تحلیل سوالات اقتصاد کنکور 99

تحلیل سوالات اقتصاد کنکور 99

روش حل و تحلیل تست اقتصاد کنکور 99

سؤالات اقتصاد به طور کل به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. سؤالات محاسبه ای
  2. سؤالات متنی
  3. سؤالات ترکیبی

لازم به ذکر است که برخی سؤالات، به ظاهر بسیار بلند و سخت می آیند، اما باید بدانید اکثر سؤالات اقتصاداینگونه هستند که با حل بخشی از سؤال، به گزینه ی درست خواهید رسید؛ پس نیازی نیست که از سؤالات اقتصاد هراس داشته باشید.smiley

در این مقاله به تحلیل تمام 15 تست اقتصاد سال 1399 می پردازم؛ پس با من همراه باشید تا روش حل سؤالات به ظاهر سخت را نشان دهم و جواب صحیح هرکدام را به شما بگویمJ

سؤالات محاسبه ای

enlightenedجواب: گزینه 4

اول از همه بگویم که وقتی  می بینید که یک بخش از سؤال ها در گزینه ای به غلط پاسخ داده شده است، روی آن گزینه به طور کامل خط بکشید تا دیگر وقت شما را نگیرد.

yesبرای اینکه بتوانید سود یا زیان را به دست بیاورید، باید درآمد را از هزینه ها کم کنید؛ اگر جواب منفی شد، دچار زیان و اگر جواب مثبت شد سود کرده است.

با توجه به اینکه سؤال عملکرد سالیانه را خواسته، اجاره بهای ماهیانه را ضرب در 12 کنید تا اجاره بهای سالیانه به دست بیاید:14000000=  12× 12000000

سپس حقوق سالیانه 15 کارمند را حساب کنید:

153000000= 15× 12× 850000

30% حقوق سالیانه کارمندان را به حساب کنید تا هزینه استهلاک به دست بی آید:

45900000= 30%× 153000000

مجموع تمام این هزینه ها را به دست آورید

+45900000+153000000

527900000=144000000+185000000

برای اینکه درآمد را به دست آورید باید تمام دستگاه های تولید شده را در قیمت آن ها ضرب کنید:

2460000000=1200000× 2200

در آخر این دو را از هم کم کنید تا مقدار سود یا زیان به دست آید:

2112100000=527900000-  2640000000

همانطور که قبلا هم اشاره کردم، از آنجا که جواب مثبت است پس بنگاه مورد نظر سود کرده است.

enlightenedجواب: گزینه 3

 برای اینگونه سؤالات بهتر است اول تولید ناخالص داخلی را حساب کنید؛ پس باید تولیدات و ارزش مواد غذایی و ارزش خدمات را با هم جمع کنید. (ارزش کالاهای واسطه ای را نباید حساب کنید.)

اول از همه درصدهای ارزش مواد غذایی و خدمات را محاسبه کنید.

288=60%× 480

384=50%× (288+480)

1152=384+288+480

پس گزینه های 1 و 2 خط می خورند.

برای اینکه تولید خالص داخلی را به دست آورید باید تولید ناخالص داخلی را از استهلاک کم کنید. اما برای اینکه زمان کمتری برای این سؤال بگذارید، می توانید از این راه میانبر استفاده کنید:

از آنجا که فقط گزینه های 3 و 4 باقی مانده اند و بخش الف هردو 384 است، پس استهلاک سرمایه ثابت قطعا 384 است، تولید ناخالص داخلی را هم که به دست آوردید و 1152 شد؛ بنابراین کافی است که 1152 را از 384 کم کنید تا تولیدخالص داخلی به دست آید:

768=384- 1152

میزان تولید خالص داخلی 768 می شود.

enlightenedجواب: گزینه 2

اگر دقت کنید خواهید فهمید که بخش الف و ب یکی هستند؛ زیرا افزایش قیمت همان تورم است. پس جواب قسمت  های "الف" و "ب" نیز باید مثل هم باشد و اگر چنین نیست، آن گزینه غلط است؛ به همین دلیل گزینه های 1 و 4 خط می خورند.

حال کافی ست که افزایش قیمت در سال دوم را به دست آورید تا گزینه ی صحیح مشخص شود:

610=4230- 4840
 

enlightenedجواب: گزینه 1

برای اینکه تورم در سالی را محاسبه کنید، باید تولید کل به قیمت جاری را از تولید کل به قیمت ثابت کم کنید:

X  -  5034=387  

4647  387- 5034=X

8390-  X = 1020

9410  8390+1020= X

ارزش تولید کل در سال دوم 4647 و ارزش تولید کل در سال سوم 9410 است.

enlightenedجواب: گزینه 4

حجم پول موجود یا نقدینگی شامل حساب های قرض الحسنه، مسکوکات و اسکناس ها و سپرده های دیداری و غیردیداری است:

5220=1500+2200+(350×  20%)+1450

حجم پول موجود یا نقدینگی 5220 است؛ لذا گزینه های 1 و 2 خط می خورند.

برای اینکه شبه پول را حساب کنید، اول باید سپرده های دیداری و غیردیداری را به دست آورید.

برای اینکه سپرده پس انداز را محاسبه کنید باید سپرده غیردیداری را از مدت دار کم کنید:

350+ X=1500

1150=X

670=480- 1150

با توجه به این محاسبات، گزینه 3 نیز خط می خورد.

enlightenedجواب: گزینه 2

4= دهک اول دهک چهارم

X  7 =4

3=X

سهم دهک اول 3 است؛ پس گزینه های 3 و 4 خط می خورند.

جواب بخش دوم سؤالات هر دو گزینه ی باقی مانده یکی است، پس آن را حل نکنید و به سراغ بعدی بروید.

7= دهک پنجم دهک نهم

8-  X = 7 

15=X

سهم دهک نهم 15 است.

برای درک بهتر سوالات مسائل اقتصاد ، به کتاب حل مسائل اقتصاد کتاب جامع انتشارات مشاوران مراجعه کنید)laugh

سؤالات متنی

yesجواب: گزینه 3

در کتاب آمده است که در اقتصاد اسلامی عوامل انسانی می تواند صاحب تولید شود و هم دستمزد بگیرد و در سود و زیان شریک نشود. پس اینجا گزینه های 4 و 2 به طور کل خط می خورند و دیگر نباید به آن ها رجوع کنید. بعد که به گزینه های باقی مانده یعنی 1 و 3 برمی گردید و می بینید که جاخالی های بعدی را تقریبا مثل هم جواب داده اند. به همین دلیل باید به سراغ بخش  "ج" بروید که پاسخ آن "حضور بانک ها در سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق عقود اسلامی مجاز برای اعطای تسهیلات مالی به مشتریان خود" است که در گزینه 3 آمده است.

yesجواب: گزینه 4

در کتاب آمده است که (منظور از بهره وری به دست آوردن بیشترین خروجی با کمترین ورودی است.) پس گزینه های 1 و 3 خط می خورند.

همچنین می دانید که ( دو تولیدکننده که عوامل تولید یکسانی دارند، آنکه محصول بیشتری داشته باشد

بهره وری بیشتری خواهد داشت.) در همین مرحله جواب معلوم می شود و دیگر لازم نیست که باقی سؤال را بخوانید.

yesجواب: گزینه 2

بورس مردم را به پس انداز کردن و به کارگیری پس اندازها در فعالیت های مفید تشویق می کند و در کاهش نرخ تورم مؤثر است. با همین سؤال می توان تشخیص داد که گزینه 2 درست است؛ اما ممکن است احتمال دهید که گزینه های 3 و 4 هم می توانند درست باشند؛ به همین دلیل برای اطمینان بیشتر بخش بعدی را نیز حل کنید.

در بخش "ب" مطلب ذکر شده مربوط به اصول 46 و 47 و 49 قانون اساسی است؛ لذا گزینه های 3 و 4 نیز خط می خورند.

yesجواب: گزینه 1

اصل 44 قانون اساسی با تعیین سه بخش مهم در اقتصاد، گستره ی فعالیت آن ها را مشخص می سازد. همین جای خالی، جواب صحیح را مشخص می کند و نیازی به ادامه ی سؤال نیست.

yesجواب: گزینه 4

کافی است کتاب را بخوانید و بدانید که (تعداد معدودی از کشورهای درحال توسعه که در آن ها سطح رشد با سطح توسعه فاقد هماهنگی است، مانند کشور قطر با جمعیتی حدود  910 هزار نفر و با داشتن یک ماده گرانبهای معدنی نظیر نفت و صادرات زیادی از آن مکان دستیابی به درآمد سرانه ی زیاد را دارند و با داشتن تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه بسیار بالا واجد رتبه 32 شاخص HDI است.) و همین ثابت می کند که گزینه4 صحیح است.

اما اگر این را نمی دانید یا از یاد برده اید، می توانید به سراغ بخش "ب" بروید؛ زیرا در هرکدام از گزینه ها یک جواب متفاوت آمده است. در ادبیات اقتصادی به شخصی که در بخش "ب" به آن اشاره شده است، مسکین

می گویند.

yesجواب: گزینه 1

باز هم می گویم که هیچ گاه در اقتصاد از سؤال های طولانی نترسید و به خاطر طولانی بودن آن ها از کنارشان نگذرید؛ زیرا اکثرا با حل یک بخش از آن می توانید به جواب صحیح برسید. برای مثال در این سؤال کافی است که بخش "الف" را حل کنید تا گزینه صحیح را به دست آورید. در کتاب آمده است که ( نرخ دلار بازار معیار مناسبی برای تبدیل تولید ملی کشورها به آن و مقایسه ی آن ها باهم نیست و بهتر است که از دلار رفاهی یا دلار برابری قدرت خرید استفاده کرد.) در همین مرحله پاسخ صحیح به دست می آید و نیازی به ادامه ی سؤال نیست.

yesجواب: گزینه 2

در سؤال های طولانی مثل این می توانید از یک راه میانبر استفاده کنید، گزینه ها را نگاه کنید و سؤالی را که در هر گزینه برای آن جواب متفاوتی آمده است را حل کنید و اولویت را به بخشی از سؤال بدهید که جواب کوتاه تری نسبت به بقیه دارد. برای مثال در این سؤال می توانید فقط بخش "و" را حل کنید و به جواب برسید.

می دانید که ( مؤلفه ی پیشرو، مولد و فرصت ساز بودن است که در اقتصاد مقاومتی به  مطلب پیشرفت اقتصادی برای ماندگاری، با افزایش قدرت تولید و انتخاب زنجیره های اقتصادی دارای مزیت، باید به عنوان متور حرکت اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد، مرتبط است.)

yesجواب: گزینه 3

در کتاب آمده است که ( یک مؤسسه محصولات کشاورزی به زمین کشاورزی، نیروی کار، آب، کود، انبارو سردخانه نیاز دارد.) با همین بخش می توان فهمید که گزینه 3 صحیح است. اما برای مطمئن شدن به بخش دیگری از سؤال هم می پردازم.

بخش "ب" انگیزه ی تولیدکنندگان را می خواهد؛ می دانید همه ی تولید کنندگان به دنبال کسب سود هستند؛ لذا گزینه های 1 و 2 خط می خورد.

در بخش دوم سؤال ب می خواهد بداند که تولیدکنندگان تحت تأثیر چه چیزهایی در مورد میزان تولید کالا تصمیم می گیرند. آنها از عواملی چون سطح قیمت کالا، هزینه های تولید (همان قیمت عوامل تولید) و پیش بینی آنها در مورد رونق و یا رکود تأثیر می پذیرند.

سؤالات ترکیبی

yesجواب: گزینه 1

اگر در محاسبات ضعیف هستید، در اینگونه سؤالات می توانید اول قسمت های تشریحی را حل کنید و اگر جواب به دست نیامد، به سراغ سؤال های محاسبه ای بروید.

اگر گزینه ها را به دقت نگاه کنید می فهمید که جواب ها در بخش "د" در همه ی گزینه ها با یکدیگر تفاوت دارند. پس اگر فقط این بخش را حل کنید، به جواب خواهید رسید.

معنای سرانه در سؤال "د" یعنی (سهم متوسط هرفرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه.) با این حساب گزینه ی درست 1 است.

برای اطمینان خاطر بیشتر می توانید بخش "الف" را نیز حل کنید.

قیمت خدمات سرمایه همان درآمد صاحبان سرمایه است و اجاره بها هم همان درآمد صاحبان املاک و مستغلات است که به ترتیب ردیف 1 و 6 می شوند.

امیدوارم روش های ذکر شده و نوع پاسخ گویی به سؤالات برای شما مفید بوده باشد.

با آرزوی موفقیتblush

برای دانلود و مشاهده بخشی از کتاب اقتصاد جامع انتشارات مشاوران آموزش بر اینجا کلیک کنید.

تحلیل اقتصاد کنکور 98 نظام جدید

تاثیر اقتصاد در رتبه کنکور

 

6 نظر

یکشنبه 24 اسفند 1399

چ درسایی میشه حذف کرد از اقتصادو چ درسایی باید بیشتر بهش تاکید کرد

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 18 فروردین 1400

سلام 
همه دروس اقتصاد مهم هستن و هیچ درسی حذف نباید بشه 
نگار رفیقی

یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

لطفا بیشتر سوالات رو از متن بیارین وکمتر مسعله

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

سلام دوستان دست ما نیست ، این آنچه در کنکور بود و هست دست ما نیست ما فقط به تحلیل پرداختیم.

ﺳﻪشنبه 25 خرداد 1400

سلام دمتون گرم توضیحات واقعا عالیه

چهارشنبه 2 تیر 1400

سلام آیا امکان داره این مسله ها تکرار بشن بیشتر مسله ها رو توضیح بدید ک چرا مثلا این رودر اون جمع کردین یا هر چیزی دیگی

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 23 تیر 1400

سلام به شما. ممکن است که مشابه این مسئله ها در کنکورهای سال های بعد بیایند. 
نکته ی بعد اینکه فرمول و چراییِ تمام راه حل ها در کتاب ذکر شده است و می توانید با رجوع به کتاب به آن ها پی ببرید.
فاطمه ابراهیمی

یکشنبه 6 تیر 1400

سلام واقعا سوالاتش خیلی سخته

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 15 تیر 1400

هرکاری سختی خودش را داردlaugh

شنبه 20 شهریور 1400

از روش میانبر راحته

نظر شما چیست؟