جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی را نخوانید، با آن زندگی کنید


زندگی کردن با یک درس مدرسه، شاید به نظر دشوار برسد. اما وقتی آن درس جامعه‌شناسی باشد، فرق می‌کند. چون هر انسانی به خودی خود (خواسته یا ناخواسته) درگیر این دانش است و همواره در معرض کنش‌ها و واکنش‌های آن قرار دارد. 

در اتاق علمی جامعه‌شناسی، مطالب تخصصی این درس، فایل‌های آموزشی، محتوای علمی در حد کتاب درسی و فراتر از آن را برای دبیران و دانش‌آموزان خواهیم داشت.

اخرین مطالب

به جامعه‌شناسی ظلم نکنید

مقدمه‌ای برای جامعه‌شناسی

به خودتان ظلم نکنید! به تصویر ذهنی خودتان در رشتۀ علوم انسانی ظلم نکنید ! به جامعه‌شناسی ظلم نکنید !به تلاش‌های انسانی ظلم نکنید!

بیشتر بخوانید

تجربۀ شخصی از رشتۀ جامعه‌شناسی

حرف‌های وحید تمنا

من در دانشگاه جامعه‌شناسی خوانده‌ام و به طور معمول وقتی فردی تحصیلاتش در حوزۀ جامعه‌شناسی باشد به این باور می‌رسد که ساختارهای اجتماعی شکل دهندۀ هویت اجتماعی و حتی هویت فردی او می‌باشند .

بیشتر بخوانید

روش مطالعۀ جامعه‌شناسی

جامعه در بهترین حالتش‌، یک ظرف سالاد است‌، شامل گوجه‌، خیار‌، کاهو...  که گوجه نمی‌خواهد شکل کاهو را به خود بگیرد و کاهو نمی‌خواهد با گوجه یکی شود. هرکدام جایگاه و نقش خود را دارند و در هم‌نشینی اجزاء است که سالاد‌، سالاد می‌شود. جامعه آش شله‌قلمکار نیست که . . . ادامه را بخوانید .

بیشتر بخوانید

ویژۀ جامعه‌شناسی دهم-پایه و کنکور

فایل‌های درسی جامعه‌شناسی دهم

اگر دبیر جامعه‌شناسی هستید، از این بخش می‌توانید فایل‌های آموزشی تدریس جامعه‌شناسی پایۀ دهم را مشاهده و دریافت کنید.

اگر دانش آموز پایۀ دهم هستید یا حتی کنکوری که در درس‌های کتاب جامعۀ دهم مشکل دارید، رفع اشکال خود را از این بخش انجام دهید.

البته که اگر مطلب یا فایلی دارید که خودتان نوشته‌اید، ارسال کنید تا با نام خودتان منتشر شود.

ممکن است دبیر باشید یا دانش آموز؛ تفاوتی ندارد. مهم مفید بودن مطلب  و اختصاصی بودنش است. 

بیشتر بخوانید