تحلیل عربی عمومی کنکور انسانی 1399

تحلیل عربی عمومی کنکور انسانی 1399

درود بر همه ی شما دوستان عزیز. من بهروز حیدربکی هستم. مدرس و مولف درس عربی کنکور.

در این قسمت میخواهم سوالات عربی انسانی ۱۳۹۹ (عمومی_داخل کشور) را تحلیل کنم.smiley

اول  بگویم که کنکور ۹۹ کمی با کنکور ۹۸ فرق داشت، که در سلسله تحلیل هایم از کل کنکور ۹۹ متوجه آن خواهید شد. قبلا هم تحلیلی از کنکور ۹۸ داخل سایت انسانی ها انجام دادم، آن ها را نیز حتما مورد بررسی قرار دهید.

تفاوت کنکور99،98

بخش عمومی کنکور ۹۹ در همه ی رشته ها یک تغییر با کنکور ۹۸ داشت، آن هم یک جابجایی بود.

تست "ضبط حرکات" در کنکور ۹۸ بلافاصله بعد از "تجزیه ترکیب"  آمده بود، در کنکور ۹۹ هم بلافاصله آمده، اما داخل سوالات قواعد قرار گرفته است. این تغییر ۹۹ بوده است.

البته در صورت سوال هم "ضبط حرکات الکلمات" بود که در کنکور ۹۹ به "ضبط حرکات الحروف" تغییر پیدا کرد که به نظرم دقیق تر هم هست.

کنکور ۹۹ عمومی انسانی داخل کشور یک سری نکات قابل بررسی و حائز اهمیتی دارد، مخصوصا در بخش قواعد که یک نکته ی کلی دارد که به شما خواهم گفت.

enlightenedحال باهم نگاهی به سوالات داشته باشیم‌:

تیتر سؤالات

از تیتر سوالات شروع بکنیم؛ زیرا تیتر سوالات هم عوض شدند. قبلا "عین الاصح و ادق" بوده که در کنکور ۹۹ به "عین الانسب" تغییر کرد.

یک چیز جالب دیگری هم که در تیتر سوالات وجود دارد، این است که مفهوم را هم در تیتر سوال نوشته اند، اما ما شاهد این بودیم که در کنکور عمومی سوالات مفهوم کلا حذف شدند و این نوع سوال فقط در اختصاصی انسانی می آید. به نظر من در ۱۴۰۰ و از این به بعد هم همین اتفاق میوفتد، که من با این مخالفم. به نظر من تست مفهوم باید در کنکور سراسری بیاید و عجیب است که نمی آید. این اصلا خوب نیست!indecision

تحلیل سؤالات 26 تا 35

در تست شماره ۲۶ طبق سنوات گذشته ی کنکور، که فکر می کنم از سال ۹۶ به بعد بوده، یک سوال از آیه قرآن آمده و بحث معرفه و نکره است که طراح کنکور به خوبی به آن پرداخته است.

تست ۲۷ تست خوبی است. لای نفی جنس و ادات استثناء آورده و خب در عین حال که خیلی کوتاه است، تست خیلی قشنگی است.

تست ۲۸ بازهم تستی است که من از آن خوشم آمد. هرچند که کمی گیر و گور دارد، اما تست قشنگی است.

نکته مهم!

یه نکته ی خیلی مهم وجود دارد که برای ترجمه لای نفی جنس غالبا از "هیچ نیست" استفاده می کنیم. اما در "لا شک" نیازی نیست. این نکته ی بسیار مهمی است. کنکور یک سری قانون های نانوشته دارد؛ یکی از آنها این است که در "لا شک" نیازی نیست از "هیچ" استفاده بکنیم.

تست ۲۹ تست تقریبا متوسطی است  و بیشتر بازی با کلمات است و به نظرم تست خوبی می باشد. در این تست از یک پایه ی واحد سوال طرح نشده است؛ از عربی یازدهم قواعدش هست، از عربی دوازدهم هم شاهد کلماتش هستیم.

تست ۳۰ علاوه بر اینکه یک پیام اخلاقی دارد، از درس ۱ عربی یازدهم استفاده کرده است و به نظرم به خوبی به آن پرداخته اند.

تست ۳۱ هم تست خوبی است. از عربی یازدهم استفاده شده و خوب به آن پرداخته شده است.

می دانید که تست های ۱ به ۴ ترجمه داریم تا تست ۳۲. تست ۳۳ و ۳۴ تست های ۴ به ۴ ترجمه هستند.

 تست ۳۲تست قشنگی است. هم معلوم مجهول را میپرسد، یعنی تاکیدش بر آن هست، هم ترکیب وصفی و اضافی را می پرسد، و هم ادات استثناء را آورده است.

تست های 4 به 4 ترجمه

برسیم به سوالات 4 به ۴ ترجمه که مورد پسند من واقع شدند. یعنی هر دو سوال که تست ۳۳ "قد و مضارع" را آورده که خیلی جالب است و همیشه در کنکور نظام جدید استفاده می شود. "لیت و مضارع" را آورده، "کان و مضارع" را آورده، مضارع منفی آورده و به طور کل خیلی عالی است.

تست ۳۴ از آن دسته تست های خیلی خوب است که من نکته ی آن را بارها قبل از کنکور ۹۸ هم گفته بودم؛ که در تست های نظام جدید، شما باید واژگان را در ترجمه جدی بگیرید. در اینجا نیز می بینیم تست ۳۴، تست ترجمه است، اما با ترجمه ی واژه حل می شود. یک تفکر غلطی وجود دارد که می گویند ما اگر در این چیزها ۴ تا فرمول بلد باشیم، می توانیم تمام تست های ترجمه را بزنیم که خوشبختانه کنکور این قانون را نقض کرد.

تست ۳۵ تست تعریب است که به سنت نظام جدید،  تست های ساده ای هم از تعریب می آید، اما به هرحال باید روی آن کار بکنید.

درک متن

طبق سنت کنکور، یک درک متن عربی و ۴ تا سوال تحلیلی از آن و ۳ تا سوال تجزیه و ترکیب متن داریم.

 متن، متن خوب و منسجمی است. کلماتی هم که شما نخواندید، که یکی از آنها "دماغ" به معنی "مغز یا مخ" بود را برای شما به فارسی ترجمه کرده است، دیگری هم "خلایا" که جمع "خلیه" هست به معنی "سلول" هست که توضیح عربی آن را نیز برای شما نوشته است. موضوع متن درباره ی تمارین ورزشی و تاثیر آنها روی مغز و خوراکی هاست؛ طبق معمول هم در آخر آن را به جنبه هایی از الاهیات ربط دادند.

سوالات درک متن باید کامل بررسی شود که بدانیم  اصلا ما با اینگونه سوالات چه کار باید بکنیم. چیزی که در رابطه با این سوالات وجود دارد این است که  سوال های خیلی خوبی در درک متن طرح می کنند. خود درک متن را هم کنار بگذاریم، که به نظرم همه ی طراح های عربی به هرحال می توانند یک درک متن بنویسند، ولی سوال نوشتن از آن خیلی سخت است. حدالقل در استانداردهای کنکور که سوالات خیلی خوبی نوشته شده است.

سوالات تجزیه ترکیب

 سوالات تجزیه ترکیب هم یک فرق اساسی با کنکور ۹۸ داشت، آن هم این بود که ما اعراب فعل مضارع را در کتاب درسی نداریم، ولی در گزینه های مربوط به فعل های تجزیه ترکیب می بینیم که آن را آورده اند.

 مثلا شما سوال ۴۰ را که نگاه بکنید، نوشته است: "فعل مرفوع و مع فاعله جمله فعلیه"  که این خیلی عجیب است. هرچند تست با آن حل نمی شود.

سوال های تجزیه ترکیب هم تکنیک دارند.

سوالات قواعد

همانطور که قبلا گفتم، تست ضبط حرکات در بخش قواعد آمده است که به نظرم جای آن در همین قواعد است.

تست ۴۳ ضبط حرکات است که تکنیک های مختص خودش را دارد.

تست ۴۴ همانطور که پیش بینی می شد، تست واژه است، که به نظرم این مدل تست واژه، تست قشنگی است. ما در اینجا مترادف و متضاد و جمع مکسر مثل ۹۸ ندیدیم، بنابراین کنکور نشان داد که مدل های خود را نیز عوض می کند.

تست ۴۵ هم تست واژه است که بسیار  عالی است.

بودجه بندی عجیب کنکور!

از سوالاتی که در قواعد می ماند که ۵ تا سوال مستقیم از قواعد می شود، نکته عجیب آن این است که ۴تای آن از عربی دهم است، که این خیلی عجیب است! البته ۱ سوال از عربی یازدهم می باشد؛ اسم فاعل در عربی یازدهم است، ولی ۳ تا از سوالات از عربی دهم است، ۱ سوال از یازدهم، و ۱ سوال از دوازدهم است. به نظر من به طور کل در بخش سوالات قواعد و ترجمه(تا حدودی، ترجمه را نمی توان کامل گفت)، در کنکور ۹۹ اشتباه کرده اند؛ یعنی این تقسیم بندی ها کمی ایراد داشته و دوازدهم باید سهم بیشتری به خود اختصاص می داد. هرچند که سعی کردند در بخش های دیگری آن را جبران کنند اما به هرحال به نظرم باید همچین چیزی را مورد توجه قرار بدهند.

تست ۴۶ از مبحث سوالات ثلاثی مجرد مزید است. از باب ها می پرسد و تفاوت باب افتعال و انفعال را می خواهد، که همیشه مورد بحث بوده و مهم است و باید آن را بخوانید.

تست ۴۷ یک تست ترکیبی است. اسم فاعلی را می خواهد که خبر شده باشد. شما باید دو چیز را بلد باشید؛ یعنی هم باید بدانید که اسم فاعل چیست، هم بدانید که خبر چیست، بعد تشخیص دهید که کجا اسم فاعلی هست که خبر شده باشد. به هر حال یک بخشی از آن به دهم ربط دارد.

تست ۴۸ تست نون وقایه ست که ما می بینیم در کنکور ۹۸ آمد و در کنکور ۹۹ هم آمد. جالب است! مثل اینکه طراحان، مبحث نون وقایه را خیلی دوست دارند!

تست ۴۹ تست خیلی قشنگی است:

 "عین الفعل مجهول (بالنظر الی المعنی) "

به نظرم تست خیلی خوبی طرح کرده بودند، هرچند که یک ایرادی بر این تست وارد است و آن این است که باید در بعضی گزینه ها، حرکت گذاری بیشتری می کردند که این کار را انجام ندادند.

سخت ترین تست

تست ۵۰ می تواند فوق العاده تست سختی باشد و کنکور یک جورایی کتاب درسی را دور زده، و یک جورایی هم نزده است. به نظرم سخت ترین تست کنکور عمومی انسانی تست شماره ۵۰ هست.

در کل، آزمون متوسط، تا حدودی متوسط رو به بالایی را شاهد بودیم که به نظر من درصد بالای ۶۰ می تواند درصد خوبی برای این آزمون باشد.

برای حل تست سطح بالا عربی و دانلود بخشی از کتاب تیزشیم عربی عمومی انتشارات مشاوران آموزش مراجعه کنید.

0 نظر

نظر شما چیست؟