کنکور 98

کنکور 98

تحلیل سوالات روانشناسی کنکور 98 نظام جدید

آخرین درسی که داوطلبان اولین کنکور نظام جدید رشتۀ انسانی در دفترچه سوالات خود دیدند، مانند سال‌های قبل از کتاب روانشناسی بود. 20 سوال این درس متفاوت از هر سال بود؛ طوری که تبدیل به دشوارترین درس برای داوطلبان کنکور 98 نظام جدید شد.

تحلیل بیشتر این درس را از شبنم جلیلی منجیلی، مولف پرتیراژترین کتاب روانشناسی کنکور نظام جدید بخوانید.

بیشتر بخوانید

تحلیل سوالات جغرافیا کنکور 98

سوالات جغرافیا در کنکور 98 نظام جدید را می‌توان در این دسته‌بندی‌ها قرار داد:

سوالات مصداقی، سوالات مفهومی، سوالات تصویری، سوالات ترکیبی، سوالات حافظه‌ای. می‌بینید که برخلاف تصور رایج، تست‌های این درس، تنها سوالات حافظه محور نیست! 

بیشتر بخوانید

تحلیل سوالات تاریخ کنکور 98

از 30 سوال ترکیبی درس های جغرافیا و تاریخ، هر کدام 15 سوال سهم دارند و مجموعا 25 دقیق زمان پاسخگویی. در اتاق علمی تاریخ، تحلیل 15 سوال این درس را برایتان نوشتم.

بیشتر بخوانید

تحلیل عربی عمومی کنکور 98 نظام جدید

تحلیل 25 سوال عربی عمومی رشته‌های انسانی، ریاضی و تجربی در کنکور 98 نظام جدید را توسط حسین حسین زاده بخوانید.

بیشتر بخوانید

بررسی جامع عربی کنکور 98؛ تمام رشته‌ها

اینکه «سبک و سیاق و شیوۀ کتاب‌های جدیدالتألیف تغییر کرده است.» کلیشه‌ای‌ترین جمله‌ای است که در این چند سال گفتیم و شنیدیم! واقعیتش این است که فضای کلّی کتاب‌های جدید جالب‌تر و جذاب‌تر و حتّی کاربردی‌تر است! امتحان نهایی هم با همین فضا پیش رفت. امّا در کنکور چه گذشت؟! 

بیشتر بخوانید

تحلیل اقتصاد کنکور 98 نظام جدید

کنکور 98 انسانی اولین آزمون سراسری بود که داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید با یکدیگر رقابت داشتند.

کتاب درسی اقتصاد با کمترین تغییرات و بیشترین مباحث مشترک در این دو نظام آموزشی، در کنکور 98 نکته های قابل توجهی را داشت. تحلیل 15 سوال کنکور نظام جدید اقتصاد را بخوانید که توسط وحید تمنا نوشته شده است.

بیشتر بخوانید

کلید سوالات و تحلیل عربی کنکور98 انسانی

کنکور رشته انسانی سال 98 به عنوان اولین کنکور از کتاب درسی جدید برگزار شد. سوالات عربی این کنکور آن چنان که کتاب درسی آن دچار تغییر و دگرگونی شده بود، با تغییرات روبرو نبود. ظاهرا پذیرش این تغییر برای طراحان سوالات، سخت بوده چرا که بیش از 50% سوالات همچنان بر منوال کنکور 97 بود. 

پاسخ کلیدی، تحلیل گزینه ها و بررسی سوالات را در ادامه مطلب بخوانید.

بیشتر بخوانید

ویژۀ کنکور 98 انسانی

این صفحه ویژۀ شما انسانی‌های کنکور 98 است:
1) تحلیل سوالات
2) کلید و پاسخنامه تشریحی
3) مشاوره انتخاب رشته
 و 
 محلی برای گفت و گو و طرح سوالات شما  98یها

بیشتر بخوانید

راه و رسم شرکت در کنکور

کنکور 98 نزدیک است، داوطلبان این کنکور که اولین گروه کنکوری های نظام جدید آموزشی هستند، علاوه بر آنکه کنکور را برای بار اول تجربه می کنند، کنکور نظام جدید را همزمان در پیش دارند.

در این مطلب، سعی کردم با شبیه‌سازی سر جلسۀ کنکور سراسری، نکته های مهمی را برای بهتر شدن این مواجهۀ مهم بخوانید.

حتما بخوانید و تصور کنید . . . 

بیشتر بخوانید