اتاق علمی هر درس، جایی برای هم افزایی انسانیها؛ دبیران، دانش آموزان و مشاورها

اتاق ها

فارسی را به جای «گزارش» باید «آموزش» داد

«ادبیات فارسی» را باید فهمید؛ فهمیدنی که از طریق «آموزش» ممکن می شود، نه با «ارائۀ گزارش»

بیشتر بخوانید

تدریس و مطالعه هماهنگ با تغییرات کتاب درسی

وقتی کتاب درسی تغییر می‌کند، می‌بایست روش مطالعه و تدریس نیز متناسب آن تغییر و بروزرسانی شود.

بیشتر بخوانید

درس «مفهومی» اما با برچسب «حفظی» بودن

دین و زندگی درسی مفهومی است. مفاهیم را باید خواند و فهمید نه اینکه حفظ کرد.

بیشتر بخوانید

چهار مهارت زبانی برای سه تیپ دانش آموز در یک کتاب درسی

 در کتاب درسی زبان انگلیسی چهار مهارت زبانی برای سه تیپ دانش آموز در ساعت آموزشی محدودی تنظیم شده است. 

بیشتر بخوانید

مشاوره و برنامه ریزی تخصصی؛ ویژۀ علوم انسانی

مرکز مشاوره انسانی یار؛ خدمات مشاوره و برنامه ریزی تخصصی ویژۀ علوم انسانی

بیشتر بخوانید

اقتصاد، درس انسانیها و دانش روز دنیاست

انسانیها با درس اقتصاد می توانند زندگی را موفق تر پیش ببرند

بیشتر بخوانید

جامعه‌شناسی را نخوانید، با آن زندگی کنید

جامعه‌شناسی، درس زندگی

بیشتر بخوانید

تاریخ، خواندن گذشته‌ها نیست

تاریخ یعنی بدانیم چرا در این نقطه هستیم

بیشتر بخوانید

جبر جغرافیا؛ تاثیر جبرگونۀ جغرافیا بر زندگی

انسان، همیشه تعیین کنندۀ جغرافیا نیست

بیشتر بخوانید

روانشناسی درس کاربردی

شناخت «روان» فراتر از یک درس است

بیشتر بخوانید

با ترازوی منطق، به سراغ چیستی‌های فلسفه باید رفت

منطق، ترازوی فلسفه است و فلسفه، زبان اندیشه‌های منطقی

بیشتر بخوانید

سدّ ریاضی در علوم انسانی، خیالیست

«انسانیها، ریاضی را یاد نمی‌گیرند»؛ این تنها یک برچسب است!

بیشتر بخوانید

دروس رتبه ساز کنکور انسانی

انسانیها ! دروس رتبه‌ساز کنکور را باید عالی بخوانید و بالاترین درصد خودتان را بزنید. 

بیشتر بخوانید

طرح‌های آموزشی انسانی

طرح‌های آموزشی انسانی

بیشتر بخوانید