور 1398

سلام. من نظام قدیم هستم دپیلم تصویرسازی با رایانه دارم و مدرک پیش دانشگاهی انسانی هم گرفتم الان میخام کنکور نظام جدید انسانی بدم. ایا باید از این برنامه استفاده کنم یا برنامه ی دیگه ای؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 27 شهریور 1398

سلام. اگر میخواین کنکور نظام جدید انسانی شرکت کنید، چون دانش اموز نیستید از همین برنامه استفاده کنید. توضیحات را بخونین و فایل برنامه را از این مطلب دانلود کنید: برنامه ریزی هفتگی برای کنکور 99 انسانی چون برنامه فارغ التحصیلان براساس برنامه دانش اموزان تنظیم شده است.

برات آرزوی موفقیت دارم دوست خوب انسانیheart رستم جو

چهارشنبه 27 شهریور 1398

سلام من امکان رفتن به ازمون رو ندارم چیکارکنم

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 27 شهریور 1398

سلام. در این مطلب توضیح دادیم که اگر امکان ثبت نام در آزمون ندارید، چکار کنید: چه آزمونی شرکت کنم اگر فارغ التحصیل هستید از همین برنامه استفاده کنید و از روش پیشنهادی برای آزمون دادن استفاده کنید. 

موفق باشید و بمانید

چهارشنبه 27 شهریور 1398

سلام خسته نباشید ممنون که با مطالب و پاسخگویی کمکمو میکنید ولی من سه سال دبیرستانو تجربی خوندم و الان که میخوام کنکور انسانی بدم ...باید مثه مطالبی ک گفتید برنامه درسی مدرسه رو داشته باشم یااینک نمیدونم کمکم کنید بگید که چطور شروع کنم بخونم چون اصلا اشنایی با دروس انسانی ندارم و سال اول کنکور تجربی دادم

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 28 شهریور 1398

سلام . ممنون از لطفت 
خب اینکه کارت یکم سنگینه اما خب اگه واقعا اراده کنی و بخونی ممکنه. 
تو باید کتاب ها رو با نظم بخونی . ینی چی ؟ 
تو میتونی تک کتاب ها ینی اقتصاد و منطق و روان شناسی رو راحت و بدون دردسر بخونی . چون اینا کلااا هر کدوم یه کتابن . 
اما برای دروسی مثل فنون و ریاضی و جامعه و فلسفه باید به ترتیب خونده بشن . ینی اول فنون 1, بعد فنون 2 وبعد فنون 3 خونده شه . یتدت باشه برای این درکس ترتیب رو رعایت کنی . 
یک سری دروس هم هستند که در تجربی و انسانی مشترک اند . مثل ادبیات و عربی و دینی و زبان . تو قبلا این درسا رو خوندی . فقط باید برای یه سری درسای اضافه تری ک انسانی ها در دینی و عربی داشتن وقت بزاری و بخونیشون . 
و در آخر درسایی مثل تاریخ و جغرافی که بسیار زمان بر هستند رو میتونی انتخابی بخونی . یعنی از بین 6 کتاب , چند تا ک برات راحت تره انتخاب کن و بخون . 
و در اخر میمونه برنامه . تو باید با برنامه منظم و دقیق پیش بری . تو برو پیش مشاور تا یه برنامه خوب و حرفه ای برات بچینه . اما اگه نتونستی بری , میتونی با برنامه سایت ما پیش بری . البته با کمی تغییرات که خودت باید توش ایجاد کنی . 
موفق باشی. ریحانه همت یار

شنبه 30 شهریور 1398

سلام ببخشید من برنامه ریزی پشت کنکوری میزنم میرع تو برنامه ریزی دانش آموزای دوازدهمی ک میرن مدرسع و من هرچی میگردم تو سایت برنامه ریزی پشت کنکوری واس مهر و نمیارع لطفا این برنامع ریزی در کانال تون بزارین باتشکر😖❤

پاسخ انسانی ها

شنبه 30 شهریور 1398

سلام عزیزجان.

لطفا متن اصلی همین مطلب را با دقت بخونین، هم توضیحاتش هست هم گفتیم از کدوم مطلب دانلود کنین. اینکه اصرار داریم متن اصلی هر مطلبی را بخونین به این دلیله که باید بدونین برنامه چجوری اجرا بشه وگرنه به هدف مورد نظر ما در برنامه ریزی نمیرسین.

لطفا حرف گوش بدین. فدای انسانیهاheart

شنبه 30 شهریور 1398

سلام یع سوال داشم الن این برنامع ریزی پشت کنکور گذاشین بعد اون قسمت مطالعه درس دوازدهم یعنی باید تو اون روز کع مثلا سع تا درس داریم مثل جغرافیا،علوم فنون،فلسفه،بایدهرسه تا کتاب و یک درسش خوند 😑؟

پاسخ انسانی ها

شنبه 30 شهریور 1398

سلام. روش تقسیم بندی درسها در یک یا چند زنگ بستگی به کتاب و درس داره. توی متن اصلی همین مطلب توضیح داده شده. لطفا متن را با دقت بیشتری بخونین.

یکشنبه 31 شهریور 1398

سلام میخواستم بپرسم واسه کسی که دوسال پشت کنکورمونده برنامه مطالعاتی ندارین؟ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 31 شهریور 1398

سلام. اگر منظورتون داوطلب کنکور نظام قدیم هست، لطفا به کامنت های قبلی دقت کنید که روش اجرا و برنامه ریزی را براتون توضیح دادیم.

موفق باشید. انسانی یار

یکشنبه 31 شهریور 1398

من هنوز متوجه نشدم از اول صبح که میخوام شروع کنم از چه ساعتی ال چه ساعتی دوازدهم بخونم و بعدش از چه ساعتی و چه اندازه دهم و یازدهم بخونم

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 1 مهر 1398

من هم سلام داری خدمت شما عزیز انسانی.

و اینکه شما فرض را بر این بگذارید که هر روز مدرسه میرین و 3 کتاب را دارین از پایه دوازدهم که باید فاصله صبح تا ساعت 2 یا 3 یا 4 بخونین و تست بزنین . (اینکه چه کتابهایی از دوازدهم را توی برنامه روزانه بذارین، از برنامه هفتگی مدرسه خودتون پارسال استفاده کنین. روش تنظیم دقیقش را هم براتون توضیح دادیم.)

از ساعت 4 یا 3 یا 2 به بعد، با استراحتی چند ساعته، طبق برنامه ای  که نوشتیم، از درسهای پایه دهم  یا یازدهم بخونین. برنامه پنجشنبه و جمعه متفاوت هست. روز چهارشنبه هم  مثل یک دانش اموز عادی،باید درسهای دوازدهم را  جمعبندی کنید.

موفق باشید و بمانید. رستم جو

یکشنبه 31 شهریور 1398

سلام،واسه دهمی ها هم برنامه هفتگی دارید؟

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 1 مهر 1398

سلام. برای شما دهمی های عزیز، یک نقشه مسیر،  هدفگذاری و کار ویژه را در حال تنظیم هستیم. 

پیگیر مطالب سایت و کانال انسانیها باشید. 

دوشنبه 1 مهر 1398

سلام من هرکاری میکنم نمیتونم دانلودش کنم اصلا واسم نمیاره میشه بزارینش تو کانالتون ؟

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 1 مهر 1398

سلام.راهنمای تصویری دانلود در کامنت های قبلی هست. یا مستیما توی همین صفحه  فایل های  ضمیمه  را که ببینید، زیرش  فایل ها هست. 

لطفا با دقت ببینید.

ﺳﻪشنبه 2 مهر 1398

سلام اگه با برنامه شما پیش بریم تا کنکور کتاب هل چند بار مرور میشن؟؟؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 2 مهر 1398

سلام عزیز جان. اگر متن اصلی را با دقت مطالعه کنین، متوجه میشین که مبنای این آزمون برنامه داوطلبان خودخوان هست. که سعی میکنیم تا اردیبهشت کتابها تموم بشن. اما توصیه میکنیم از نیمسال دوم در آزمونهای مروری  مربوط به نمیسال اول دوازدهم و پایه دهم شرکت کنید. 

موفق باشید. انسانی یار

چهارشنبه 3 مهر 1398

Az tlashton khili mmnonm kh khob 😍😍😍❤❤❤❤bod khili Mn k hmsh tebq in brnme mikhonm o azngizm mire bala fqt inke brname ro koli nmizrid doroste?mahane mizrid

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 3 مهر 1398

سلام عزیــــــــــــــــــــز دلــــــــــــــــــــheart

کلی ازت انگیزه گرفتم و حالم خوب شدyes

هر زمانی که آماده بشه در سایت انسانیها میزاریم به علت اینکه چند تا برنامه رو همزمان با هم پیش میبریم هر زمان که طراحی و تنظیم شد در سایت انسانیها منتشر میشود.

موفق باشید.زینب سلیمی

جمعه 5 مهر 1398

سلام یه کمکی لطفا بکنید این ضمیمه هایی که گذاشتین فقط برا اونایین که میرن مدرسه تو این صفحه چیزی نیس .لطفا بزارین تو کانالتون مرسییییی

پاسخ انسانی ها

شنبه 6 مهر 1398

سلام دوست عزیز.

 برنامه را توی همین مطلب هم براتون گذاشتیم که دانلود کنین. 

موفق باشید. 

جمعه 5 مهر 1398

سلام برای من که تازه شروع کردم دهم و یازدهم رو ایا این برنامه مفیده؟

پاسخ انسانی ها

شنبه 6 مهر 1398

سلام. اگه پشت کنکوری نظام جدید هستین این برنامه را به شما پیشنهاد میدیم. توضیحاتش را بخونین با دقت، فایلها را دانلود کنین و اگر بنظرتون قابل اجرا براتون بود، شروع کنید.

موفق باشید. انسانی یار

جمعه 5 مهر 1398

ببخشید توی برنامه که نوشته درس امروز دوازدهم یعنی چع

پاسخ انسانی ها

شنبه 6 مهر 1398

سلامممم

لطفا متن اصلی توضیحات برنامه را بخونین. با دقت و صبر و آرامش و تأنی و حوصله. 

اگر پاسخ سوالتون توی متن نبوده، ارسال کنید. 

با تشکر . انسانی یار

جمعه 5 مهر 1398

میخوام بدونم دوازدهمی که تو برنامه اینقد وقت دادین باید کنکوری مظالع کنم وتست بزنم با این وضع بیشتر اوقات برای دوازدهم صرف میشه اخه بنظرتون این برنامه را دنبال کنم میتونم کنکور موفق بشم ودر ضمن لطفا برنامه های ماه های بعد را هم بزارید باتشکر

پاسخ انسانی ها

شنبه 6 مهر 1398

ما هم سلام داریم خدمت شما و عزیزان دیگر که کامنت را بدون سلامی ساده ارسال میکننwink

شما هر روز مدرسه باید درس خوانده شده را طوری بخونین که حداقل کار برای جمعبندی آخر هفته در چهارشنبه باقی بمونه. البته چون فارغ التحصیل هستین  توصیه میکنیم کاری نکرده برای آخر هفته نذرین و همون موقه تستهاشم بزنین. 

موفق باشید. انسانی یار

جمعه 5 مهر 1398

سلام...من تغییرات کتب درسی رو توی سایتتون خوندم. اما خب سوالی که هست اینه که اگه میشه بگین برای کدوم درسا باید دوباره کتاب تست بگیریم وبرای کدوم درسا همون کتاب تستای قبلی رو داشته باشیم بهتره؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنین چون خیلی الان سردرگمم...

پاسخ انسانی ها

شنبه 6 مهر 1398

سلام. سوالتون در کامنت های  قبلی پاسخ داده شده. 

شنبه 6 مهر 1398

من تازه تغییر رشته دادم از تجربی به انسانی...کلاس های کنکوری برم بهتره یا از کتاب و درسنامه‌ها خودم بخونم؟؟؟

پاسخ انسانی ها

شنبه 6 مهر 1398

ما هم سلام میکنیم و هم بهتون خوش آمد میگیم.

و اینکه دروس علوم انسانی برخلاف رشته قبلی خودتون، غالبا خودخوان هستند. به ویژه اگر کتاب ناشر تخصصی این رشته را بخونین. حتما از درسنامه و کتابهای مشاوران اموزش نهایت استفاده را ببرید.

موفق باشید و بمانید. رستم جو

شنبه 6 مهر 1398

سلام ببخشید من ک تغییر رشته دادم چطور سال دوازدهم و پایه رو بخونم تا از بقیه رقیبا عقب نمونم

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 7 مهر 1398

سلام. نگفتین که الان دوازدهم هستین با فارغ التحصیلی. 

به هرحال با این برنامه ریزی که پیش برین، بهترین حالت ممکن را اجرا خواهید کرد. 

موفق باشید. انسانی یار

شنبه 6 مهر 1398

کامنتها رو خوندم اما ندیدم کامنتی درباره کتابهای تست باشه :( [که کدوما رو عوض کنیم و کدوما رو مال همون پارسال باشه] میشه راهنمایی کنین؟

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 7 مهر 1398

سلام. 

میشه سوالتون را دوباره ارسال کنید>

متاسفانه وقتی بدون ثبت نام کردن، سوال خودتون را ارسال میکنید نمیشه کامنتهای دیگه شما را پیگیری کرد.

عضویت در سایت انسانیها، خیلی سریع و رایگان هست.

یکشنبه 7 مهر 1398

سلام...من تغییرات کتب درسی رو توی سایتتون خوندم. اما خب سوالی که هست اینه که اگه میشه بگین برای کدوم درسا باید دوباره کتاب تست بگیریم وبرای کدوم درسا همون کتاب تستای قبلی رو داشته باشیم بهتره؟ممنون میشم اگر همینجا پاسخ بدین🌸

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 8 مهر 1398

سلام دوست عزیز. نمیدونم کتابهای تستی که دارین از مشاوران آموزش هست یا نه. چون متاسفانه امسال بعضی از کتابهای کنکور 98 ناشران غیرتخصصی را برای کنکور 99 هم پیشنهاد میدن. مثل فلسفه. اما حتما فلسفه منطق را جدید بخون. اقتصاد و تاریخ و جغرافیا  تغییر نداشته. روانشناسی و جامعه 11 تغییراتش زیاد نبوده. انتخابش با خودته که کتاب پارسال را بخونی یا نه. (فرض من بر اینه که مشاوران را پارسال داری، نه ناشران دیگه) 

اگه متن را با دقت بخونی کاملتر توضیح داده شده. 

موفق باشید و بمانید. رستم جو

ﺳﻪشنبه 9 مهر 1398

سلام ببخشید من پشت کنکوری هستم و هرچی متنو میخونم نمیتونم برنامه بریزم میشه راهنمایی کنیدممنون.

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 9 مهر 1398

سلام دوست عزیز.

از سوال آخرت شروع کنم: پیشنهاد و توصیه  و تاکید ما، شناخت درست شما را از کتابهای مشاوران تایید میکنه. 

اما نحوه برنامه ریزی: فرض بر  این است که شما مدرسه می روید و آزمون کانون. که هم از پایه سوال می اید و هم دوازدهم. اگر روزهایی از مدرسه درسهایتان سبک است، همان کاری را بکنید که پیشنهاد دادیم: 1) پوشش نقاط ضعف . یعنی اگر همان روز که فقط عربی دارید، به نقاط ضعفتون از عربی برسید. اگر در عربی مشکلی ندارید، قطعا یک یا چند درس ضعیف دارید.آنها را دریابید. 

ضمن آنکه شما همیشه و همه روزهای مدرسه را اینطور برنامه سبکی ندارید. یعنی حتما روزهای اول هفته را درسهای سنگین یا فشرده دارید. به تکمیل یا مرور درسهای آن روز برسید. 

کار دیگر این است که از حجم بودجه بندی پایه بخوانید که آزمون ها در بخش پایه از نیمسال دوم سریع و فشرده پیش می روند. کافیست نگاهی به بودجه بندی ازمونتان در نیمسال دوم بیاندازید در برخی دروس سریع تر از نیمسال اول است. آنها را دریابید.

خلاصه انکه اگر بخواهم برای این چندساعت خالی شما متناسب با شرایطتان کار بگویم، به گمانم وقت هم کم بیاورید. این خودتان هستید که باید با شناخت از خودتان، اولویت بندی کنید. 

راستی: 1)  حتما با مشاور متخصص و (اگر دارید) با پشتیبانتان مشورت کنید. 2) در مورد کتابهای منبعت، ریسک نکن. به شناخت خودت اعتماد کن. 

موفق باشید و بمانید. رستم جو

پنجشنبه 11 مهر 1398

فاطمهسلام خسته نباشید من امسال پشت کنکوری هستم و تابستونم به دلیل نتایج کنکور گذشته مهر ماهمم الکی گذشت از الان شروع کنم به نظرتون دیر نیست؟؟؟

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 14 مهر 1398

سلام فاطمه خانم. البته که زود هست و البته که دیر هست. اگر این مدت را زیاد بدونین، زوده و اگه کم بدونین ....

پس شروع کنین. بدون معطلی. همین برنامه براتون توی سایت انسانیها هست. دانلود کنین و شروع!

موفق باشید. 

جمعه 12 مهر 1398

سلام من دیپلم نظام قدیم دارم آیا سوالات کنکور۹۹از همون منابعی نظام قدیم واسه ما طرح میشه؟؟

پاسخ انسانی ها

شنبه 13 مهر 1398

سلام. بله کنکور 99 برای نظام قدیم هم برگزار میشه. فهرست منابعش همون منابع کنکور 97 و 98 باید باشه 

دوشنبه 15 مهر 1398

سلام خسته نباشیدمن تنها مشکلم با برنامتون زماناییه ک براشون گذاشتین مثلا برای یه درس فارسی 75 دقیقه وقت گذاشتین و این به نظرم یکم زیادیه میشه جلوتر از برنامه پیش رفت؟این مشکلی برای برنامه های بعدی که میزارین ایجاد نمیکنه؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 16 مهر 1398

سلام به شما دوست عزیز انسانی.
ویژگی های هر کس منحصر به فرد همان فرد است و ما سعی کردیم سطح قابل قبول دانش آموزان و فارغ التحصیلان در درس های مختلف را در نظر بگیریم و متناسب با آن برنامه ریزی هفتگی را انجام دهیم  و پرکاری تستی برای هر درس را بسیار جدی و مهم می‌دانیم. اگر در هر جای برنامه مثلا درس فارسی را که میگویی فکر میکنی زمان در نظر گرفته شده برای شخص شما زیاد است میتوانی فارسی را در برنامه شخصی سازی کنی  و در این درس متناسب با ویژگی ها و ساعات مدنظر خود پیش روید.

البته زمان و کارهای خاصی که برای فارسی درنظر گرفتیم بخاطر این موارد است:
تنها درسی که برای تمام رشته ها (انسانی، ریاضی و تجربی) در تمام زیرگروههای انتخاب رشته بالاترین ضریب تاثیر(4) را دارد. surprise
درسی که دروازه ورود به سوالات کنکور است و شروع عالی در این درس، برابر است با حمله به دروس دیگر.
و....
و همه اینها یعنی اگر در برنامه در درس فارسی مشکلی داری که قابل حل است (با شخصی سازی برنامه) به این معنا نیست که برنامه را نامناسب بدانید.

موفق باشید. زینب سلیمی

دوشنبه 15 مهر 1398

سلام وقت بخیر 🌸 من فارق التحصیل 98 هستم معدل امتحان نهاییم خیلی بد شد. ولی خب تو کنکور 98تأثیر مثبت فقط بود و طوری نشد. حالا کنکور 99 که تأثیر قطعیه معدل خراب منم تأثیر قطعی میدن؟ 😐 اگه آره راهی برای ترمیم معدل هست؟ 😐😐😐

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 16 مهر 1398

سلام دوست عزیز. هنوز معلوم نیست که تاثیر معدل در کنکور 99 قطعیه یا مثبت. ضمنا شرایط ترمیم معدل و زمان برگزاری امتحاناتش را از آموزش و پرورش  محل زندگیتون بپرسید. معمولا بعد از امتحانات خردادماه هست. 

راستی یه سوال: نمیخوای هیچ حرکتی بزنی برای  موفقیتت؟ اقدامی جدی، نه شانسی و با دلسردی!

صرفا بخاطر اینکه معدلت .... !!؟ 

موفق باشید و بمانید. رستم جو

ﺳﻪشنبه 16 مهر 1398

فاطمه صادقی سلام خسته نباشیدزمان تست همون وقع هست ک درسو میخونی یا باید فاصله باشه بین تست درس و خوندن اون؟بعضی از مشاور ها میگن باید فاصله باشه و بعضی از اونا میگن نباید فاصله ایی بین تست و درس خوندن باشه حالا شما کدوم رو توصیه میکنید؟

پاسخ انسانی ها

شنبه 20 مهر 1398

سلام خانم صادقی. از این لینک به مطلبی برین که روش مطالعه کنکوری انسانی را متوجه بشید: روش مطالعه کنکور علوم انسانی

موفق باشید و بمانید. رستم جو

چهارشنبه 17 مهر 1398

سلام من فارغ التحصیل نظام قدیمم براش برنامه ندارید چرا:(

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 17 مهر 1398

سلام عزیزجان.

بزودی براتون یک نقشه مسیر و پیشنهاداتی راهبردی خدمتون خواهیم داشت. پیگیر مطالب سایت و کانال انسانیها باشید.

 

چهارشنبه 17 مهر 1398

سلام. اتفاقا حرکتو با شما شروع کردم فقط میترسم کنکورمم که خوب بدم معدل بدم خرابش کنه

پاسخ انسانی ها

شنبه 20 مهر 1398

سلام. قطعا با همراهی سایت انسانیها، تلاش  و پشتکار خودتون جایی برای نگرانی نخواهید داشت به امید خداوند.

براتون ارزوی موفقیت داریم. انسانیهاheart

پنجشنبه 18 مهر 1398

سلام ببخشید تو برنامه نوشتید فارسی ۱۰ یا دینی ۱۰ یعنی کدوم دینی متوجه نشدم ؟

پاسخ انسانی ها

شنبه 20 مهر 1398

سلام عزیز جام. شما کلا  یکبار و یک کتاب دهم دارید. سال دهم. 

جمعه 19 مهر 1398

سلام وقت بخیر من تو مدرسه بزرگسالان درس میخونم درسای منم اینجوریه که مثلا ترم اول ۸تا کتاب میخونم ترم بعدش هم بقیشو هفته ای سه روز کلاس دارم که معمولا یا یه کتاب میخونیم یا دوتا کتاب و چون کلاسا فشرده ان توی ۱۲ جلسه ما کل کتابو باید تموم کنیم و اینکه توی دوسال سه سال تحصیلی رو درس میدن و ما دوساله تموم میخونیم یعنی تابستون هم ترم تابستون برمیدارم که زودتر تموم شه چون دوس دارم تربیت معلم قبول شم و الان من نوزده سالمه امسال دهمو دارم میخونم احتمالا ۱۴۰۰دوازده رو تموم کنم میشه لطفا بگین من چطور میتونم برنامه ریزی کنم اگه بدونم چطور باید برنامه ریزی کنم تمام تلاشمو واسه هدفم میکنم کتاب ۱۰ و۱۱ مشاوران هم تهیه کردم

پاسخ انسانی ها

شنبه 20 مهر 1398

سلام به شما که با هدف و پر تلاش برای  خواسته خودتون تلاش دارید. دو موضوع را خاطرتون باشه: اول اینکه شرط سنی دانشگاه فرهنگیان را یادتون باشه! از این مطلب به شرایط دانشگاه فرهنگیان برین: شرایط و رتبۀ قبولی دانشگاه فرهنگیان یا این مطلب: جزئیات دانشگاه فرهنگیان در انتخاب رشته 98

اما موضوع دوم: شما یک برنامه ریزی میخواین که همزمان با امسال و مدرسه، برای کنکور هم بخونین. اما یک خوندن جدی باشه نه به موازات یازدهم و دهم. 

توصیه میکنم با یک مشاور متخصص علوم انسانی برای این موارد مشورت کنید: روزهای که مدرسه هستید، چطور و چه اندازه بخونین که از مدرسه جلوتر باشید؛ چون کلاسهاتون فشرده هست. چطور روزهایی که مدرسه نیستید، درسهای طول هفته را بخونین و مرور کنید و ببنید. چطور در همون روزها که مدرسه نیستید، درسها را برای کنکور بخونین. اینها را باید با شرایط و ویژگی های شخصی تون  هماهنگ کنند که برنامه ریزی بر مبنای اصولش را اجرا کنید.

موفق باشید و بمانید. رستم جو

دوشنبه 22 مهر 1398

سلام .برنامتون بیشتر به درد افرادی میخوره که قبلا دهمو یازدهمو گذروندن و الان میخان دوازدهم بخونن .. کاش یه فکری هم به حال اونایی ک تغییر رشته دادنو میخان کنکور انسانی بدن کرده بودید :((

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 22 مهر 1398

سلام عزیز جان. این برنامه برای پشت کنکوریهایه که پارسال کنکوردادن. لینک برنامه دوازدهمی ها را در صفحه اصلی سایت گذاشتیم. 

ضمنا داوطلب تغییر رشته ای  واقعا نیاز به مشاوره و برنامه ریزی خصوصی داره. وگرنه موضوع و اولویت اصلیشون  برنامه ریزی نیست. پیشنهاد میکنم اگر تغیر رشته ای هستید، اول رشته انسانی نظام جدید را بشناسین بعد شروع کنید. 

موفق باشید و بمانید. رستم جو

جمعه 26 مهر 1398

سلام ببخشید برنامع ریزی آبان ماه کی میاد؟

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 28 مهر 1398

سلام. برنامه ریزی ها به محض آماده شدن در همین ضفحه قرار میگیرن. انشالا نمیذاریم بی برنامه بمونید. نگران نباشید.

 

المیرا حیدری

دوشنبه 29 مهر 1398

سلام من پشت کنکوریم که تازه با مشاوران اشنا شدم و میخوام پک کامل کتابای علوم انسانی مشاوران رو بخرم طبق برنامه ریزی شما از اول مهر تا ۱۰ ابان من چهل روز از برنامه عقبم بخاطر همین من با ساعات مطالعه ای که شما دادید من برنامه ریزی کردم روزی ده ساعت بخونم تا بتونم ب برنامه شما برسم بنظرتون خوبه میتونم ؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 30 مهر 1398

سلام المیرا خانم. لطفا به این سوال من، یک پاسخ جدی و قانع کننده بده: امروز 30 مهر هست، نه 10 آبان. چطور انقدر راحت از خیر 10 روز گذشتی!؟ 

قصد من بازخواست شما نیست. اصلا. منظورم این هست که تا زمانی که زمان در احتیارتان را زیاد بدانید، به این صورت که اونها را رُند کنید و واگذار کنید به شنبه خوندن و آخر ماه خوندن و .... مطمئنا از برنامه ریزی عقب خواهید ماند. این را به تمام کنکوریها میگم؛ چه د انش آموز، چه فارغ التحصیل! 

یادتان باشد: 

وقت طلا نیست؛ طلا را می شود خرید، اما وقت را هرگر نمی شود، به هیچ قیمتی!

نتیجه اینکه: بارک الله میگم به انتخابهات و احسنت به اراده خوبت. اما اراده کافی نیست. پیشنهاد میکنم این مطالب را همین الان بخونی: چگونه در کنکور موفق شویم و البته مطالبی از سایت انسانیها که بنظرت برات مفید هست.

موفق باشید و بمانید. رستم جو

المیرا حیدری

دوشنبه 29 مهر 1398

سلام یادم رفت بگم من نظام قدیم هستم و میخوام نظام جدید کنکور بدم یجا حواب کامنت یه دوست عزیزی ک تغییر رشته داده بود رو گفتید باید کتابا رو ب ترتیب بخونه . منم باید ب تزتیب بخونم یا همونطوز طبق برنامه ریزی خودخوان شما

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 30 مهر 1398

سلام مجدد خانم حیدری.

توی برنامه ریز یکه برای گروه خودخوان تنظیم شده و شما برای خودتون انتخاب کردید، دروس پایه از دهم شروع میشن. و اگر مبحثی باشند هم از دهم شروع شدند. برای ساعت های اختصاص داده شده در برنامه برای دروس دوازدهم میتونین همون روند پیشنهادی در برنامه را اجرا کنید  و هم اینکه ساعت های دوازدهم را هم به دهم و پایه طبق برنامه بدین که پیشروی سریعتری داشته باشین در پایه که زودتر تموم میشه و اونوقت میتونین بعد از تموم شدن پایه، به درسهای دوازدهم بدین. البته با این روش نیاز به برنامه ریزی شخصی دارین و این برنامه ریزی برای اون حالت تنظیم نشده است. صرفا یک پیشنهاد برای شما بود که تغییر نظام آموزشی هستین. هر تصمیمی که امروز و الان میگیرین، وسط مسیر تغییرش نباید بدین. حتما با یک مشاور متخصص علوم انسانی مشورت کنید و یا حتما برای این موضوع و موضوع سوال قبلیتون، خوب فکر کنید و محکم اجرا کنید.

باز هم موفق باشید و بمانید.

چهارشنبه 1 آبان 1398

سلام منم پشت کنکوریم. رشته ای رو دوس دارم که توشهرمون پرطرفداره معلمی ♥♥♥انگیزه ندارم یعنی کم شده خیلییییییی برام دعا کنین مرسی اما تلاشمو میکنم که بهش برسم....

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 2 آبان 1398

سلام. شک نکنین اگر تلاشتون درست و بموقع باشه، از نتیجه اون محروم نخواهید ماند. 

 

جمعه 3 آبان 1398

سلام من تازه ازمون گاجو ثبت نام کردم چجوری برنامه ریزی کنم ک ب ازمونم برسم اخه خیلی عقبم😑

پاسخ انسانی ها

شنبه 4 آبان 1398

سلام دوست خوب انسانیها. این مقاله.مشاوره را با دقت بخون: چگونه برای آزمون برنامه ریزی کنیم

البته فایل پیوست اون مطلب را هم بخون: راهنمای ویژه روش مطالعه برای آزمون های آزمایشی؛ توصیه شده سایت انسانیها

موفق باشید و بمانید. رستم جو

یکشنبه 5 آبان 1398

سلام من تا الان با برنامه شما پیش نرفتم الان بخوام شروع کنم با این برنامه پیش برم با اینکه یه ماه ازش گذشته چیکار باید کنم ؟؟؟؟؟

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 6 آبان 1398

سلام دوست عزیز. 

نمیدونم تا قبل از این برنامه و سایت انسانیها، میخوندی یا نه. چطور میخوندی، و با چه برنامه و تا کجای درسها پیش اومدی. اما برنامه های سایت انسانیها، یک برنامه در حد معمول و متوسط اما برای رسیدن به بهترین نتیجه هست. برای همین توصیه میکنم اگر میخواین با این برنامه ریزی ادامه بدین، با برنامه و مشاور قبلی خودتون هماهنگی و همفکری کنید. چون چند برنامه بودن، بدتر از بی برنامه بودن است!

موفق باشید و بمانید. رستم جو

ﺳﻪشنبه 7 آبان 1398

سلام من یاس هستم میخوام بدونم برای معلمی چند ساعت باید مفید درس بخونم که به هدفم برسم؟؟؟؟؟،،،،

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 8 آبان 1398

سلام بر تو یاس عزیز انسانی❤️
مطمئن باش به زودی مطلبی در خصوص ساعت مطالعۀ مفید و لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان خواهیم نوشت و جزئیات را در همان مطلب بخوان؛ پیگیر مطالب سایت انسانیها باش😊
اما الان کاری که باید انجام دهی پیش روی با برنامۀ مطالعاتی تنظیم شده توسط مرکز مشاورۀ انسانی یار برای شما کنکوری های است.


با آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز. زینب سلیمی

جمعه 10 آبان 1398

سلام خسته نباشید،من پشت کنکوری نظام قدیمم ولی امسال میخوام کنکور نظام جدیدشرکت کنمتاالانم ساعت مطالعم خیلی پایین بوده و برنامه نداشتم میشه لطفا کمکم کنید چ شکلی شروع کنم ؟هم ساعت مطالعم بره بالا هم ب درسام برسمبرنامه ندارم نمیدونم ازکجابایدشروع کنم😞مرسی

پاسخ انسانی ها

شنبه 11 آبان 1398

سلام. براتون ارزوی موفقیت داریم و البته این مطلب هم که سوالتون را ارسال کردین درباره ساعت مطالعه و برنامه ریزی هست. نمونه هم براتون گذاشته شده که دانلود کنید. 

لطفا متن را با دقت بخونین . موفق باشید.

جمعه 10 آبان 1398

سلام ببخشید میخواستم بگم کتاب روانشناسی گرفتم روی جلدش نوشته کنکور1400 میخوام بدونم میتونم ازروش بخونم کتاب روات تغییر کرده برای کنکوریهای1400اخه من امسال دارم وپشت کنکوریم/^^/یاس

پاسخ انسانی ها

شنبه 11 آبان 1398

سلام. روی جلد کتابهای مشاوران این جمله که شما میگین، نوشته نشده . حتما از کتابهای ناشران غیرتخصصی دارین استفاده میکنید!!!

کتاب ویژه کنکور 99 مشاوران، روانشناسی، تصویرش در کانال و فروشگاه انسانیهاست. 

امیدوارم موفق باشید

یکشنبه 12 آبان 1398

سلام روانشناسی خیلی سبز خب میخوام بدونم تغییر کرده روی جلدش نوشته کنکور1400با کلی تغییرات جدید؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 12 آبان 1398

سلام خدمت شما. با تقدیم احترام، کتاب ناشران غیرتخصصی برای شما انسانیهای عزیز را توصیه نمی کنیم. 

قبل از مطالعه هر کتابی از ناشران غیرتخصصی، حتما با کتابهای توصیه شده ما از مشاوران اموزش مقایسه کنید.

موفق باشید و بمانید.رستم جو

چهارشنبه 15 آبان 1398

سلام من اصلا از برنامتون نمیفهمم. من پشت کنکوری هستم

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 19 آبان 1398

سلام. احتمالا فقط فایل را دانلود کردید. باید توضیحات را بخونین. نمونه برای دیدن برنامه فرضی هست. با دقت و حوصله دوباره متن را مجدد بخونین لطفا.

یکشنبه 3 آذر 1398

سلام خسته نباشیدمرسی از اینکه وقتتون رو برای ما میزارید❤️🌹🌹فقط ایی کاش هر ماه میزاشتید ک اگه با برنامه ی ما پیش میرید الان درس فلان باید اینجا باشید اینطوری خیلی خوبه میفهمیم چقدر عقبیم یا هماهنگیم باهاتون

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 4 آذر 1398

سلام دوست عزیز. برای اینکه بدونین کجای برنامه هستید و ما تا کجا برنامه ریزی کردیم براتون، کافیه اخرین هفته بارگذاری شده را دانلود کنید. 

اما حتما سعی می کنیم در هفته آینده یا همین هفته به یک جمعبندی از درسهای خوانده شده برسیم و براتون بارگذاری کنیم. 

یکشنبه 10 آذر 1398

سلام. خسته نباشید. سه تا برنامه با عنوان هفته هشتم آپلود کردید و هفته نهم دوبار بارگذاری شده و هفته دهم نیست!!!

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 10 آذر 1398

سلام و با تشکر از اطلاع رسانیتون. blushاصلاح شد.

البته اگر تاریخ برنامه ریزی را نگاه کنید متوجه خواهید شد. 

 

دوشنبه 11 آذر 1398

سلام. در هفته دهم تاریخ 9/9 دوبار تکرار شده .دوستان حواسشون باشه در زمان بندی اشتباه نکنند.

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 12 آذر 1398

سلام. ممنون از تذکر خوب شما دوست عزیز. 

یکشنبه 17 آذر 1398

سلام خسته نباشیدمن ی مشکل بزرگ با فارسی دارم😭😭نمیتونم بخونمش😩😩اصلا پیش نمیبرمش انگارمیتونید ی کمکی ب من بکنید؟ 😢😢

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 17 آذر 1398

سلام دوست عزیز. چند منبع را بهتون معرفی می کنم که استفاده کنید: 1) برای برنامه ریزی از برنامه سایت انسانیها الگوبرداری کنید تا بدونید هر درس را چه مدت و چطور بخونین برای درس فارسی که میگین مشکل دارید. 2) سایت تخصصی دروس عمومی را که سر  بزنین، مطالب اختصاصی فارسی را دنبال کنید. آدرس سایت از این لینک وارد بشین: عمومیها، سایت تخصصی دروس عمومی 3) منبع تخصصی برای درس فارسی: کتاب جامع فارسی مشاوران آموزش. 

موفق باشید

یکشنبه 24 آذر 1398

سلام ببخشید من از الان تازه میخوام شروع کنم دروس انسانی رو بخونم میشه کمکم کنید، رشته خودم تجربی بود اما میخوام کنکور انسانی بدم

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 24 آذر 1398

سلام دوست عزیز. در این مطلب کاملا توضیح دادیم درباره نکات مورد نیاز داوطلبان تغییر رشته ای: تغییر رشته از تجربی به انسانی در کنکور

یکشنبه 24 آذر 1398

سلام خوبین؟ 😁شما برنامه بعدیو کی میزارین؟ وقت واسه جبران کم کاریهامون داریم؟ اگ برنامه بعدیو ک میزارین واسه بعد دی ماه ک امتحاناته بزارین واسه ما تنبلا وقت هست ک برسونیم خودمونو😢☹️☹️

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 24 آذر 1398

سلام

بله بعد از امتحانات برنامه جدیدتون قرار داده میشه در سایت

قطعا برنامه انعطاف کافی برای مطالعه دروس جا مونده رو خواهد داشت اما موردی که وجود داره اینکه شما نباید برای جبران کم کاری هاتون منتظر برنامه جدید ما بمونید

می دونید بهترین زمان برای این کار کی هستش؟

همین امروز:)

موفق باشید

دشتبان

دوشنبه 25 آذر 1398

سلااامم😁✋🏼این پیامو فقط واسه تشکر میدمدمتوونن گرم❤️🙏🏻مرسییییییی💓از تمام وقتی ک برای ما میزارین اونم رایگان❤️🙏🏻دمتون گرم، دم همه مشاورین عزیزی ک وقت میزارن واسه ما گرم💗❤️ممنون از همتون❤️🙏🏻💐💐🌹🌹

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 25 آذر 1398

سلام دوست عزییییییییییییز.

ما هم خیلیییییییییی خوشخالیم از همراهی شما. 

اما لطفا و لطفا آنچه در سایت انسانیها ارائه می شود را : 1) به انسانیهای دیگر هم معرفی کنید. 2) لطفا برای توصیف آن از واژه رایگان استفاده نکنید. هر چه در سایت هست، هدیه انسانی یار است به شما انسانیها، نه رایگان است و نه منّت دارد. هدیه از طرف دوستداران علوم انسانی به انسانیها.

دوستدار شما انسانیها؛ مرکز مشاوره انسانی یار

 

ﺳﻪشنبه 26 آذر 1398

سلام من تازه میخوام شروع کنم با برنامه شما پیش برم.از اول برنامه شروع کنم یا طبق تاریخ.اگه از اول شروع کنم چجوری عقب افتادگیمو جبران‌کنم؟😭و واقعااا ممنون.واقعا احسنت.و خدا خیرتون بده.میدونم که خیلی ها نمیتونن مشاور داشته باشن برنامه شما خیلی کمکشون میکنه.وقعا خسته نباشین💙💕

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 28 آذر 1398

سلام به شما همراه عزیز انسانیها

ممنونیم از لطفتون 

خیر به هیچ وجه از ابتدای برنامه شروع نکنید و از همین هفته با برنامه پیش برید.

نگران مباحث قبلی هم نباشید در صورت همراهی با برنامه در آینده اون مباحث رو مورد مطالعه قرار خواهید داد.

الان دغدغتون باید رسوندن برنامه هر روز در همان روز باشه.

برنامه بلند مدتون رو بسپارید به ما و با خیال راحت برنامه روزانتون رو مطالعه کنید.

موفق باشید

دشتبان

ﺳﻪشنبه 26 آذر 1398

سلام..برنامه ریزی برای »دی ماه رو میزارین یا خودمون باید انجام بدیم طبق وویسی که گفتین؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 26 آذر 1398

سلام. لطفا مطابق با فایل صوتی که همکارمان خانم سلیمی تهیه کردن، در دیماه متناسب با نیازهای آموزشی خودتون برنامه ریزی کنید. 

 

ﺳﻪشنبه 26 آذر 1398

سلام من تغییر رشته ای ام ،،شما تو کامنتاتون به اونایی که مثل من بودن پیشنهاد ذاشتن مشاور شخصی کردین و این برای منی که شرایط منطقه ایم این امکان رو برام ایجاد نمیکنه که بتونم با مشاور حضور مستقیم داشته باشم نگرانی ایجاد کرده!من تا حالا درسا رو خوب پیش بردم و خودم برنامه ریزی کردم،،داشتن مشاور شخصی و تخصصی ضروریه؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 26 آذر 1398

سلام. داشتن مشاور به شما کمک و راهنمایی موثری خواهد داد. اگر این امکان راندارید، میتونین با بررسی و تحلیل های هفتگی خودتون و مطالعه مطالب سایت انسانیها به ارزیابی موقعیت فعلی خودتون برسید. 

موفق باشید

جمعه 29 آذر 1398

سلام.میخاستم بدونم کتاب های پایه{دهم+یازدهم} ویژه کنکور 1400 چه زمانیچاپ میشه. با تشکر

پاسخ انسانی ها

شنبه 30 آذر 1398

سلام. با انتشارات تماس بگیرید.

جمعه 4 بهمن 1398

سلام،خسته نباشید😊😍من پشت کنکوری هستم وحوصله خوندن درس نامه روندارم،بازدن تستاهم یادمیگیرم هم درس ترتست میزنم،برنامه ریزی هم کردم یک روزدرمیون 16ساعته و10ساعته،تمامی درسارم مطالعه میکنم،ب نظرتون ب نتیجه میرسم؟؟؟😔

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 7 بهمن 1398

سلام به شما.
اگر این روش رو امتحان کردید و جواب گرفتید ازش موردی نداره. اما برای جبران تشریحی خوانی سعی کنید حتما حاشیه نویسی و خلاصه نویسی انجام بدید. ساعت مطالعتون هم در حد عالی هستش اما با برقراری تعادل بهتر هم میشه. یعنی روزی۱۳ساعت به جای یک روز در میون ۱۰و۱۶ساعت. اگر تلاشتون رو ادامه بدید چرا که نه.

با آرزوی موفقیت.
دشتبان

ﺳﻪشنبه 8 بهمن 1398

سلااااااااااااااام😉😉😉😉چرا سوالات منراوجواب نمی دهید مهوش هستم

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 9 بهمن 1398

سلام. امیدورام یادتون مونده باشه در کدام مطلب کامنت ارسال کردین. چون کامنتی بدون پاسخ نیست. 

موفق باشید

جمعه 11 بهمن 1398

سلام. ممنون از هدیه تون. من باتوجه به شرايط خونه نمیرسم که تو یه روز سه تا کتاب از دوازدهم بخونم و تستشون رو هم کامل بزنم بعد یه بخشایی از پایه هم بخونم. یعنی حجم کاری که او

جمعه 11 بهمن 1398

سلام ببخشید کامنت من اشتباهی ناتموم ارسال شد. من پروین هستم. در ادامه کامنت قبلی میخواستم بگم حجم کاری که تو برنامه گذاشتین خیلیه. لطفا یه راهکار به من بدین

پاسخ انسانی ها

شنبه 12 بهمن 1398

سلام پروین خانم.

لطفا این موارد را در نظر بگیرید:

تا کنکور نزدیک به 5 ماه وقت دارید. نمیتونیم آهسته پیش بریم. 

برنامه برای کسانی است که از نیمسال اول با ما شروع کردند و الان هم ادامه میدن

حتما برنامه را با مشورت مشاور/پشتبانتون شخصی سازی کنید.

موفق باشید

یکشنبه 20 بهمن 1398

سلام من دوسال کنکور تجربی دادم وی سال رفتم دانشگاه الان دارم میخونم رشته انسانی براکنکور ب نظرتون قبول میشم موندم چ برنامهریزی کنم لدفا راهنماییم کنیدبرام مهمه

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 24 بهمن 1398

سلام به شما دوست عزیز.

خوش آمدید به انسانیها.

چرا قبول نشید؟اونچه نیاز دارید مطالعه مسمتر،روشمند بودن،منبع مناسب و شناخت کافی از مسیرتون هستش.

موفق باشید.

دشتبان

یکشنبه 20 بهمن 1398

چرا نه سوال من و نه جوابم درج نشده😐من میخام اقتصاد مشاوران بخرم مشاوران هم چندتا اقتصاد داره ب نظر شمای مشاور واسه منه پشت کنکوری کدوم خوبه؟؟؟

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 21 بهمن 1398

سلام. برای تهیه کتاب و مشاوره خرید با انتشارات تماس بگیرید:

02166975727

ﺳﻪشنبه 22 بهمن 1398

سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه ❤. من از برنامه شما از اول استفاده کردم. ولی تو درسای دوازدهم عقبم. خواستم ببینم برای همه‌ی کتابای دوازدهم زمان مرور تو برنامه تون هست یا فقط برای درسایی که تو برنامه عیده مرور گذاشتین. ممنون

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 24 بهمن 1398

سلام به شما همراه خوب انسانیها.

بله حتما تمام دروس مرور خواهند شد.

شما با تمرکز و انرزی دروس همون ورز رو مورد مطالعه قرار بدید و برنامه ریزی بلند مدت رو به ما بسپارید:)

موفق باشید.

دشتبان

جمعه 2 اسفند 1398

سلام..ممنونم از راهنمایی هاتون...ببخشید چرا فقط تا هفته دوم برنامه هست؟هفته های سوم به بعد بهمن و اسفند رو نمیزارین یا از جایی دیگه باید دانلود کنیم؟

پاسخ انسانی ها

شنبه 3 اسفند 1398

سلام.فایل برنامه گذاشته شده میتونین دانلود کنید.

موفق باشید

ﺳﻪشنبه 6 اسفند 1398

سلام..تو برنامه تون برای تاریخ جفرافی پایه گفته شده به انتخاب یکی رو یا ۱۰یا۱۱ رو انتخاب کنیم یعنی تا بعد عید هم ما تمرکزمون باید روی یکی از این پایه ها و دوازدهم باشه و اگه منی که تاریخ جغرافی ۱۰ رو تا الان خوندم و دیگ ۱۱ رو نخونم؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 7 اسفند 1398

سلام به دوست عزیز انسانی. 
در کنکور انسانی دو درس تاریخ و جغرافی، مجموعا 30 سوال را شامل می شوند. هر کتاب از هر پایه 5 سوال را به خود اختصاص می دهد.
یعنی شما با مطالعه عمیق و مفهومیِ تاریخ 12، جغرافی 12، تاریخ 10 یا 11 و  جغرافی 10 یا 11، 20 سوال از 30 سوال تاریخ و جغرافی را پاسخ می دهید، که درصد قابل توجهی را به دست می آورید. انتخاب کتاب از پایه را شروع کنید و تا دی ماه عمیق بخوانید. سعی نکنید مطالب را حفظ کنید بلکه سعی کنید حتما و حتما آن ها را بفهمید. حفظ کردن بدترین روشی است که می توانید انتخاب کنید. چون هیچ درسی حفظی نیست و می بایستی یاد بگیرید چون اساس یادگیری، مفهومی است. توصیه می کنم حتما مطلب "چرا باید تاریخ و جغرافی را جدی بگیریم" را بخوانید.
موفق باشید.
زینب سلیمی

یکشنبه 11 اسفند 1398

سلام میشه یه برنامه بدین واسه کسانی که تا الان نخوندن وازاین به بعد میخان که واقعاً بخونن

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 13 اسفند 1398

سلام. این مطلب را بخونین: شروع از بهمن برای کنکور انسانی

موفق باشید

یکشنبه 25 خرداد 1399

سلام و خسته نباشيد من تا الان مطالعه ي منظم نداشتم و ميخواستم به طور جدي از الان شروع كنم ولي خيلي تو برنامه ريزي براي مطالعه ي دروس پايه سردرگمم ميشه راهنماييم كنيد.

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 26 خرداد 1399

سلام. اگر کنکوری 1400 هستید، می تونین منتظر برنامه ریزی سایت بمانید که منتشر خواهد شد

یا از همراهی و کمک مشاور متخصص کنکور انسانی استفاده کنید

نظر شما چیست؟