ویژگی‌های علوم و فنون ادبی

ویژگی‌های علوم و فنون ادبی

درس ادبیات اختصاصی علوم انسانی در کنکور چه ویژگی هایی دارد؟ از کدام کتاب ها طرح سوال می شود؟ بودجه بندی سوالات ادبیات اختصاصی به چه صورت است؟ علوم و فنون ادبی نظام جدید چه تفاوتی با ادبیات اختصاصی نظام قدیم دارد؟ کدام یک سخت تر است؟ قلمرو ادبی و زبانی و فکری چیست؟ شامل چه موضوعاتی هستند؟

اعداد و ارقام کنکور ادبیات اختصاصی

* تعداد کل سوالات این درس: 30 تست؛
* زمان کل پاسخگویی به این درس: 30 دقیقه؛
* مدت زمان پاسخگویی به ازای هر تست: 60 ثانیه؛
* بیشترین تعداد سوال در همه دفترچه عمومی و اختصاصی.

منبع طرح سوالات

نکته‌ای که هم مشاور، هم دبیر و هم دانش آموز باید بداند:
منبع درسی طرح سوالات ادبیات اختصاصی، کتاب‌های فنون ادبی 1.2.3 در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم است. نه فارسی + فنون ادبی!

البته ممکن است از ادبیات و مطالب کتاب فارسی (به دلیل ساختار و چهارچوب قلمرو محور) طرح سوال شود.

مقایسه منابع نظام قدیم و نظام جدید

تعداد صفحات منبع طرح سوالات ادبیات اختصاصی نظام قدیم 850 - 800 صفحه بوده که شامل این کتابهاست:
* تاریخ ادبیات سال دوم: 238 صفحه.

*تاریخ ادبیات سال سوم: 207 صفحه.

ادبیات فارسی پیش دانشگاهی: 204 صفحه.

آرایه‌های ادبی: 168 صفحه.

اما داوطلب نظام جدید برای همین تعداد تست کنکور، تنها 3 کتاب فنون ادبی را  می خواند با مجموعا 360 - 400 صفحه!

فنون ادبی دهم: 126 صفحه . فنون ادبی یازدهم: 110 صفحه . فنون ادبی دوازدهم: 144 صفحه

حتما می‌گویید: کتاب نظام جدید آسان شده پس سوالات کنکورشان هم آسان خواهد بود. البته که ای نطور نیست؛ در تحلیل سوالات کنکور 98 نظام جدید و سوالات آن در این باره بیشتر توضیح داده‌‍ایم. از این لینک به مطلب تحلیل بروید.

تیپ‌بندی سوالات

* سبک شناسی و تاریخ ادبیات: حدود 8 سوال.
* قلمرو ادبی (آرایه‌های ادبی): حدود 7 سوال.
* قافیه: حدود 2 سوال.
* عروض: حدود 5 سوال.
* قلمرو فکری (قرابت معنایی): 8 سوال

ساختار کتاب درسی

کتاب علوم و فنون ادبی دهم و به طور کلی کتاب‌های فنون ادبی یازدهم و دوازدهم در هر فصل خود، چند موضوع را جا داده اند: تاریخ ادبیات، سبک شناسی ادبی، عروض و قافیه و آرایه‌های ادبی.

این نوع تقسیم‌بندی مطالب و مباحث مختلف از علوم ادبی در یک کتاب، بزرگ‌ترین تفاوت ساختاری کتاب جدید با کتاب‌های آموزشی نظام قدیم است؛

به این شکل که در نظام قدیم آموزشی برای هر یک از علوم ادبی، یک کتاب درسی جداگانه اختصاص داده شده بود.

ادبیات اختصاصی نظام جدید انسانی

بنابراین می‌توان گفت؛ نام‌گذاری کتاب درسی جدید با عنوان"علوم و فنون ادبی" در این ساختار جدید (که هر کتاب درسی در هر پایه، در زمینه چند علم و فن ادبی است) کاملاً درست و به جا بوده و بیانگر اهداف آموزشی آن است. یعنی کتابی به تمام معنا «علوم و فنون»

ادبیات اختصاصی نظام جدید انسانی

هدف از این ساختارشکنی

وقتی این‌گونه گردآوری علوم مختلف اما مرتبط را در یک کتاب می‌بینیم، بهتر می‌شود در مورد بزرگ‌ترین هدف آموزشی کتاب به یقین رسید:«دانش آموز از تحلیل ادبی به درک ادبی و از این دو، به لذت ادبی برسد».

قطعا با هم بودنِ این علوم ادبی در یک کتاب درسی، حرکت هدفمند در مسیر تحلیل چند جانبه و از زوایای مختلف است و این برخلاف روندی است که در نظام آموزشی قبلی وجود داشت:

دانش آموز تا زمانی که با درس نقد ادبی در نوبت دوم سال آخر (پیش دانشگاهی) آشنا نمی‌شد، نمی‌توانست از دانش خود از کتاب‌های خوانده شده استفاده کند و این بیهوده خواندن برای نمره گرفتن تا سال آخر، گویی همه کار بزرگ و مفید او از خواندن ادبیات بود.

بیهوده خواندن؛ یعنی نمی‌دانست کتاب آرایه‌های ادبی و قالب‌های شعر در سال سوم به چه کاری می‌آید (جز نمره گرفتن و گذراندن پایه تحصیلی!) یا وقتی دو کتاب حجیم و بزرگ تاریخ ادبیات را می‌خواند، نمی‌توانست ارتباط معناداری بین آن دو کتاب و درس‌های دیگر پیدا کند. تا زمانی‌که سال آخر دانش‌آموزی، پی می‌بُرد درسی کاربردی با نام «نقد ادبی» هم هست!!! که باید از مطالب تاریخ ادبیات و آرایه‌ها و قالب‌های شعری استفاده کند.

اما در کتاب جدید:

دانش آموز علوم انسانی از همان ابتدا می‌داند و می‌خواند: هر سبک ادبی چه ویژگی‌هایی دارد، این ویژگی‌ها را چگونه پیدا کند، در چه قالب‌هایی دسته‌بندی کند، تمرین‌هایی جدی برای کشف این مصادیق در متون مختلف ادبی دارد و . . .

توصیه میکنم ترمینولوژی ادبیات اختصاصی یا همان علوم و فنون ادبی را از این لینک یا ضربه زدن بر روی تصویر جلد آن دانلود کنید و بخوانید.

روش مطالعه ادبیات اختصاصی و فنون ادبی نظام جدید

مطلب مرتبط با این مقاله.مشاوره

تحلیل سوالات ادبیات اختصاصی کنکور 98 نظام جدید

روش مطالعه عروض و قافیه نظام جدید

روش مطالعه تاریخ ادبیات و سبک شناسی

قلمروهای سه گانه

لازم است کتاب درسی را کامل‌تر از آنچه گفتیم، بشناسید. این شناخت کامل‌تر، در روش مطالعه و تدریس نیازی ضروری است. کتاب درسی فنون ادبی را از نظر نوع محتوای آموزشی  و دسته‌بندی مطالب آن معرفی خواهیم کرد.

نکتۀ جالب در این کتاب آن است که به دانش آموز می‌آموزد یک اثر ادبی که به عنوان متن از آن یاد شده، می‌بایست از تمامی جنبه های ادبی(قلمرو های سه گانه) بررسی شود.

کتاب درسی فنون ادبی مانند فارسی، در حوزه قلمروهای سه‌گانه دسته‌بندی شده است.

قلمرو زبانی

قلمرو زبانی

بیشتر با نام زبان فارسی و البته دستور زبان شناخته شده است. قلمرو زبانی در دو سطح دسته‌بندی مطالب دارد:

سطح واژگانی: واژگان و املا، ارتباط معنایی کلمات با یکدیگر. مثل ترادف، تضمن و ...

سطح‌دستوری یا نحوی: ترکیبات و قواعد دستوری، کاربردهای دستوری تاریخی، کوتاهی و بلندی جملات .

قلمرو ادبی

قلمرو ادبی

در این قلمرو، شـیوۀ نویسـنده اثر ادبی، در به‌کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطح‌های زیر بررسی می‌شود.

سطح موسیقیایی: در این مرحله، متن را از دید بدیع لفظی و ابزار موسیقی آفرین بررسی می‌شود. مثل وزن، قافیه، ردیف، آرایه‌های لفظی و تناسب‌های آوایی مانند واج آرایی، تکرار، سجع، جناس، و ...

سطح بیانی: بررسی متن از دید مسائل علم بیان؛ نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه.

سـطح بدیـع معنـوی: بازخوانـی متن از دید تناسـب‌های معنایـی؛ همچون تضـاد، ایهام، مراعـات نظیـر و ...

قلمرو فکری

قلمرو فکری

ویژگی‌های فکری، روحیات، باورها، گرایش‌ها، نوع نگرش و دیگر جنبه‌های فکری در قلمرو فکری بررسی می‌شود؛ شادی‌گرا، غم‌گرا، عرفانی، طبیعت‌گرا و . . . که تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی را زیر مجموعه خود دارد.

 

موفق باشید

16 نظر

پنجشنبه 25 مهر 1398

سلام میشه بگیدعلوم وفنون دوازدهم کی چاپ میشه؟من خیلی وقته منتظرم

پاسخ انسانی ها

جمعه 26 مهر 1398

سلام. میتونین در ساعت و روزکاری با انتشارات تماس بگیرید. اطلاعرسانی چاپ کتابهای مشاوران فقط در کانال انسانیها و فروشگاه انجام میشه.

دوشنبه 28 بهمن 1398

سلام از نظر من علوم و فنون دوازدهم هم از نظر طراحی کار نشده هم از نظر سوال. تا چشم کار میکنه سوالای کنکور هست هر درس فقط ده تا بیست درصد سوال تالیفی داره که معلومه کار نشده و فقط کپی پیست بوده. امید وارم انتقاد پذیر باشید

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398

سلام. ممنون که نظرتون را به اشتراک گذاشتید. حتما منتقل شده، بررسی میشه .

 

دوشنبه 18 فروردین 1399

سلام من یه سوال دارم خواستم بدونم تاریخ ها واسه کنکور مهمن مثلا فلان سبک ازچه تاریخی تا کی بوده و ...؟؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 20 فروردین 1399

سلام به شما دوست عزیز.
یک قانون نانوشته در کنکور وجود داره اونم اینکه طراح می تونه از هر قسمتی از کتاب که مایل بود سوال طرح کنه.
شاید این تیپ سوالات که شما فرمودید در سال های اخیر کمرنگ بوده در آزمون سراسری یا اصلا نبوده اما هیچ بعید نیست
امسال برای اولین بار سوال طرح شه ازش.
بنابراین تمام قسمت ها رو با دقت مورد مطالعه قرار بدی .
موفق باشید.
دشتبان

شنبه 31 خرداد 1399

آیا ما ادبیات و بخیال باشیم منظورم فارسی هست وفقط علوم وفنون کار کنیم

پاسخ انسانی ها

شنبه 31 خرداد 1399

سلاام

ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399

سلام و خسته نباشید به همگی👋🏻من چند تا سوال دارم...1)آیا کتاب علوم فنون رو فقط در پایه دهم داریم؟2)آیا علوم فنون از ادبیات جداست؟3)ادبیات و عربی اختصاصی یعنی چی؟ آیا فقط یک کتاب هستند؟ممنون میشم پاسخ بدید🙏🏻🌹

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399

سلام.1 خیر 2 بله.

3 حتما از بخش جستجوی سایت  کلمه منابع را سرچ کنین ومطالبش رابخونین

شنبه 18 مرداد 1399

سلام میخواستم بدونم از هر کتاب دهم /یازدهم/دوازدهم چندتا سوال میاد تو کنکور ؟ یعنی بودجه بندی تعداد سوالات از هرکتاب چطوریه؟!

پاسخ انسانی ها

شنبه 18 مرداد 1399

سلام خدمت شما  لطفا بر روی جدول اعداد انسانی‌ها کلیک کنید .(متن، لینک دار است.)

ﺳﻪشنبه 18 شهریور 1399

سلام برای علوم و فنون چطور است بزنیم؟؟

پاسخ انسانی ها

پنجشنبه 20 شهریور 1399

سلام خدمت شما. 

مطالب اتاق زبان فارسی را در همین سایت بخوانید.

به منظور خرید کتاب تست علوم و فنون ادبی پایۀ خود با شمارۀ : 02166975727 داخلی 203 الی 205 تماس بگیرید. 

ﺳﻪشنبه 8 مهر 1399

سلام مهم ترین کتاب علوم و فنون ادبی برای کنکور انسانی کدام کتاب است

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 8 مهر 1399

سلام به شما.

در همین سایت، در قسمت جست و جو، عبارت جدول اعداد را سرچ کنید و مطالب مربوطه را بخوانید. 

جمعه 11 مهر 1399

سلام بهترین روش برای حل سوالات عروض در کنکور چیست؟!راهکار عملی میخوام ...

پاسخ انسانی ها

جمعه 11 مهر 1399

سلام به شما دوست عزیز!

شما باید اوزان عروضی را به صورت سماعی یاد بگیرید، برای یادگیری این موضوع مهم از کتاب قافیه و عروض انتشارات مشاوران کمک بگیرید که به صورت سماعی نیز این مبحث را توضیح داده است.

برای مشاهدۀ بخشی از این کتاب و خرید، کلیک کنید. 

جمعه 2 آبان 1399

اگه میشه در مورد واج ارایی و واژه ارایی بیشتر میگین

پاسخ انسانی ها

شنبه 11 بهمن 1399

سلام به شما خب این دو ارایه هستند در واج آرایی یک حرف تکرار میشه و تکرارش گوش نواز هستش مثل این مصرع :سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند در اینجا تکرار حرف چ موسیقی کلام زیبایی رو به وجود اورده توی واژه آرایی بجای حرف یک کلمه در بیت تکرار میشه و آوا کلام زیبایی داره ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ / کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ مانند این بیت که تکرار واژه دریغ ذا میبینیم

نگار رفیقی

یکشنبه 11 آبان 1399

سلام ایا کتاب علوم و فنون ۳ پایه مطالب ترکیبی دارن ؟ میشه بگین از کجا میشه خوند ک ترکیبات این ۳ پایه تو چه فصلاییه

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 12 آبان 1399

سلام به شما دوست عزیز انسانی❤️
طراحان سوال کنکور  و آزمون های آزمایشی، از ۴ مبحثی که در درس علوم و فنون است (قرابت معنایی  (که در قلمرو فکری می‌گنجد) ، آرایه‌های ادبی، عروض و قافیه، تاریخ ادبیات و سبک شناسی ) سوالاتی از هر یک از این مباحث که در هر پایه وجود دارد سوالات ترکیبی طراحی میکنند.
مثلا سوالاتی از آرایه‌هایی که در پایه دهم و یازدهم خوانده‌اید ممکن است سوالات ترکیبی بدهند.
از مباحث تاریخ ادبیات و سبک شناسی ممکن است، سوالاتی مقایسه ای از سبک های خراسانی و عراقی به صورت مفهومی بدهند.
به طور کلی درس علوم و فنون، قابلیت طراحی سوالات ترکیبی را دارد. 
دوست عزیز مطالب اتاق علمی زبان فارسی را دنبال کنید؛ درباره روش مطالعه هر یک از این مباحث، مفصل گفته ایم.
زینب سلیمی

پنجشنبه 15 آبان 1399

سلام ببخشید یه سوال داشتم ازتون علوم و فنون رو اکه نخونم و کتاب موضوعی نشر الگو رو بخونم به نظرتون درسته

پاسخ انسانی ها

شنبه 17 آبان 1399

سلام به شما.
توجه کنید که مجموعه کتاب‌های مبحثی برای یادگیریِ تخصصی تر از مبحث یک درس هستند، مانند کتاب مبحثی عروض و قافیه از انتشارات مشاوران که یادگیری عروض سماعی را برای شما تسهیل می‌کنند.
اگر مجموعه کتابهای مبحثی از هر نشری را تهیه کردید بعد از مدتی یک ارزیابی از سطح خود در مباحث گوناگون علوم و فنون ادبی داشته باشید، مثلا ببینید چه درصدی برای درس علوم و فنون در آزمون های آزمایشی کسب میکنید و مهم تر اینکه ببینید در مباحث این درس (تاریخ ادبیات و سبک شناسی، قرابت معنایی، آرایه های ادبی و قافیه و عروض) چه تعداد سوال را به درستی پاسخ میدهید، چه تعدادی را نزده میگذارید و چند سوال را به اشتباه پاسخ میدهید.
بعد از ارزیابی  از سطح عملکرد خود، میتوانید قطعی تر تصمیم بگیرید که با مجموعه کتابهای مبحثی پیش روید یا با یک کتاب جامع؟!
زینب سلیمی

ﺳﻪشنبه 20 آبان 1399

سلام ببخشید آیا علوم و فنون دهم همون ادبیات اختصاصی در کنکوره؟بعد اینکه ضریبش چنده؟

پاسخ انسانی ها

شنبه 24 آبان 1399

سلام به شما دوست عزیز.

بله علوم و فنون ادبی، ادبیات اختصاصی در دفترچۀ اختصاصی کنکور انسانی است.

ضریب دروس اختصاصی در زیر گروه های پنج گانۀ علوم انسانی متفاوت است.

فایل های زیر را دانلود کنید:

فایل تصویری جدول اعداد انسانی

جدول رشته های علوم انسانی به همراه نوع پذیرش، زیرگروه و مقطع

 

دوشنبه 3 آذر 1399

تاریخ ادبیات چند سوال میاد داخل کنکور؟؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 14 بهمن 1399

سلام 
حدودا ۷ سوال 
نگار رفیقی

دوشنبه 1 دی 1399

ایا قرابت و ارایه در علوم و فنون و ادبیات فارسی باهم یکی هستن

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 1 دی 1399

سلام اگه من درست متوجه منظور شما شده باشم 
بله قرابت معنایی و ارایه در ادبیات و علوم و فنون  با هم تفاوتی ندارند به طور مثال همان طوری که در ادبیات برای قرابت چند بیت داده میشه و از شما خواسته میشه تا به طور مثال مفهوم متفاوت رو پیدا کنید همین در فنون هم هست و شاید تفاوت هایی در نحوه ی سوال دادن و ابیات در این دو درس وجود داشته باشه. 
حدیثه کریمی

چهارشنبه 22 بهمن 1399

سلام وقتتون بخیرببخشید قسمت عروض و تقطیع چند درصد رو به خودش اختصاص میده توی کنکور؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

سلام به شما 
حدود ۸ سوال رو به خودش اختصاص میده که اگر همه این هشت سوال رو درست جواب بدید حدود ۲۵٪ کسب خواهید کرد 
نگار رفیقی

نظر شما چیست؟